Gratulacje dla uczennicy klasy 3C4 Aleksandry Syroczyńskiej za zajęcie III miejsca w II Konkursie Matematycznym Mistrz Dowodu organizowanego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

https://matematyka.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_matematyki/aktualnosci/66590

 

puchar