Klasa biologiczno-medyczna

Losy absolwentów  klasy III a  (2013-2016)

Wychowawca: Alina Domańska

Liczba uczniów: 32

Studia na wyższych uczelniach: 30

Nauka w szkołach pomaturalnych: 1

Inne: 3

Kierunki studiów:

Medyczne -  16 uczniów - Fizjoterapia, Optyka, Ratownictwo medyczne, Pielęgniarstwo, Kosmetologia, Dietetyka, Audiofonologia, Położnictwo, Stomatologia,

Techniczne -  4 uczniów - Technologia żywności i żywienie człowieka, Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria biomedyczna

Przyrodnicze-   3 uczniów - Zoofizjoterapia, Chemia medyczna, Chemia

Ekonomiczne -  2 uczniów - Finanse i rachunkowość, Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Lingwistyczne - 2 uczniów -Lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim, Filologia angielska

Społeczne -  1 uczeń - Doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem

Uczelnie:

Collegium Medicum Bydgoszcz - 15 uczniów

UKW Bydgoszcz  - 4 uczniów

UTP Bydgoszcz -  3 uczniów

UMK Toruń - 1 uczeń

Politechnika Wrocławska - 1 uczeń

Gdański Uniwersytet Medyczny -  1 uczeń

Uniwersytet Gdański-  1 uczeń

Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny - 1 uczeń

Uniwersytet Medyczny Wrocław -- 1 uczeń


Klasa przyrodniczo - turystyczna

Losy absolwentów  klasy III b  (2013-2016)

Wychowawca: Marian Konicz

Liczba uczniów: 30

Studia na wyższych uczelniach: 26

Nauka w szkołach pomaturalnych: 1

Wyjazd za granicę: 1

Inne: 2

Kierunki studiów:

Techniczne - 7 uczniów - Transport, Architektura, Architektura wnętrz, Inżynieria odnawialnych źródeł energii, Inżynieria zarządzania, Towaroznawstwo

Pedagogiczne- 4 uczniów - Pedagogika specjalna, Resocjalizacja, Terapia zajęciowa, Pedagogika wczesnoszkolna

Lingwistyczne - 4 uczniów - Lingwistyka stosowana angielski z rosyjskim, Filologia angielska, Romanistyka

Ekonomiczne - 3 uczniów - Finanse i rachunkowość, Ekonomia

Społeczne - 3 uczniów - Kryminologia i kryminalistyka, Psychologia

Medyczne - 2 uczniów -Kosmetologia, Fizjoterapia

Matematyczno-informatyczne - 1 uczniów- Matematyka

Humanistyczne - 1 uczeń - Dziennikarstwo

Turystyka- 1 uczeń - Turystyka i rekreacja

Uczelnie:

UTP Bydgoszcz - 7 uczniów

UKW Bydgoszcz - 4 uczniów

UAM Poznań - 4 uczniów

Uniwersytet Gdański- 2 uczniów

Wyższa Szkoła Bankowa - 2 uczniów

Uniwersytet Medyczny Poznań - 1 uczeń

Uniwersytet Ekonomiczny Poznań - 1 uczeń

Collegium Medicum UMK Bydgoszcz - 1 uczeń

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu Gdańsk - 1 uczeń

Politechnika Gdańska - 1 uczeń

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie- 1 uczeń

Bydgoska Szkoła Wyższa- 1 uczeń


Klasa matematyczno-przyrodnicza

Losy absolwentów  klasy III c  (2013-2016)

Wychowawca: Hanna Tylicka

Liczba uczniów: 30

Studia na wyższych uczelniach: 25

Inne: 2

Brak danych: 3

Kierunki studiów:

Techniczne -  7 uczniów -   Budownictwo i urbanistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Budownictwo, Architektura, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika

Ekonomiczne - 7 uczniów  - Finanse i rachunkowość, Ekonomia, Rachunkowość i finanse

Społeczne -  3 uczniów - Prawo, Dziennikarstwo, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Artystyczne  3 uczniów - Wzornictwo, Studia aktorskie, Edukacja artystyczna (muzyka)

