1. W ramach programu ”Bydgoska Rodzina 3+” istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia z biblioteki szkolnej podręczników na rok szkolny 2021/22 dla uczniów posiadających ważną Bydgoską Kartę Rodzinną. Aby skorzystać z tego programu należy:
a) wypełnić wniosek przez rodzica lub pełnoletniego ucznia (wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce „Podręczniki”) 

b)  do wniosku należy dołączyć:

- listę podręczników, o użytecznie których wnioskuje rodzic / uczeń

- kserokopię ważnej Bydgoskiej Karty Rodzinnej

2. Podania należy składać w bibliotece szkolnej w nieprzekraczalnym terminie do 06 września 2021 roku.

3. Zgodnie z  Regulaminem wypożyczenia przez uczniów podręczników w ramach programu Bydgoska Rodzina 3+ (załącznik), szkoła nie dokonuje zakupów podręczników wydanych wspólnie z ćwiczeniami,  książek do nauki języków obcych, zeszytów ćwiczeń, kart pracy oraz testów maturalnych.

4. Wypożyczenie wnioskowanych podręczników będzie realizowane z wykorzystaniem szkolnej bazy podręczników, a w przypadku konieczności zakupu nowych podręczników dopiero po otrzymaniu dotacji z Urzędu Miasta Bydgoszczy.

5. Wypożyczenie podręczników w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” nie obejmuje uczniów, którzy korzystają z programu rządowego „Wyprawka szkolna”.

6. Podręczniki będą wypożyczane uczniom w bibliotece szkolnej, po podpisaniu przez rodzica lub pełnoletniego ucznia  umowy o ich użyczenie.

 

*Szczegóły w Regulaminie

Pobierz wniosek (docx, 16,0KB)