ANALIZA LOSÓW ABSOLWENTÓW

rocznik 2007/2008Klasa III a (klasa o profilu biologiczno-chemicznym)

Wychowawca: mgr Teresa Uklejewska
Stan klasy ?????????? 31 osób
Szkołę ukończyło ??????? 31 osób
Studia rozpoczęło ??????? 26 osób
Szkoły pomaturalne ??????..    -
Uwagi ??????????     1 osoba pracuje
                                                         los 2 osób nieznany
                                                         86 % absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach
                                                          

Uczelnie: UTP w Bydgoszczy (12 osób), UKW w Bydgoszczy (6), Collegium Medicum UMK (6 ), UMK w Toruniu (2), Politechnika Gdańska (1), studium farmaceutyczne (1), studium masażu (1)

Kierunki studiów: biotechnologia przemysłowa (7 osób), biologia (3), inżynieria środowiska (2),  pedagogika (2), analityka medyczna (1), fizjoterapia (1), eletroradiologia (1), ratownictwo medyczne (1), chemia (1), higiena żywności (1), lingwistyka stosowana (1) architektura krajobrazu (1)Klasa III b (klasa z innowacją pedagogiczną i rozszerzonym programem w zakresie jęz. polskiego, jęz. angielskiego i jęz. francuskiego)

Wychowawca: mgr Grażyna Wilczyńska
Stan klasy ?????????? 36 osób
Szkołę ukończyły ??????? 36 osób
Studia rozpoczęło ??????? 29 osób
Szkoły pomaturalne ??????.. -
Uwagi ???????????     1 osoba wyjechała za granicę (W. Brytania); pracuje
                                                             los 6 osób nieznany (brak kontaktu)
         81 % absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: UKW W Bydgoszczy (13), UMK w Toruniu (4), UAM w Poznaniu (2), Akademia Medyczna w Poznaniu (1), Uniwersytet Jagielloński (1), WSiP (1), SWPS (1), Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy (1)  WSG w Bydgoszczy (1)

Kierunki studiów: filologia polska (4 osoby), dziennikarstwo (3), lingwistyka stosowana: język angielski z językiem rosyjskim, (2), psychologia (2), zarządzanie (2), filozofia, politologia (2), stomatologia (1), stomatologia (1), kosmetologia (1), architektura krajobrazu obszarów wiejskich (1) filologia angielska (1), kognitywistyka (1), geografia (1), administracja (1), ochrona środowiska (1), zarządzanie środkami rehabilitacji (1), prawo (1), pedagogika  (1), kosmetologia  (1), stosunki międzynarodowe (1)Klasa III c (o profilu ogólnym z rozszerzonym programem jęz. angielskiego i niemieckiego)

Wychowawca: mgr Beata Bednarkiewicz
Stan klasy ?????????? 36 osób
Szkołę ukończyło ??????? 36 osób
Studia rozpoczęło ??????? 33 osoby
Szkoły pomaturalne ??????.. -
Uwagi ??????????      los 1 osoby nieznany (brak kontaktu)
                                                          2 osoby mają przerwę w edukacji
       91,7 % absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: UKW w Bydgoszczy (11 osób), UMK w Toruniu (7), UTP w Bydgoszczy (5), Collegium Medicum UMK w Toruniu (3), Uniwersytet Gdański (1), Uniwersytet Jagielloński (1), UAM w Poznaniu (1), KPSW w Bydgoszczy (1), WSB w Toruniu (1), Akademia Zdrowia w Bydgoszczy (1), policealne studium farmaceutyczne (1), University of Wolverhampton, Wielka Brytania (1)

