Klasa III a - rozszerzony program nauczania chemii, biologii i fizyki

Wychowawca: Teresa Uklejewska

 

Liczba uczniów: 32

Brak danych: 7

 
Kierunki studiów:

Medyczne ? 13 uczniów ? farmacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, dietetyka, pielęgniarstwo, analityka medyczna, kosmetologia

Techniczne ? 5 uczniów ? biotechnologia, budownictwo, informatyka biomedyczna

Przyrodnicze ? 4 uczniów ? zootechnika, biologia, technologia żywności i żywienia

Matematyczno-fizyczne ? 1 uczeń ? matematyka

Społeczne ? 1 uczeń ? psychologia

Kultura fizyczna ? 1 uczeń ? wychowanie fizyczne

 
Uczelnie:

Collegium Medicum Bydgoszcz ? 15 uczniów

UTP Bydgoszcz ? 5 uczniów

UKW Bydgoszcz ? 2 uczniów

Politechnika Gdańska ? 1 uczeń

Uniwersytet Gdański ? 1 uczeń

AWF Poznań ? 1 uczeń

Klasa III b - realizacja innowacji w zakresie warsztatów dziennikarskich

Wychowawca: Katarzyna Jędrzejczyk

Liczba uczniów: 24

Brak danych: 3

Kierunki studiów:

Humanistyczne ? 7 uczniów ? dziennikarstwo, filologia polska, kognitywistyka, kulturoznawstwo, koreanistyka

Artystyczne ? 1 uczeń ? architektura wnętrz

Lingwistyczne ? 4 uczniów ? język niemiecki, język francuski, lingwistyka stosowana

Społeczne ? 5 uczniów ? prawo, inżynieria bezpieczeństwa, administracja

Techniczne ? 2 uczniów ? budownictwo, inżynieria odnawialnych źródeł energii

Pedagogiczne ? 1 uczeń ? pedagogika wczesnoszkolna

Medyczne? 1 uczeń ? pielęgniarstwo

Uczelnie:

UKW Bydgoszcz ? 7 uczniów

UTP Bydgoszcz ? 3 uczniów

UAM Poznań ? 3 uczniów

NKJO Bydgoszcz ? 2 uczniów

Uniwersytet Gdański ? 2 uczniów

UWM Olsztyn ? 2 uczniów

UMK Toruń ? 1 uczeń

Uniwersytet Łódzki ? 1 uczeń


 Klasa III d - realizacja innowacji w zakresie wiedzy o kulturze

Wychowawca: Maria Cabaj

Liczba uczniów: 30

Kierunki studiów:

Humanistyczne ? 8 uczniów ? dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, wiedza o teatrze, filmoznawstwo, historia sztuki, międzywydziałowe studia humanistyczne

Artystyczne ? 6 uczniów ? wzornictwo,  architektura i urbanistyka, architektura, architektura wnętrz

Lingwistyczne ? 6 uczniów ? filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia romańska, filologia włoska

Społeczne ? 4 uczniów ? praca socjalna, prawo

Techniczne ? 2 uczniów - zarządzanie i inżynieria produkcji, budownictwo

Ekonomiczne ? 2 uczniów ? finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria

Pedagogiczne ? 1 uczeń ? pedagogika wczesnoszkolna

Medyczne? 1 uczeń ? farmacja

 
Uczelnie:

UAM Poznań ? 6 uczniów

UTP Bydgoszcz ? 5 uczniów

UKW Bydgoszcz ? 4 uczniów

UMK Toruń ? 3 uczniów

Uniwersytet Gdański ? 3 uczniów

Uniwersytet Warszawski ? 2 uczniów

Politechnika Poznańska ? 2 uczniów

NKJO Bydgoszcz ? 2 uczniów

Collegium Medicum Bydgoszcz ? 1 uczeń

ASP Gdańsk ? 1 uczeń

Uniwersytet Jagielloński ? 1 uczeń


Klasa III e - rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i informatyki

Wychowawca: Hanna Tylicka

Liczba uczniów: 30

Kierunki studiów:

Techniczne ? 16 uczniów - budownictwo, mechatronika, inżynieria materiałowa, inżynieria odnawialnych źródeł energii, elektrotechnika, mechanika, budowa maszyn, transport, inżynieria środowiska

Matematyczno-informatyczne ? 6 uczniów ? informatyka, teleinformatyka

Społeczne ? 4 uczniów ? administracja, inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo wewnętrzne

Artystyczne ?   3 uczniów ? wzornictwo,  architektura

 
Uczelnie:

UTP Bydgoszcz ? 16 uczniów

UKW Bydgoszcz ? 3 uczniów

Politechnika Warszawska ? 2 uczniów

Politechnika Gdańska ? 3 uczniów

Politechnika Poznańska ? 1 uczeń

Politechnika Wrocławska ? 1 uczeń

Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa ? 1 uczeń

Wyższa Szkoła Policji Szczytno ? 1 uczeń

SGH Warszawa ? 1 uczeń


Klasa III f - realizacja innowacji w zakresie edukacji krajoznawczo-turystycznej

Wychowawca: Marian Konicz

 
Liczba uczniów: 30
Kierunki studiów:

Techniczne ? 12 uczniów ? architektura, transport, inżynieria lotnicza, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, rewitalizacja dróg wodnych, oceanotechnika, budownictwo, inżynieria środowiska

Przyrodnicze ? 4 uczniów ? ochrona środowiska, geografia, zwierzęta amatorskie i zoologiczne

Ekonomiczne ? 3 uczniów ?zarządzanie, ekonomia, rachunkowość i finanse

Lingwistyczne ? 3 uczniów ? lingwistyka stosowana, filologia angielska

Turystyczne ? 2 uczniów ? turystyka i rekreacja, hotelarstwo

Społeczne ? 2 uczniów ? logistyka mediów, prawo

Pedagogiczne ? 1 uczeń ? pedagogika

Medyczne? 1 uczeń ? kosmetologia

Artystyczne ? 1 uczeń ? wzornictwo

 
Uczelnie:

UTP Bydgoszcz ? 11 uczniów

UKW Bydgoszcz ? 6 uczniów

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn ? 2 uczniów

Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław ? 1 uczeń

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ? 1 uczeń

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii Poznań ? 1 uczeń

WSG Bydgoszcz ? 1 uczeń

Politechnika Gdańska ? 1 uczeń

Uniwersytet Gdański ? 1 uczeń

Uniwersytet Ekonomiczny Poznań ? 1 uczeń

SGGW Warszawa ? 1 uczeń