Matematyczno-fizyczno-informatyczne - 3 uczniów - Informatyka, Matematyka

Medyczne - 1 uczeń - Pielęgniarstwo

Humanistyczne -1 uczeń - Arabistyka

Uczelnie:

UKW Bydgoszcz - 6 uczniów

UMK Toruń - 6 uczniów

Politechnika Poznańska --3 uczniów

UTP Bydgoszcz - 4 uczniów

Collegium Medicum UMK Bydgoszcz - 1 uczeń

Politechnika Szczecińska - 1 uczeń

Politechnika Warszawska - 1 uczeń

Politechnika Wrocławska - 1 uczeń

Wyższa Szkoła Morska Gdynia - 1 uczeń

Łódzka Akademia Filmowa- 1 uczeń


Klasa humanistyczno - kulturoznawcza

Losy absolwentów  klasy III d  (2013-2016)

Wychowawca: Bogumiła Myszkowska

Liczba uczniów: 32

Studia na wyższych uczelniach: 30

Inne: 1

Brak danych: 1

Kierunki studiów:

Społeczne - 10 uczniów - Zarządzanie, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, Prawo, Administracja

Humanistyczne - 9 uczniów - Językoznawstwo i nauka o informacji, Filozofia, Psychologia, Historia sztuki, Historia, Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Sztuka mediów i edukacja wizualna Humanistyka II generacji, Kulturoznawstwo

Ekonomiczne - 1 uczeń - Ekonomia,

Pedagogiczne - 1 uczeń - Logopedia

Lingwistyczne - 5 uczniów -Lingwistyka stosowana, Filologia włoska,  Filologia ugrofińska

Romanistyka, Lingwistyka praktyczna i copywriting

Techniczne - 1 uczeń -Badanie i projektowanie gier komputerowych

Medyczne - 1 uczeń- Dietetyka

Artystyczne - 2 uczniów - Wydział malarstwa, Katedra Mody

Uczelnie:

UKW Bydgoszcz - 10 uczniów

UTP Bydgoszcz - 2 uczniów

UMK Toruń - 8 uczniów

UAM Poznań - 2 uczniów

Uniwersytet Gdański - 2 uczniów

Uniwersytet Jagielloński - 1 uczeń

Uniwersytet Warszawski -2 uczniów

Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław - 1 uczeń

ASP Gdańsk - 1 uczeń

ASP Warszawa - 1 uczeń


Klasa biologiczno-medyczna

Losy absolwentów  klasy III a  (2012-2015)

Wychowawca: Anna Stachowiak

Liczba uczniów: 33

Brak danych: 1 (praca za granicą)

Kierunki studiów:

Medyczne ?  18 uczniów ? Dietetyka, Inżynieria biomedyczna, Farmacja, Analityka 

medyczna, Położnictwo, Fizjoterapia, Wydział lekarski, Pielęgniarstwo, Weterynaria, 

Kosmetologia

Przyrodnicze ?   7 uczniów ? Zoofizjoterapia, Chemia kosmetyczna, Technik usług 

kosmetycznych, Biologia

Techniczne ?  3 uczniów ? Mechanika i budowa maszyn, Zarządzanie inżynierskie, Inżynieria materiałowa

Społeczne ?  1 uczeń ? Prawo 

Lingwistyczne ?1 uczeń ?  Lingwistyka stosowana 

Turystyka ? 1 uczeń - Turystyka i rekreacja

 Pedagogiczne ? 1 uczeń ? Pedagogika wczesnoszkolna

Uczelnie:

Collegium Medicum Bydgoszcz ? 12 uczniów

UKW Bydgoszcz  ? 5 uczniów

UMK Toruń ? 3 uczniów

UTP Bydgoszcz ?  2

Politechnika Gdańska ? 2 uczniów 

Gdański Uniwersytet Medyczny ?  1 uczeń

Uniwersytet Gdański ?  1 uczeń

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn ? 1 uczeń

Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań ? 1 uczeń 

Uniwersytet Medyczny Poznań ? 1 uczeń 

SGGW ? 1 uczeń 

Akademia Zdrowia w Bydgoszczy ? 1 uczeń

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu ? 1 uczeń

 Klasa przyrodniczo ? turystyczna

Losy absolwentów  klasy III b  (2012-2015)

