To był naprawdę intensywny czas – od godziny 9.00 do godziny 12.00 drzwi Czwórki się nie zamykały. Wszyscy zainteresowani mogli odwiedzić naszą szkołę i zapoznać się z propozycjami przygotowanymi na nowy rok szkolny. Wszyscy stawili się na posterunku, a gości nie zabrakło!

Ósmoklasiści chętnie dopytywali o propozycje klas – mogli się dowiedzieć, że w ofercie Czwórki na rok 2024/2025 znajdą się dwa kierunki: klasa biologiczno-medyczna oraz matematyczno-przyrodnicza. W obu przypadkach realizowany będzie w nich „Projekt Plus” zakładający współpracę z UKW i Politechniką Bydgoską. Klasy te będą prowadzone innowacyjną metodą opartą m.in. na projektach interdyscyplinarnych czy wycieczkach tematycznych.

Wszyscy goście zostali serdecznie przyjęci – każdy znalazł się pod opieką starszych kolegów, którzy chętnie oprowadzali po szkole, tłumaczyli, a przede wszystkim własnym przykładem potwierdzali świetną atmosferę i dużą aktywność całej społeczności – uczniów i nauczycieli.

Mamy nadzieję, że z częścią z Was, drodzy Ósmoklasiści, spotkamy się we wrześniu – już w murach Czwórki, która uczy, rozwija i inspiruje!

 

Drodzy uczniowie!

Już w ten wtorek, 9 kwietnia, kasa IE organizuje Szkolny Dzień Intelektu!

To już ostatnie dni na składanie zgłoszeń do konkursu „Młodzieżowy Delegat RP do ONZ”.

Masz szansę reprezentować Polskę na światowej scenie ONZ jako Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku! 🇵🇱🇺🇳🇺🇸

🔍 Zapraszamy osoby urodzone pomiędzy 1 stycznia 1996 r. a 1 sierpnia 2006 r., biegłe w języku angielskim, chcące wziąć udział w kształtowaniu międzynarodowej agendy ONZ.

📅 Nie zwlekaj! Formularz zgłoszeniowy wraz z projektem przemówienia należy przesłać do 10 kwietnia 2024 r. na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2024/2025” lub złożyć osobiście. Pamiętaj, formularze przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

🚀 Proces wyboru odbywa się w trzech etapach:

1️⃣ Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://bit.ly/3TFaS8s . Komisja konkursowa wybierze 12 kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.

2️⃣ Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z Komisją Konkursową w Warszawie lub zdalnie.

3️⃣ Wybór Młodzieżowego Delegata RP przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

📌 Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie konkursu na stronie https://bit.ly/3TFaS8s

To Twoja szansa na wpływ na światową politykę! Do dzieła! 💪 #MłodzieżowyDelegatRP #ONZ #RadaDialoguzMłodymPokoleniem.

 

1920x1080 onz przypomnienie

wych1a 

 SPOTKAJMY SIĘ W CZWÓRCE!

 

prof. Piotr Łabenda
wychowawca klasy
biologiczno - medycznej

 

prof. Anna Stachowiak
wychowawczyni klasy 
matematyczno - przyrodniczej

wych1c

 

prof. Piotr Łabenda
wychowawca klasy biologiczno - medycznej
SPOTKAJMY SIĘ W CZWÓRCE!

 

prof. Anna Stachowiak
wychowawczyni klasy matematyczno - przyrodniczej
SPOTKAJMY SIĘ W CZWÓRCE!

W środę 27.03.2024 r. w ramach DNI PRZYRODNIKA odbył się QUIZ TURYSTYCZNY, którego tematem przewodnim były parki narodowe i obiekty UNESCO w Polsce oraz zabytki naszego miasta. W rywalizacji wzięły udział dwuosobowe reprezentacje klas naszej szkoły, a najlepszymi okazali się: