Dnia 10.11.2023 roku uczniowie klas o profilu matematyczno-przyrodniczym oraz matematyczno-fizycznym uczestniczyli w wykładach zorganizowanych przez pracowników Instytutu Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyz okazji Jesiennych Impresji Matematycznych .

Tematy przeprowadzonych wykładów, to "Alfabet i probabilistyka w teorii informacji, czyli kodowanie Huffmana", które poprowadził dr inż. Sławomir Andrzej Torbus oraz "Czy statystyka to matematyczny kamuflaż?" poprowadzony przez dr inż. Karolinę Mroczyńską.