Gratulacje dla Mikołaja Adamczyka z kl. 2b za zajęcie III miejsca w etapie ogólnopolskim Międzynarodowego Konkursu Krasomówczego.

 

IMG20220326123734IMG20220326135607MicrosoftTeams image (35)