Wychowawca: Beata Kołodziejska

Liczba uczniów: 32

Kierunki studiów:

Przyrodnicze ? 6 uczniów ?  Geografia, Biologia sądowa, Geografia turystyczna, 

Geoinformacja

Medyczne ? 6 uczniów ? Kosmetologia, Zdrowie publiczne, Ratownictwo medyczne, 

Dietetyka, Fizjoterapia, Weterynaria

Społeczne ? 4 uczniów ? Administracja, Amerykanistyka, Studia wschodnie

Pedagogiczne ? 3 uczniów ? Pedagogika, Wychowanie fizyczne, Logopedia

Ekonomiczne ? 3 uczniów ? Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, Zarządzanie

Techniczne ? 2 uczniów ? Energetyka, Biotechnologia

Lingwistyczne ? 2 uczniów ? Lingwistyka stosowana 

Matematyczno-informatyczne ? 2 uczniów ? Informatyka stosowana

Humanistyczne ? 1 uczeń ? Dziennikarstwo 

Uczelnie:

UKW Bydgoszcz ? 12 uczniów

Collegium Medicum UMK Bydgoszcz ? 5 uczniów

UTP Bydgoszcz ? 4 uczniów

UAM Poznań ? 3 uczniów

Uniwersytet Ekonomiczny Poznań ? 2 uczniów

Uniwersytet Gdański ? 2 uczniów

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn ? 1 uczeń

UMK Toruń ? 1 uczeń

Politechnika Gdańska ? 1 uczeń

Wyższa Szkoła Bankowa Toruń ? 1 uczeń

Klasa matematyczno-przyrodnicza

Losy absolwentów  klasy III c  (2012-2015)

Wychowawca: Arkadiusz Czapiewski

Liczba uczniów: 29

Brak danych: 2

Kierunki studiów:

Techniczne ?  11 uczniów -  Energetyka, Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, Automatic 

controls and robotics, Budownictwo, Mechatronika, Inżynieria, Odnawialnych źródeł energii

Przyrodnicze ? 4 uczniów  ? Chemia, Inżynieria Środowiska, Hydrologia i meteorologia 

Matematyczno-fizyczno-informatyczne ? 3 uczniów ? Astrofizyka, Informatyka

Ekonomiczne ? 2 uczniów  ? Bachelor in Management Finanse i zarządzanie

Humanistyczne ? 2 uczniów ? Filozofia, Kognitywistyka

Społeczne ?  1 uczeń ? Historia wojskowości

Medyczne ?  1 uczeń ? Terapia zajęciowa

Artystyczne ?  1 uczeń ? Architektura

Lingwistyczne ? 1 uczeń ? Filologia czeska

 Pedagogiczne ?  1 uczeń ? Wychowanie fizyczne

Uczelnie:

Politechnika Poznańska ? 9 uczniów

UTP Bydgoszcz ? 4 uczniów

UAM Poznań ? 4 uczniów

UKW Bydgoszcz ? 3 uczniów 

Politechnika Gdańska ? 3 uczniów

UMK Toruń ? 1 uczeń

Uniwersytet Warszawski - 1 uczeń

Akademia Leona Kożmińskiego w Warszawie - 1 uczeń

Studium Kształcenia Kadr - 1 uczeń

Klasa humanistyczno ? kulturoznawcza

Losy absolwentów  klasy III d  (2012-2015)

Wychowawca: Joanna Kolan

Liczba uczniów: 31

Brak danych: 2

Kierunki studiów:

Społeczne ? 10 uczniów ? Prawo, Prawo ekonomiczne, , Administracja Bezpieczeństwo 

wewnętrzne, Bezpieczeństwo narodowe, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Psychologia 

biznesu 

Humanistyczne ? 6 uczniów ? Dziennikarstwo, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 

