Komunikat Dyrektora Szkoły

w sprawie mLegitymacji

 

Od września 2022r. istnienie możliwość uzyskania dla uczniów mLegitymacji, która stanowi wersję mobilną standardowej legitymacji szkolnej.

 

Warunkiem otrzymania ww. dokumentu jest umieszczenie w dzienniku elektronicznym swojej fotografii, a następnie złożenie w sekretariacie szkoły przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna ucznia niepełnoletniego wniosku o wydanie mLegitymacji.

 

Wniosek o wydanie mLegitymacji oraz szczegółowe informacje dotyczące warunków, jakie musi spełniać fotografia znajdują się na stronie internetowej szkoły www.4lo.bydgoszcz.pl w zakładce Dla uczniów/mLegitymacja lub kliknij link.