Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Krystian Kosmal

Vice przewodnicząca: Amelia Giska

  

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 


Regulamin Super Klasy


Regulamin wyborów Samorządu Uczniowskiego

Regulamin wyborów Opiekuna Samorządu Uczniowskiego