Dane kontaktowe placówek zajmujących się ochroną młodzieży oraz zapewniających pomoc w nagłych wypadkach i trudnych sytuacjach życiowych.

Nazwa 

Rodzaj działalności 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 
ul. Jana III Sobieskiego 10 
85-060 Bydgoszcz 
 www.ppp1.bydgoszcz.pl 
tel. 52 322-52-06 

Zespół psychologów, pedagogów, logopedów wspiera i wspomaga rodziców i uczniów m.in. z trudnościami w nauce, dysleksją rozwojową, zaburzeniami zachowania, szczególnymi uzdolnieniami oraz uczniów niepełnosprawnych i chorych przewlekle. 

  

Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” 
85-843 Bydgoszcz 
ul. Bernarda Śliwińskiego 12 
 http://www.borpa.bydgoszcz.pl/ 
tel. 52 375 54 05 

Głównym zadaniem ośrodka jest prowadzenie terapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem (alkohol, substancje psychoaktywne, Internet i inne uzależnienia behawioralne). W ofercie BORPA znajdują się także programy profilaktyczne dla rodziców, np. Akademia Rodzica oraz programy dla młodzieży (zajęcia poprawiające umiejętności interpersonalne i społeczne) 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
ul. Toruńska 272  
tel. 52 375-33-82 

Udziela pomocy i wsparcia psychologicznego i prawnego, osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie. 

  

Fundacja Chronimy Dzieci  
 www.800100100.pl 
tel. 800 100 100 

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. 

  

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 
https://116111.pl/
tel. 116 111 

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Zespół specjalistów udziela telefonicznego wsparcia młodzieży w problematycznych dla młodych osób sytuacjach.  

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 
tel. 800 12 12 12 

 

dyżurnet.pl 
NASK 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa 
www.dyzurnet.pl  
801 615 005 

  

Zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych i niebezpiecznych treści w Internecie. 

  

Antydepresyjny Telefon 
Forum Przeciw Depresji 
tel. 22 594 91 00 

  

Zespół specjalistów udziela wsparcia osobom z depresją. 

linia dzieciom
www.liniadzieciom.pl
tel. 800 080 222

Całodobowa, bezpłatna infolinia wsparcia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.
Dyżury pełni zespół psychologów, pedagogów oraz prawników.