Psychologia, Psychologia i kulturoznawstwo, Humanistyka II generacji 

Pedagogiczne ? 3 uczniów ? Pedagogika, Logopedia, Wychowanie fizyczne

Lingwistyczne ? 3 uczniów ? Lingwistyka stosowana ? j. angielski z j. arabskim, J. rosyjski 

w biznesie, Lingwistyka stosowana

Techniczne ? 1 uczniów - Architektura wnętrz

Medyczne ? 1 uczeń ? Dietetyka

Artystyczne ? 5 uczniów ? Studia aktorskie, Studia aktorsko-wokalne, Edukacja artystyczna/ 

dyrygentura chóralna, Grafika

Uczelnie:

UKW Bydgoszcz ? 5 uczniów

UTP Bydgoszcz ? 1 uczeń 

Akademia Muzyczna Bydgoszcz ? 1 uczeń

UMK Toruń ? 3 uczniów 

UAM Poznań ? 7 uczniów

AWF Poznań ? 1 uczeń

Uniwersytet Przyrodniczy Poznań ? 1 uczeń

Uniwersytet Gdański ? 4 uczniów

Państwowe Studium Wokalno-Aktorskie w Gdyni ? 1 uczeń

PWST Warszawa ? 1 uczeń

Uniwersytet Warszawski ? 1 uczeń

SWPS Sopot? 1 uczeń

UWM Olsztyn ? 1 uczeń

ASP ? 1 uczeń

 Losy absolwentów  klasy III a  - rozszerzony program nauczania chemii, biologii i fizyki

(2011-2014)

Wychowawca: Małgorzata Zenelt

Liczba uczniów: 30

Brak danych: 3

Kierunki studiów:

Medyczne -14 uczniów - analityka medyczna ratownictwo medyczne, dietetyka, pielęgniarstwo, kosmetologia, elektroradiologia, asystentka stomatologiczna, audiofonologia

Techniczne -3 uczniów - inżynieria biomedyczna, biotechnologia, informatyka

Przyrodnicze -  5 uczniów - archeologia, technologia żywności i żywienia, chemia, oceanografia, chemia kosmetyczna

Społeczne -1 uczeń - prawo

Ekonomiczne - 1 uczeń -ekonomia

Humanistyczne - 1 uczeń - filologia polska

Lingwistyczne - 1 uczeń - filologia angielska

Uczelnie:

Collegium Medicum Bydgoszcz - 11 uczniów

UMK Toruń - 3 uczniów

UKW Bydgoszcz - 2 uczniów

Uniwersytet Gdański - 2 uczniów

UAM Poznań  - 2 uczniów

Uniwersytet Medyczny Poznań - 2 uczniów

UTP Bydgoszcz - 1 uczeń

Politechnika Gdańska - 1 uczeń

Uniwersytet Przyrodniczy Poznań - 1 uczeń

Policealna Szkoła Medyczna Toruń - 1 uczeń

Szkoła Policealna - 1 uczeń

Losy absolwentów  klasy III d  - realizacja innowacji w zakresie wiedzy o kulturze

(2011-2014)

Wychowawca: Piotr Łabenda

Liczba uczniów: 29

Brak danych: 3

Kierunki studiów:

Humanistyczne ? 7 uczniów ? dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, wiedza o teatrze, , historia sztuki, filmoznawstwo i kultura mediów

Lingwistyczne ? 3 uczniów ? filologia angielska, lingwistyka stosowana (j. francuski, j. hiszpański),  lingwistyka stosowana (j. włoski, j. hiszpański)

Społeczne ? 8 uczniów ? prawo, prawo ekonomiczne, innowacyjność i zarządzanie w sferze publiczne, administracja

Techniczne ? 2 uczniów - mechanika i budowa maszyn, transport

Pedagogiczne ? 4 uczniów ? pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, logopedia

Medyczne? 1 uczeń ? biotechnologia medyczna

Uczelnie:

UMK Toruń ? 9 uczniów

UAM Poznań ? 7 uczniów

UTP Bydgoszcz ? 1 uczeń

UKW Bydgoszcz ? 5 uczniów

Politechnika Gdańska ? 1 uczeń

Collegium Medicum Bydgoszcz ? 1 uczeń

Uniwersytet Gdański ? 1 uczeń

Wyższe Seminarium Duchowne w Bydgoszczy ? 1 uczeń

Losy absolwentów  klasy III e  - rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki                     i informatyki  (2011-2014)

Wychowawca: Klaudiusz Grabowski

Liczba uczniów: 30

Brak danych: 8

Kierunki studiów:

Techniczne ?  10 uczniów -  , elektrotechnika, transport, mechatronika, budownictwo, energetyka, nanobioinżynieria

Matematyczno-informatyczne ? 6 uczniów ? automatyka i robotyka, informatyka, informatyka stosowana, matematyka

Społeczne ?  1 uczeń ? wojskowość

Ekonomiczne ? 2 uczniów-  finanse i rachunkowość

Lingwistyczne ? 1 uczeń - lingwistyka stosowana

Uczelnie:

UTP Bydgoszcz ? 5 uczniów

UKW Bydgoszcz ? 1 uczeń

UMK Toruń ? 2 uczniów

Politechnika Gdańska ? 2 uczniów

Politechnika Poznańska ? 9 uczniów

UAM Poznań - 1 uczeń

Uniwersytet Jagielloński ? 1 uczeń

Wyższa Szkoła Bankowa Bydgoszcz ? 1 uczeń

Losy absolwentów  klasy III f  - realizacja innowacji w zakresie edukacji krajoznawczo-turystycznej (2011-2014)

Wychowawca: Rafał Szulakowski

Liczba uczniów: 29

Brak danych: 1

Kierunki studiów:

Techniczne ? 9 uczniów ? nanobiotechnologia, analityka techniczna i spożywcza, automatyka i robotyka, informatyka i ekonometria, zarządzanie i inżynieria produkcji, budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria zasobów naturalnych

Ekonomiczne ? 4 uczniów ? zarządzanie i inżynieria produkcji, międzynarodowe stosunki gospodarcze, gospodarka międzynarodowa, finanse i rachunkowość biznesu

Lingwistyczne ? 2 uczniów ? lingwistyka stosowana (j. włoski, j. hiszpański), filologia angielska

Humanistyczne ? 3 uczniów - dziennikarstwo i komunikacja społeczna, międzynarodowe studia kulturowe, archeologia  

Społeczne ? 6 uczniów ? bezpieczeństwo narodowe, prawo, psychologia, zdrowie publiczne, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne

Pedagogiczne ? 2 uczniów ? pedagogika, wychowanie fizyczne

Medyczne ? 2 uczniów ? fizjoterapia, kosmetologia

Uczelnie:

UTP Bydgoszcz ? 7 uczniów

UKW Bydgoszcz ? 6 uczniów

UMK Toruń ? 3 uczniów

Uniwersytet Ekonomiczny Poznań ? 3 uczniów

Politechnika Poznańska ? 1 uczeń

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn ? 1 uczeń

Politechnika Gdańska ? 1 uczeń

Uniwersytet Gdański ? 1 uczeń

Uniwersytet Łódzki ? 1 uczeń

Wyższa Szkoła Policji Szczytno ? 1 uczeń

Collegium Medium UMK  Bydgoszcz ? 1 uczeń

Wyższa Szkoła Nauki o Zdrowiu ? 1 uczeń

Akademia Wychowania Fizycznego Gdańsk ? 1 uczeńKlasa III a - rozszerzony program nauczania chemii, biologii i fizyki

Wychowawca: Alina Domańska

 

Liczba uczniów: 31

 

Kierunki studiów:

 • Medyczne ? 10 uczniów - analityka medyczna, farmacja, audiofonologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, masażysta
 • Techniczne ? 14 uczniów ? biotechnologia, inżynieria ochrony środowiska, budownictwo, inżynieria medyczna, technologia chemiczna, inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • Przyrodnicze ? 2 uczniów - biologia, zoologia
 • Matematyczno-informatyczne ? 1 uczeń ?  matematyka
 • Humanistyczne ? 1 uczeń - kognitywistyka
 • Pedagogiczne ? 1 uczeń ? pedagogika
 • Społeczne ? 1 uczeń - psychologia
 • Turystyczne ? 1 uczeń - turystyka
 
Uczelnie:
 • Collegium Medicum Bydgoszcz ? 12 uczniów
 • UTP Bydgoszcz ? 7 uczniów
 • UKW Bydgoszcz ? 5 uczniów
 • Politechnika Poznańska ? 4 uczniów
 • WSG Bydgoszcz ? 1 uczeń
 • UMK Toruń ? 1 uczeń
 • Szkoła Policealna Medyczna Bydgoszcz ? 1 uczeń

Klasa III d - realizacja innowacji w zakresie wiedzy o kulturze

Wychowawca: Sławomir Wandycz

Liczba uczniów: 30

Kierunki studiów:

 • Humanistyczne ? 7 uczniów - dziennikarstwo i komunikacja społeczna, historia sztuki, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, Studia Bałtyckie
 • Społeczne ? 7 uczniów - socjologia, psychologia, prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe
 • Lingwistyczne ? 4 uczniów ? filologia angielska, lingwistyka stosowana ? angielski i rosyjski
 • Ekonomiczne ? 4 uczniów - finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie
 • Artystyczne ? 2 uczniów ? aktorstwo, organizacja produkcji filmowej
 • Medyczne ? 2 uczniów - fizjoterapia, położnictwo
 • Techniczne ? 1 uczeń - biotechnologia
 • Pedagogiczne ? 1 uczeń - pedagogika wczesnoszkolna
 • Turystyczne ? 1 uczeń ? turystyka i rekreacja
 
Uczelnie:
 • UMK Toruń ? 8 uczniów
 • UKW Bydgoszcz ? 6 uczniów
 • Uniwersytet Gdański ? 5 uczniów
 • UTP Bydgoszcz ? 2 uczniów
 • Warszawska Szkoła Filmowa ? 2 uczniów
 • UAM Poznań ? 1 uczeń
 • UE Poznań ? 1 uczeń
 • Collegium Medicum Bydgoszcz - 1 uczeń
 • Uniwersytet Warszawski ? 1 uczeń
 • WSG Bydgoszcz ? 1 uczeń
 • Bydgoska Szkoła Wyższa - 1 uczeń

Klasa III e - rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i informatyki

Wychowawca: Bogusława Myszkowska

Liczba uczniów: 32

Kierunki studiów:

 • Techniczne ? 17 uczniów - zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria biomedyczna, transport, inżynieria odnawialnych źródeł energii, mechanika i budowa maszyn, energetyka, budownictwo, elektronika i telekomunikacja
 • Matematyczno-informatyczne ? 9 uczniów ? teleinformatyka, informatyka, matematyka
 • Lingwistyczne ? 2 uczniów - lingwistyka stosowana ? jęz. angielski i jęz. rosyjski, germanistyka stosowana
 • Ekonomiczne ? 3 uczniów ? zarządzanie, finanse i rachunkowość
 • Przyrodnicze ? 1 uczeń - ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
 
Uczelnie:
 • UTP Bydgoszcz ? 21 uczniów
 • UKW Bydgoszcz ? 3 uczniów
 • Politechnika Gdańska ? 6 uczniów
 • Politechnika Poznańska ? 1 uczeń
 • Uniwersytet Gdański ? 1 uczeń
 

Klasa III f - realizacja innowacji w zakresie edukacji krajoznawczo-turystycznej

Wychowawca: Krzysztof Chabasiński

 

Liczba uczniów: 31

 

Kierunki studiów:

 • Techniczne ? 7 uczniów - inżynieria odnawialnych źródeł energii, gospodarka przestrzenna, mechanika i budowa maszyn, inżynieria biomedyczna
 • Ekonomiczne ? 5 uczniów - międzynarodowe stosunki gospodarcze, logistyka, zarządzanie, finanse i rachunkowość
 • Lingwistyczne ? 4 uczniów - filologia rosyjska i angielska, lingwistyka stosowana j. angielski                                i j. niemiecki, filologia angielska, lingwistyka stosowana j. angielski i j. arabski
 • Społeczne ? 4 uczniów - psychologia, administracja, rosjoznawstwo, bezpieczeństwo narodowe
 • Medyczne ? 3 uczniów - audiofonologia, technik masażysta, technik kosmetolog
 • Pedagogiczne ? 3 uczniów - pedagogika wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
 • Humanistyczne ? 2 uczniów - archeologia, kognitywistyka
 • Turystyczne ? 2 uczniów - gospodarka turystyczna, turystyka i rekreacja
 • Artystyczne ? 1 uczeń - studium aktorskie
Uczelnie:
 • UKW Bydgoszcz ? 8 uczniów
 • UTP Bydgoszcz ? 4 uczniów
 • Uniwersytet Gdański ? 5 uczniów
 • Uniwersytet Ekonomiczny Poznań ? 3 uczniów
 • UMK Toruń ? 2 uczniów
 • WSB Bydgoszcz ? 2 uczniów
 • WSG Bydgoszcz ? 1 uczeń
 • Politechnika Poznańska ? 1 uczeń
 • AWF Gdańsk ? 1 uczeń
 • CM UMK Bydgoszcz ? 1 uczeń
 • UAM Poznań ? 1 uczeń
 • Studium Aktorskie Wrocław ? 1 uczeń
 • Studium Kształcenia Kadr Bydgoszcz ? 1 uczeń

 

Klasa III a - rozszerzony program nauczania chemii, biologii i fizyki

Wychowawca: Teresa Uklejewska

 

Liczba uczniów: 32

Brak danych: 7

 
Kierunki studiów:

Medyczne ? 13 uczniów ? farmacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, dietetyka, pielęgniarstwo, analityka medyczna, kosmetologia

Techniczne ? 5 uczniów ? biotechnologia, budownictwo, informatyka biomedyczna

Przyrodnicze ? 4 uczniów ? zootechnika, biologia, technologia żywności i żywienia

Matematyczno-fizyczne ? 1 uczeń ? matematyka

Społeczne ? 1 uczeń ? psychologia

Kultura fizyczna ? 1 uczeń ? wychowanie fizyczne

 
Uczelnie:

Collegium Medicum Bydgoszcz ? 15 uczniów

UTP Bydgoszcz ? 5 uczniów

UKW Bydgoszcz ? 2 uczniów

Politechnika Gdańska ? 1 uczeń

Uniwersytet Gdański ? 1 uczeń

AWF Poznań ? 1 uczeń

Klasa III b - realizacja innowacji w zakresie warsztatów dziennikarskich

Wychowawca: Katarzyna Jędrzejczyk

Liczba uczniów: 24

Brak danych: 3

Kierunki studiów:

Humanistyczne ? 7 uczniów ? dziennikarstwo, filologia polska, kognitywistyka, kulturoznawstwo, koreanistyka

Artystyczne ? 1 uczeń ? architektura wnętrz

Lingwistyczne ? 4 uczniów ? język niemiecki, język francuski, lingwistyka stosowana

Społeczne ? 5 uczniów ? prawo, inżynieria bezpieczeństwa, administracja

Techniczne ? 2 uczniów ? budownictwo, inżynieria odnawialnych źródeł energii

Pedagogiczne ? 1 uczeń ? pedagogika wczesnoszkolna

Medyczne? 1 uczeń ? pielęgniarstwo

Uczelnie:

UKW Bydgoszcz ? 7 uczniów

UTP Bydgoszcz ? 3 uczniów

UAM Poznań ? 3 uczniów

NKJO Bydgoszcz ? 2 uczniów

Uniwersytet Gdański ? 2 uczniów

UWM Olsztyn ? 2 uczniów

UMK Toruń ? 1 uczeń

Uniwersytet Łódzki ? 1 uczeń


 Klasa III d - realizacja innowacji w zakresie wiedzy o kulturze

Wychowawca: Maria Cabaj

Liczba uczniów: 30

Kierunki studiów:

Humanistyczne ? 8 uczniów ? dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, wiedza o teatrze, filmoznawstwo, historia sztuki, międzywydziałowe studia humanistyczne

Artystyczne ? 6 uczniów ? wzornictwo,  architektura i urbanistyka, architektura, architektura wnętrz

Lingwistyczne ? 6 uczniów ? filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia romańska, filologia włoska

