Klasa biologiczno-medyczna

Losy absolwentów  klasy III a  (2013-2016)

Wychowawca: Alina Domańska

Liczba uczniów: 32

Studia na wyższych uczelniach: 30

Nauka w szkołach pomaturalnych: 1

Inne: 3

Kierunki studiów:

Medyczne -  16 uczniów - Fizjoterapia, Optyka, Ratownictwo medyczne, Pielęgniarstwo, Kosmetologia, Dietetyka, Audiofonologia, Położnictwo, Stomatologia,

Techniczne -  4 uczniów - Technologia żywności i żywienie człowieka, Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria biomedyczna

Przyrodnicze-   3 uczniów - Zoofizjoterapia, Chemia medyczna, Chemia

Ekonomiczne -  2 uczniów - Finanse i rachunkowość, Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Lingwistyczne - 2 uczniów -Lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim, Filologia angielska

Społeczne -  1 uczeń - Doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem

Uczelnie:

Collegium Medicum Bydgoszcz - 15 uczniów

UKW Bydgoszcz  - 4 uczniów

UTP Bydgoszcz -  3 uczniów

UMK Toruń - 1 uczeń

Politechnika Wrocławska - 1 uczeń

Gdański Uniwersytet Medyczny -  1 uczeń

Uniwersytet Gdański-  1 uczeń

Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny - 1 uczeń

Uniwersytet Medyczny Wrocław -- 1 uczeń


Klasa przyrodniczo - turystyczna

Losy absolwentów  klasy III b  (2013-2016)

Wychowawca: Marian Konicz

Liczba uczniów: 30

Studia na wyższych uczelniach: 26

Nauka w szkołach pomaturalnych: 1

Wyjazd za granicę: 1

Inne: 2

Kierunki studiów:

Techniczne - 7 uczniów - Transport, Architektura, Architektura wnętrz, Inżynieria odnawialnych źródeł energii, Inżynieria zarządzania, Towaroznawstwo

Pedagogiczne- 4 uczniów - Pedagogika specjalna, Resocjalizacja, Terapia zajęciowa, Pedagogika wczesnoszkolna

Lingwistyczne - 4 uczniów - Lingwistyka stosowana angielski z rosyjskim, Filologia angielska, Romanistyka

Ekonomiczne - 3 uczniów - Finanse i rachunkowość, Ekonomia

Społeczne - 3 uczniów - Kryminologia i kryminalistyka, Psychologia

Medyczne - 2 uczniów -Kosmetologia, Fizjoterapia

Matematyczno-informatyczne - 1 uczniów- Matematyka

Humanistyczne - 1 uczeń - Dziennikarstwo

Turystyka- 1 uczeń - Turystyka i rekreacja

Uczelnie:

UTP Bydgoszcz - 7 uczniów

UKW Bydgoszcz - 4 uczniów

UAM Poznań - 4 uczniów

Uniwersytet Gdański- 2 uczniów

Wyższa Szkoła Bankowa - 2 uczniów

Uniwersytet Medyczny Poznań - 1 uczeń

Uniwersytet Ekonomiczny Poznań - 1 uczeń

Collegium Medicum UMK Bydgoszcz - 1 uczeń

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu Gdańsk - 1 uczeń

Politechnika Gdańska - 1 uczeń

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie- 1 uczeń

Bydgoska Szkoła Wyższa- 1 uczeń


Klasa matematyczno-przyrodnicza

Losy absolwentów  klasy III c  (2013-2016)

Wychowawca: Hanna Tylicka

Liczba uczniów: 30

Studia na wyższych uczelniach: 25

Inne: 2

Brak danych: 3

Kierunki studiów:

Techniczne -  7 uczniów -   Budownictwo i urbanistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Budownictwo, Architektura, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika

Ekonomiczne - 7 uczniów  - Finanse i rachunkowość, Ekonomia, Rachunkowość i finanse

Społeczne -  3 uczniów - Prawo, Dziennikarstwo, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Artystyczne  3 uczniów - Wzornictwo, Studia aktorskie, Edukacja artystyczna (muzyka)

Matematyczno-fizyczno-informatyczne - 3 uczniów - Informatyka, Matematyka

Medyczne - 1 uczeń - Pielęgniarstwo

Humanistyczne -1 uczeń - Arabistyka

Uczelnie:

UKW Bydgoszcz - 6 uczniów

UMK Toruń - 6 uczniów

Politechnika Poznańska --3 uczniów

UTP Bydgoszcz - 4 uczniów

Collegium Medicum UMK Bydgoszcz - 1 uczeń

Politechnika Szczecińska - 1 uczeń

Politechnika Warszawska - 1 uczeń

Politechnika Wrocławska - 1 uczeń

Wyższa Szkoła Morska Gdynia - 1 uczeń

Łódzka Akademia Filmowa- 1 uczeń


Klasa humanistyczno - kulturoznawcza

Losy absolwentów  klasy III d  (2013-2016)

Wychowawca: Bogumiła Myszkowska

Liczba uczniów: 32

Studia na wyższych uczelniach: 30

Inne: 1

Brak danych: 1

Kierunki studiów:

Społeczne - 10 uczniów - Zarządzanie, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, Prawo, Administracja

Humanistyczne - 9 uczniów - Językoznawstwo i nauka o informacji, Filozofia, Psychologia, Historia sztuki, Historia, Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Sztuka mediów i edukacja wizualna Humanistyka II generacji, Kulturoznawstwo

Ekonomiczne - 1 uczeń - Ekonomia,

Pedagogiczne - 1 uczeń - Logopedia

Lingwistyczne - 5 uczniów -Lingwistyka stosowana, Filologia włoska,  Filologia ugrofińska

Romanistyka, Lingwistyka praktyczna i copywriting

Techniczne - 1 uczeń -Badanie i projektowanie gier komputerowych

Medyczne - 1 uczeń- Dietetyka

Artystyczne - 2 uczniów - Wydział malarstwa, Katedra Mody

Uczelnie:

UKW Bydgoszcz - 10 uczniów

UTP Bydgoszcz - 2 uczniów

UMK Toruń - 8 uczniów

UAM Poznań - 2 uczniów

Uniwersytet Gdański - 2 uczniów

Uniwersytet Jagielloński - 1 uczeń

Uniwersytet Warszawski -2 uczniów

Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław - 1 uczeń

ASP Gdańsk - 1 uczeń

ASP Warszawa - 1 uczeń