Wznawiamy działalność szkolnych wiadomości, które będą funkcjonowały pod nazwą IVloTV NEWS. Pierwsze wydanie jest poświęcone wydarzeniom, które miały miejsce w naszej szkole w styczniu 2020 roku.

1902202008