Klasa III a - rozszerzony program nauczania chemii, biologii i fizyki

Wychowawca: Alina Domańska

 

Liczba uczniów: 31

 

Kierunki studiów:

 • Medyczne ? 10 uczniów - analityka medyczna, farmacja, audiofonologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, masażysta
 • Techniczne ? 14 uczniów ? biotechnologia, inżynieria ochrony środowiska, budownictwo, inżynieria medyczna, technologia chemiczna, inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • Przyrodnicze ? 2 uczniów - biologia, zoologia
 • Matematyczno-informatyczne ? 1 uczeń ?  matematyka
 • Humanistyczne ? 1 uczeń - kognitywistyka
 • Pedagogiczne ? 1 uczeń ? pedagogika
 • Społeczne ? 1 uczeń - psychologia
 • Turystyczne ? 1 uczeń - turystyka
 
Uczelnie:
 • Collegium Medicum Bydgoszcz ? 12 uczniów
 • UTP Bydgoszcz ? 7 uczniów
 • UKW Bydgoszcz ? 5 uczniów
 • Politechnika Poznańska ? 4 uczniów
 • WSG Bydgoszcz ? 1 uczeń
 • UMK Toruń ? 1 uczeń
 • Szkoła Policealna Medyczna Bydgoszcz ? 1 uczeń

Klasa III d - realizacja innowacji w zakresie wiedzy o kulturze

Wychowawca: Sławomir Wandycz

Liczba uczniów: 30

Kierunki studiów:

 • Humanistyczne ? 7 uczniów - dziennikarstwo i komunikacja społeczna, historia sztuki, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, Studia Bałtyckie
 • Społeczne ? 7 uczniów - socjologia, psychologia, prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe
 • Lingwistyczne ? 4 uczniów ? filologia angielska, lingwistyka stosowana ? angielski i rosyjski
 • Ekonomiczne ? 4 uczniów - finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie
 • Artystyczne ? 2 uczniów ? aktorstwo, organizacja produkcji filmowej
 • Medyczne ? 2 uczniów - fizjoterapia, położnictwo
 • Techniczne ? 1 uczeń - biotechnologia
 • Pedagogiczne ? 1 uczeń - pedagogika wczesnoszkolna
 • Turystyczne ? 1 uczeń ? turystyka i rekreacja
 
Uczelnie:
 • UMK Toruń ? 8 uczniów
 • UKW Bydgoszcz ? 6 uczniów
 • Uniwersytet Gdański ? 5 uczniów
 • UTP Bydgoszcz ? 2 uczniów
 • Warszawska Szkoła Filmowa ? 2 uczniów
 • UAM Poznań ? 1 uczeń
 • UE Poznań ? 1 uczeń
 • Collegium Medicum Bydgoszcz - 1 uczeń
 • Uniwersytet Warszawski ? 1 uczeń
 • WSG Bydgoszcz ? 1 uczeń
 • Bydgoska Szkoła Wyższa - 1 uczeń

Klasa III e - rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i informatyki

Wychowawca: Bogusława Myszkowska

Liczba uczniów: 32

Kierunki studiów:

 • Techniczne ? 17 uczniów - zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria biomedyczna, transport, inżynieria odnawialnych źródeł energii, mechanika i budowa maszyn, energetyka, budownictwo, elektronika i telekomunikacja
 • Matematyczno-informatyczne ? 9 uczniów ? teleinformatyka, informatyka, matematyka
 • Lingwistyczne ? 2 uczniów - lingwistyka stosowana ? jęz. angielski i jęz. rosyjski, germanistyka stosowana
 • Ekonomiczne ? 3 uczniów ? zarządzanie, finanse i rachunkowość
 • Przyrodnicze ? 1 uczeń - ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
 
Uczelnie:
 • UTP Bydgoszcz ? 21 uczniów
 • UKW Bydgoszcz ? 3 uczniów
 • Politechnika Gdańska ? 6 uczniów
 • Politechnika Poznańska ? 1 uczeń
 • Uniwersytet Gdański ? 1 uczeń
 

Klasa III f - realizacja innowacji w zakresie edukacji krajoznawczo-turystycznej

Wychowawca: Krzysztof Chabasiński

 

Liczba uczniów: 31

 

Kierunki studiów:

 • Techniczne ? 7 uczniów - inżynieria odnawialnych źródeł energii, gospodarka przestrzenna, mechanika i budowa maszyn, inżynieria biomedyczna
 • Ekonomiczne ? 5 uczniów - międzynarodowe stosunki gospodarcze, logistyka, zarządzanie, finanse i rachunkowość
 • Lingwistyczne ? 4 uczniów - filologia rosyjska i angielska, lingwistyka stosowana j. angielski                                i j. niemiecki, filologia angielska, lingwistyka stosowana j. angielski i j. arabski
 • Społeczne ? 4 uczniów - psychologia, administracja, rosjoznawstwo, bezpieczeństwo narodowe
 • Medyczne ? 3 uczniów - audiofonologia, technik masażysta, technik kosmetolog
 • Pedagogiczne ? 3 uczniów - pedagogika wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
 • Humanistyczne ? 2 uczniów - archeologia, kognitywistyka
 • Turystyczne ? 2 uczniów - gospodarka turystyczna, turystyka i rekreacja
 • Artystyczne ? 1 uczeń - studium aktorskie
Uczelnie:
 • UKW Bydgoszcz ? 8 uczniów
 • UTP Bydgoszcz ? 4 uczniów
 • Uniwersytet Gdański ? 5 uczniów
 • Uniwersytet Ekonomiczny Poznań ? 3 uczniów
 • UMK Toruń ? 2 uczniów
 • WSB Bydgoszcz ? 2 uczniów
 • WSG Bydgoszcz ? 1 uczeń
 • Politechnika Poznańska ? 1 uczeń
 • AWF Gdańsk ? 1 uczeń
 • CM UMK Bydgoszcz ? 1 uczeń
 • UAM Poznań ? 1 uczeń
 • Studium Aktorskie Wrocław ? 1 uczeń
 • Studium Kształcenia Kadr Bydgoszcz ? 1 uczeń