Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o roczne stypendia dla najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów kujawsko-pomorskich szkół. 

  

Marszałkowskie stypendia edukacyjne dla uczniów szkół zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przyznawane są na 10 miesięcy danego roku szkolnego (rocznie od 2 do 5 tysięcy złotych), a ich wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. Wsparcie można przeznaczyć na cele związane z rozwojem edukacyjnym – m.in. zakup książek, komputera, udział w dodatkowych zajęciach i konkursach, opłacenie dostępu do internetu, dojazdów do szkoły oraz zakwaterowania. Stypendia finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

  

Uczniowie otrzymają wsparcie w ramach trzech programów stypendialnych:

 

  • Prymus Pomorza i Kujaw 

Marszałkowskie stypendia (w wysokości od 200 do 500 złotych miesięcznie) otrzymają uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz liceów, techników i szkół branżowych, którzy uzyskują dobre wyniki w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości i są laureatami lub finalistami konkursów i olimpiad. 

  

  • Humaniści na start! 

Projekt skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, którzy z historii i języka polskiego uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 oraz są laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad z przedmiotów humanistycznych albo konkursów organizowanych w naszych regionie. Comiesięczne wsparcie w tegorocznej edycji programu wyniesie od 200 do 400 złotych. 

  

  • Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II 

Program wsparcia adresowany jest do utalentowanych uczniów klas drugich i wyższych techników, szkół zawodowych oraz uczniów klas pierwszych szkoły branżowej drugiego stopnia w regionie. Środki z projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” mają pomóc w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów. 

   

Nabory wniosków trwają do 30 września: 

  • potrzebne dokumenty: wniosek o przyznanie stypendium (dostępny na stronie projektu), zaświadczenia lub dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach, kopia świadectwa szkolnego, 
  • wydruk elektronicznej wersji wniosku uzupełniony o podpisy wraz z dokumentami można składać osobiście w punkcie informacyjno-podawczym w pawilonie przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń). 

  

Więcej informacji znajduje się na stronie: 

edukacja.kujawsko-pomorskie.pl i https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl/163,aktualnosci-2022

a także: