"Czytanie książki jest jak podróż po świecie drugiego człowieka."
J. Carroll
 

 

Dni tygodnia Praca stacjonarna w bibliotece
Poniedziałek

09:30 – 12:30

Wtorek

09:30 – 15:30

Środa

10:00 – 16:00

Czwartek

07:30 – 12:30

14:00 - 16:30

Piątek

07:30 - 12:00

 

Biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji, informacji i kultury.
Zadania biblioteki to:
  • gromadzenie, opracowanie, konserwacja i selekcja zbiorów;
  • tworzenie i modernizacja warsztatu informacyjno -wyszukiwawczego biblioteki;
  • udostępnianie zbiorów (do domu i na lekcje) oraz podejmowanie innych działań na rzecz rozwijania zamiłowań i zainteresowań czytelniczych uczniów dbając o ich indywidualizację;
  • doskonalenie warsztatu swojej pracy;
  • umożliwienie czytelnikom korzystania ze zbiorów multimedialnych;
  • dostosowanie biblioteki do nowoczesnych wzorców;
  • przygotowanie ucznia do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno -bibliograficznego;
  • kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnego odbioru dóbr kultury;
  • inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych;
  • kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, miasta, szkoły i biblioteki.  

adult education transparent