Kierunki: psychologia (2 osoby), biologia (1), filologia polska (1), filologia rosyjska (1), lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (1), pedagogika o spec. doradztwo rehabilitacyjne (1), pedagogika o spec. logopedia (2), pedagogika o spec. pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie muzyczne (1), resocjalizacja (1), biotechnologia przemysłowa (1), transport (2), wzornictwo (1), mechanika i budowa maszyn (1), fizjoterapia (2), zdrowie publiczne, spec. organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia  (1), matematyka i ekonomia (1), prawo (1), matematyka (1), socjologia (1), archeologia (1), filozofia (1), ekonomia (1), filologia angielsko-rosyjska (1), prawo (1)
Klasa III d (klasa z innowacją pedagogiczną i rozszerzonym programem w zakresie jęz. polskiego, jez. angielskiego i wiedzy o kulturze)

Wychowawca: mgr Arkadiusz Czapiewski
Stan klasy ?????????? 35 osoby
Szkołę ukończyły ??????? 35 osoby
Studia rozpoczęło ??????? 33 osoby
Szkoły pomaturalne ??????..     -
Uwagi ??????????         2 osoby studiują za granicą (W. Brytania)
                      1 osoba nie zdała matury                                                                
                                                             los  1 osoby nieznany (brak kontaktu)
     94, 2 % absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: UKW w Bydgoszczy (9 osób), UMK w Toruniu (10), UTP w Bydgoszczy (1), UAM w Poznaniu (3) , Uniwersytet Warszawski (1), Uniwersytet Gdański (1), Buckinghamshire New University, High Wycombe (1), University of Wolverhampton  (1), Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii  w Poznaniu (1),  Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii  w Poznaniu (1), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (1),  Kolegium Języków Obcych  w Bydgoszczy (1)

Kierunki: pedagogika (4 osoby), prawo (3), zarządzanie (2), filologia angielska (2), archiwistyka (1), spatial design (1), public relations & creative and professional writing (1), fizjoterapia (1),  międzynarodowe stosunki gospodarcze (1), kulturoznawstwo (1), administracja (1), politologia (1),  filologia węgierska (1), socjologia (1), biologia (1), , praca socjalna (1), wiedza o teatrze (1), europeistyka (1), historia sztuki (1)


Klasa III e (klasa o profilu informatycznym)

Wychowawca: mgr Grażyna Jureko
Stan klasy ?????????? 30 osób
Szkołę ukończyły ??????? 30 osób 
Studia rozpoczęło ??????? 25 osób
Szkoły pomaturalne ??????..  -
Uwagi ???????????     los 5 osób nieznany (brak kontaktu)
                                                       83,3% absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: UTP Bydgoszczy (21 osób), UKW Bydgoszczy (3), AGH w Krakowie (2), UMK w Toruniu (3), Politechnika Gdańska (2), Akademia Ekonomiczna Poznań (1)

Kierunki: mechanika (8 osób)), budownictwo (5), ochrona środowiska (5), zarządzanie (3), informatyka (3), matematyka (2), fizyka (2), inżynieria produkcji (2), finanse i rachunkowość (1),  ekonomia (1) , transport (1)Klasa III f (klasa o profilu turystyczno-lingwistycznym)

Wychowawca: mgr Rafał Szulakowski
Stan klasy ?????????? 34 osoby
Szkołę ukończyło ??????? 34 osoby
Studia rozpoczęło ??????? 32 osoby
Szkoły pomaturalne ??????..  1 osoba
Uwagi ??????????? 1 osoba ? przerwa zdrowotna
                                                      94, 1% absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach
                                               

                                                           
Uczelnie: UKW Bydgoszczy (11 osób), Uniwersytet technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (8), Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (4), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (3) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy (1), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (1) Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (1), Politechnika Gdańska (1) Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy (1) Collegium Medicum UMK w Toruniu (1), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy


Kierunki: zarządzanie (4 osoby),  turystyka i rekreacja (3), pedagogika (2), socjologia (2), ochrona środowiska (2), budownictwo (2), wzornictwo (2), geografia (1), resocjalizacja (1), historia (1), zootechnika (1), stosunki międzynarodowe (1) język angielski (1), geodezja i kartografia (1), finanse i rachunkowość (1), gospodarka przestrzenna (1), administracja publiczna (1), ratownictwo medyczne (1), informatyka (1), filologia polska (1), biotechnologia (1)