Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczął nabór stypendystów w nowym projekcie stypendialnym pod nazwą „Prymus Pomorza i Kujaw II”.

Stypendia są skierowane do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i OSM I stopnia oraz uczniów wszystkich klas liceów ogólnokształcących, OSM II stopnia i liceów sztuk plastycznych. Uczniowie Ci, aby ubiegać się o stypendium, muszą spełnić warunki określone w Regulaminie.

Stypendia będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Wszelkie informacje, w tym regulamin oraz generator wniosków, dostępne są na stronie internetowej https://prymus2.kujawsko-pomorskie.pl .

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje, że udzielane są  stypendia, o które mogą się ubiegać uczniowie dziennych liceów i techników, zamieszkałych i uczących się na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Stypendium ma charakter pomocy socjalnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź uzyskujących osiągnięcia w innych dziedzinach i pozostających w trudnych warunkach materialnych.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przyznawania stypendium (plik: Uchwała sejmiku) oraz złożenie załączonego wniosku oraz oświadczeń w sekretariacie szkoły do dnia 18 września 2023 do godziny 10:00.

Załączniki: Uchwała sejmiku, zasady

Uchwała sejmiku (zmieniająca)

Oświadczenie rodziców

Oświadczenie o ochronie danych

Wniosek

 

Szanowni Rodzice!

 

7 września (czwartek) 2023r.  

serdecznie zapraszamy  

na zebrania z wychowawcami klas 

według następującego harmonogramu 

klasy II i III– godz. 17.00

klasy I i IV – godz. 17.30

 

KLASA 

WYCHOWAWCA 

SALA 

1A 

mgr Ewa Niewiadomska 

107 

1B 

mgr Sławomir Wandycz 

207 

1C 

mgr Agnieszka Nowak- Belter 

111 

1D 

mgr Marika Tokarska 

205 

1E 

Mgr Joanna Juryś 

103 

2A 

mgr Alina Domańska 

212 

2B 

mgr Dorota Krzemińska 

206 

2C 

mgr Magdalena Otlewska 

105 

2D 

mgr Dominika Wącek 

208 

2E 

mgr Emilia Chrapkowska 

220 

2G 

mgr Alicja Brzezińska 

04 

3A 

mgr Teresa Uklejewska 

101 

3B 

mgr Krzysztof Chabasiński 

210 

3C 

mgr Maria Cabaj 

106 

3D 

mgr Joanna Kolan 

108 

3F 

mgr Beata Kołodziejska 

106 

4A 

mgr Paweł Romanowski 

35 

4B 

mgr Hanna Jasiniecka 

203 

4C 

mgr Anna Stachowiak 

110 

4D 

mgr Piotr Łabenda 

17 

4E 

mgr Jerzy Piszcz 

204 

 

Pedagodzy i psycholog 

 zapraszają zainteresowanych rodziców 

 w godzinach 17.00 do 18.00 

pedagog szkolny -  mgr Agata Frątczak – gabinet pedagoga nr 211 

pedagog specjalny – mgr Iwetta Gil-Grzybowska – gabinet pedagoga specjalnego nr 47 

psycholog - mgr Justyna Mrówczyńska- gabinet psychologa nr 202 

 

Przypominamy! 

Dokumenty dotyczący różnych form dostosowań  

dotyczących uczniów prosimy składać w sekretariacie szkoły. 

list ministra

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie,

przed Wami nowy rok szkolny i kolejne wyzwania edukacyjne. Jest mi niezmiernie miło ogłosić, że aby wesprzeć Waszą naukę, Ministerstwo Obrony Narodowej inauguruje kolejną edycję „Kalendarza z mundurem”. To już czwarta odsłona programu upowszechniającego wiedzę o dziejach Polski oraz tradycjach Wojska Polskiego.
Zachęcam Was, nauczyciele i uczniowie, do korzystania z „Kalendarza z mundurem”. Niech będzie Waszym przewodnikiem po najważniejszych wydarzeniach z historii naszej Ojczyzny i polskiego oręża. Jestem przekonany, że ta multimedialna forma przekazu będzie atrakcyjna i zainspiruje Was do poznawania naszych bogatych dziejów. Towarzyszące kalendarzowi materiały informacyjne i edukacyjne są dostępne w internecie i mogą być wykorzystywane bez względu na czas i miejsce. A wszystko to bez konieczności zakładania kolejnego konta, nadawania loginu i hasła.
„Kalendarz z mundurem” zachęca do poszerzenia wiedzy historycznej, można w nim znaleźć wiele informacji o współczesnym wojsku. Kto wie, być może zainspiruje niektórych do wyboru własnej drogi zawodowej. „Kalendarz z mundurem” pokazuje bowiem, że nowoczesna armia jest miejscem dla ludzi z pasją, dumnych z własnych osiągnięć.
Szanowni Państwo – nauczyciele i rodzice, drodzy uczniowie! Składam wszystkim życzenia pomyślności i sukcesów. Niech nie zabraknie Wam wytrwałości, a radość i satysfakcja z realizacji celów niech towarzyszą przez cały rok. Powodzenia!

list2

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie:

..:: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej :: Kalendarz z mundurem / Kalendarz z mundurem 2023 - Kalendarz z mundurem 2023/2024 ::.. (wp.mil.pl)

 

1. W ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+” istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia z biblioteki szkolnej podręczników na rok szkolny 2023/24 dla uczniów posiadających ważną Bydgoską Kartę Rodzinną.  

Aby skorzystać z tego programu należy:

a) wypełnić wniosek przez rodzica lub pełnoletniego ucznia (wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce „Podręczniki”)  

b)  do wniosku należy dołączyć: 

- wykaz potrzebnych podręczników, zawierający tytuł, autora, wydawnictwo oraz zakres (podstawowy lub rozszerzony), o użytecznie których wnioskuje rodzic / uczeń; 

- kserokopię ważnej Bydgoskiej Karty Rodzinnej 

2. Podania należy składać w bibliotece szkolnej w nieprzekraczalnym terminie do 08 września 2023 r. 

3. Zgodnie z Regulaminem wypożyczenia przez uczniów podręczników w ramach programu Bydgoska Rodzina 3+ (załącznik), szkoła nie dokonuje zakupów podręczników wydanych wspólnie z ćwiczeniami, książek do nauki języków obcych, zeszytów ćwiczeń, kart pracy oraz testów maturalnych. 

4. Wnioski niepełne nie będą uwzględniane! 

5. Wypożyczenie wnioskowanych podręczników będzie realizowane z wykorzystaniem szkolnej bazy podręczników, a w przypadku konieczności zakupu nowych podręczników dopiero po otrzymaniu dotacji z Urzędu Miasta Bydgoszczy. 

6. Wypożyczenie podręczników w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” nie obejmuje uczniów, którzy korzystają z programu rządowego „Wyprawka szkolna” oraz ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”. 

7. Podręczniki będą wypożyczane uczniom w bibliotece szkolnej, po podpisaniu przez rodzica lub pełnoletniego ucznia umowy o ich użyczenie. 

Szczegóły w Regulaminie

Pobierz wniosek (docx, 16,0KB)