Społeczne ? 4 uczniów ? praca socjalna, prawo

Techniczne ? 2 uczniów - zarządzanie i inżynieria produkcji, budownictwo

Ekonomiczne ? 2 uczniów ? finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria

Pedagogiczne ? 1 uczeń ? pedagogika wczesnoszkolna

Medyczne? 1 uczeń ? farmacja

 
Uczelnie:

UAM Poznań ? 6 uczniów

UTP Bydgoszcz ? 5 uczniów

UKW Bydgoszcz ? 4 uczniów

UMK Toruń ? 3 uczniów

Uniwersytet Gdański ? 3 uczniów

Uniwersytet Warszawski ? 2 uczniów

Politechnika Poznańska ? 2 uczniów

NKJO Bydgoszcz ? 2 uczniów

Collegium Medicum Bydgoszcz ? 1 uczeń

ASP Gdańsk ? 1 uczeń

Uniwersytet Jagielloński ? 1 uczeń


Klasa III e - rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i informatyki

Wychowawca: Hanna Tylicka

Liczba uczniów: 30

Kierunki studiów:

Techniczne ? 16 uczniów - budownictwo, mechatronika, inżynieria materiałowa, inżynieria odnawialnych źródeł energii, elektrotechnika, mechanika, budowa maszyn, transport, inżynieria środowiska

Matematyczno-informatyczne ? 6 uczniów ? informatyka, teleinformatyka

Społeczne ? 4 uczniów ? administracja, inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo wewnętrzne

Artystyczne ?   3 uczniów ? wzornictwo,  architektura

 
Uczelnie:

UTP Bydgoszcz ? 16 uczniów

UKW Bydgoszcz ? 3 uczniów

Politechnika Warszawska ? 2 uczniów

Politechnika Gdańska ? 3 uczniów

Politechnika Poznańska ? 1 uczeń

Politechnika Wrocławska ? 1 uczeń

Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa ? 1 uczeń

Wyższa Szkoła Policji Szczytno ? 1 uczeń

SGH Warszawa ? 1 uczeń


Klasa III f - realizacja innowacji w zakresie edukacji krajoznawczo-turystycznej

Wychowawca: Marian Konicz

 
Liczba uczniów: 30
Kierunki studiów:

Techniczne ? 12 uczniów ? architektura, transport, inżynieria lotnicza, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, rewitalizacja dróg wodnych, oceanotechnika, budownictwo, inżynieria środowiska

Przyrodnicze ? 4 uczniów ? ochrona środowiska, geografia, zwierzęta amatorskie i zoologiczne

Ekonomiczne ? 3 uczniów ?zarządzanie, ekonomia, rachunkowość i finanse

Lingwistyczne ? 3 uczniów ? lingwistyka stosowana, filologia angielska

Turystyczne ? 2 uczniów ? turystyka i rekreacja, hotelarstwo

Społeczne ? 2 uczniów ? logistyka mediów, prawo

Pedagogiczne ? 1 uczeń ? pedagogika

Medyczne? 1 uczeń ? kosmetologia

Artystyczne ? 1 uczeń ? wzornictwo

 
Uczelnie:

UTP Bydgoszcz ? 11 uczniów

UKW Bydgoszcz ? 6 uczniów

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn ? 2 uczniów

Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław ? 1 uczeń

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ? 1 uczeń

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii Poznań ? 1 uczeń

WSG Bydgoszcz ? 1 uczeń

Politechnika Gdańska ? 1 uczeń

Uniwersytet Gdański ? 1 uczeń

Uniwersytet Ekonomiczny Poznań ? 1 uczeń

SGGW Warszawa ? 1 uczeń

Spis Absolwentów

Do otwarcia pliku niezbędna jest przeglądarka PDF Adobe Reader, którą można pobrać stąd:

Adobe Reader 7.0

Przepraszamy za ewentualne błędy w imionach i nazwiskach absolwentów, mamy nadzieję, że zainteresowane osoby podejdą do tego w sposób humorystyczny :) Nad listą pracowało wiele osób, a poprawki są bardzo utrudnione.