LOSY ABSOLWENTÓW ROCZNIK 2008 -2011

 

KLASA III a - rozszerzony program nauczania chemii, biologii i fizyki

Wychowawca: Małgorzata Zenelt

Liczba uczniów: 35

Brak danych: 7

Kierunki studiów:

Techniczne - 9 uczniów ? technologia chemiczna, inżynieria biomedyczna, zarządzanie i inżynieria produkcji, mechatronika

Medyczne ? 8 uczniów ? ratownictwo medyczne, stomatologia, fizjoterapia, analityka medyczna, kierunek lekarski

Przyrodnicze ? 3 uczniów ? ochrona środowiska

Matematyczno-fizyczne ? 3 uczniów ? matematyka, fizyczne podstawy kryminalistyki

Lingwistyczne ? 2 uczniów ? filologia germańska, lingwistyka stosowana

Ekonomiczne ? 2 uczniów ? finanse i rachunkowość, ekonomia

Społeczne ? 1 uczeń ? psychologia

Uczelnie:

UTP Bydgoszcz; UKW Bydgoszcz ; CM Bydgoszcz ; WSB Bydgoszcz ; Uniwersytet Gdański ; UE Poznań ; Uniwersytet Zielonogórski; Pomorski Uniwersytet Medyczny SzczecinKLASA III b - realizacja innowacji w zakresie warsztatów dziennikarskich

Wychowawca: Anna Stachowiak

Liczba uczniów: 32

Brak danych: 1

Kierunki studiów:

Lingwistyczne - 9 uczniów ? filologia duńska, filologia angielska, filologia włoska, lingwistyka stosowana, filologia francuska

Społeczne ? 7 uczniów ? prawo, stosunki międzynarodowe, europeistyka, dziennikarstwo, Humanistyczne - 4 uczniów ? historia, filozofia, kogniwistyka, wiedza o kulturze śródziemnomorskiej

Medyczne ? 3 uczniów ? fizjoterapia, położnictwo

Techniczne ? 2 uczniów ? budownictwo, inżynieria biomedyczna

Ekonomiczne ? 3 uczniów ? zarządzanie, finanse i rachunkowość

Przyrodnicze ? 2 uczniów ? biotechnologia, technologia i ochrona środowiska

Artystyczne ? 1 uczeń ? architektura wnętrz

Uczelnie:

UKW Bydgoszcz ; UMK Toruń; UTP Bydgoszcz ; UAM Poznań; CM Bydgoszcz; NKJO Bydgoszcz ; Politechnika Poznańska; BSW Bydgoszcz; Uniwersytet Łódzki; WSOWL  Wrocław; UJ Kraków 

KLASA III d - realizacja innowacji w zakresie wiedzy o kulturze

Wychowawca: Piotr Łabenda

Liczba uczniów: 34

Brak danych: 1

Kierunki studiów:

Techniczne ? 2 ? inżynieria biomedyczna, biotechnologia

Pedagogiczne ? 1 - pedagogika

Lingwistyczne ? 7 ? filologia angielska, filologia włoska, filologia francuska, lingwistyka stosowana

Humanistyczne ? 5 ? filologia polska, sinologia, historia sztuki

Społeczne ? 8 ? administracja, politologia, dziennikarstwo, prawo

Matematyczno-informatyczne ? 2 - informatyka

Przyrodnicze ? 2 ? technologia żywności i żywienia człowieka, biotechnologia

Artystyczne ? 1 ? edukacja artystyczna

Medyczne ? 1 - dietetyka

Uczelnie:

UKW Bydgoszcz ; UMK Toruń; UTP Bydgoszcz; UAM Poznań; UE Poznań; UM Poznań; WSG Bydgoszcz; WSB Bydgoszcz ; KPSW Bydgoszcz; CM Bydgoszcz ; WAT Warszawa; Uniwersytet Warszawski; AGH Kraków; Politechnika Poznańska; UAM Olsztyn 

KLASA III e - rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i informatyki

Wychowawca: Arkadiusz Czapiewski

Liczba uczniów: 33

Brak danych: 1

Kierunki studiów:

Techniczne ? 17 uczniów - budownictwo, mechatronika, fizyka techniczna, automatyka i robotyka

Matematyczno-informatyczne ? 9 uczniów ? matematyka, informatyka

Pedagogiczne ? 3 uczniów ? pedagogika

Ekonomiczne ? 2 uczniów ? logistyka

Społeczne ? 1 uczeń - prawo

Uczelnie:

UTP Bydgoszcz; UKW Bydgoszcz; UMK Toruń; Politechnika Poznańska; WSI Bydgoszcz; Uniwersytet GdańskiKLASA III f - realizacja innowacji w zakresie edukacji krajoznawczo-turystycznej

Wychowawca: Rafał Szulakowski

Liczba uczniów: 30

Brak danych: 1


Kierunki studiów:

Techniczne ? 6 uczniów ? mechatronika, zarządzenie i inżynieria produkcji, gospodarka przestrzenna, lotnictwo, geologia, geodezja i kartografia

Społeczne ? 6 uczniów ? administracja, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, bezpieczeństwo wewnętrzne i administracja

Ekonomiczne ? 6 uczniów ? ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie sprzedażą i marketing

Pedagogiczne ? 3 uczniów ? pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna

Przyrodnicze ? 2 uczniów ? technologia żywności i żywienie człowieka, inżynieria biomedyczna

Lingwistyczne ? 2 uczniów ? lingwistyka stosowana, filologia włoska

Humanistyczne ? 1 uczeń ? kulturoznawstwo

Artystyczne ? 1 uczeń - wzornictwo

Turystyczne ? 1 uczeń ? turystyka i rekreacja

Uczelnie:

UKW Bydgoszcz; UMK Toruń; UTP Bydgoszcz; UAM Poznań; UE Poznań; WSG Bydgoszcz ; WAT Warszawa; AGH Kraków ; WSB Bydgoszcz; KPSW Bydgoszcz; Politechnika Poznańska; Uniwersytet Gdański; WSP Szczytno