1 grudnia 2023 roku została podpisana umowa współpracy pomiędzy Politechniką Bydgoską reprezentowaną przez Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich dr hab. inż. Małgorzatę Gotowską, prof. PBŚ oraz IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy reprezentowanym przez Dyrektor mgr Katarzynę Kijewską – Południak.

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej reprezentowały Panie:

- Dziekan dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. PBŚ,

- Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dr inż. Grażyna Gozdecka, prof. PBŚ

- Koordynator ds. współpracy ze szkołami średnimi dr inż. Daria Bożejewicz.

Podczas spotkania nawiązano porozumienie o współpracy w sprawie prowadzenia wspólnej działalności dydaktyczno-naukowej, podnoszenia poziomu kształcenia młodzieży naszego liceum oraz współpracy organizacyjnej, technicznej i merytorycznej. Omówiono także aktualne oraz przyszłe wspólne działania.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4