Klasa biologiczno-medyczna

Losy absolwentów  klasy III a  (2012-2015)

Wychowawca: Anna Stachowiak

Liczba uczniów: 33

Brak danych: 1 (praca za granicą)

Kierunki studiów:

Medyczne ?  18 uczniów ? Dietetyka, Inżynieria biomedyczna, Farmacja, Analityka 

medyczna, Położnictwo, Fizjoterapia, Wydział lekarski, Pielęgniarstwo, Weterynaria, 

Kosmetologia

Przyrodnicze ?   7 uczniów ? Zoofizjoterapia, Chemia kosmetyczna, Technik usług 

kosmetycznych, Biologia

Techniczne ?  3 uczniów ? Mechanika i budowa maszyn, Zarządzanie inżynierskie, Inżynieria materiałowa

Społeczne ?  1 uczeń ? Prawo 

Lingwistyczne ?1 uczeń ?  Lingwistyka stosowana 

Turystyka ? 1 uczeń - Turystyka i rekreacja

 Pedagogiczne ? 1 uczeń ? Pedagogika wczesnoszkolna

Uczelnie:

Collegium Medicum Bydgoszcz ? 12 uczniów

UKW Bydgoszcz  ? 5 uczniów

UMK Toruń ? 3 uczniów

UTP Bydgoszcz ?  2

Politechnika Gdańska ? 2 uczniów 

Gdański Uniwersytet Medyczny ?  1 uczeń

Uniwersytet Gdański ?  1 uczeń

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn ? 1 uczeń

Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań ? 1 uczeń 

Uniwersytet Medyczny Poznań ? 1 uczeń 

SGGW ? 1 uczeń 

Akademia Zdrowia w Bydgoszczy ? 1 uczeń

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu ? 1 uczeń

 Klasa przyrodniczo ? turystyczna

Losy absolwentów  klasy III b  (2012-2015)

Wychowawca: Beata Kołodziejska

Liczba uczniów: 32

Kierunki studiów:

Przyrodnicze ? 6 uczniów ?  Geografia, Biologia sądowa, Geografia turystyczna, 

Geoinformacja

Medyczne ? 6 uczniów ? Kosmetologia, Zdrowie publiczne, Ratownictwo medyczne, 

Dietetyka, Fizjoterapia, Weterynaria

Społeczne ? 4 uczniów ? Administracja, Amerykanistyka, Studia wschodnie

Pedagogiczne ? 3 uczniów ? Pedagogika, Wychowanie fizyczne, Logopedia

Ekonomiczne ? 3 uczniów ? Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, Zarządzanie

Techniczne ? 2 uczniów ? Energetyka, Biotechnologia

Lingwistyczne ? 2 uczniów ? Lingwistyka stosowana 

Matematyczno-informatyczne ? 2 uczniów ? Informatyka stosowana

Humanistyczne ? 1 uczeń ? Dziennikarstwo 

Uczelnie:

UKW Bydgoszcz ? 12 uczniów

Collegium Medicum UMK Bydgoszcz ? 5 uczniów

UTP Bydgoszcz ? 4 uczniów

UAM Poznań ? 3 uczniów

Uniwersytet Ekonomiczny Poznań ? 2 uczniów

Uniwersytet Gdański ? 2 uczniów

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn ? 1 uczeń

UMK Toruń ? 1 uczeń

Politechnika Gdańska ? 1 uczeń

Wyższa Szkoła Bankowa Toruń ? 1 uczeń

Klasa matematyczno-przyrodnicza

Losy absolwentów  klasy III c  (2012-2015)

Wychowawca: Arkadiusz Czapiewski

Liczba uczniów: 29

Brak danych: 2

Kierunki studiów:

Techniczne ?  11 uczniów -  Energetyka, Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, Automatic 

controls and robotics, Budownictwo, Mechatronika, Inżynieria, Odnawialnych źródeł energii

Przyrodnicze ? 4 uczniów  ? Chemia, Inżynieria Środowiska, Hydrologia i meteorologia 

Matematyczno-fizyczno-informatyczne ? 3 uczniów ? Astrofizyka, Informatyka

Ekonomiczne ? 2 uczniów  ? Bachelor in Management Finanse i zarządzanie

Humanistyczne ? 2 uczniów ? Filozofia, Kognitywistyka

Społeczne ?  1 uczeń ? Historia wojskowości

Medyczne ?  1 uczeń ? Terapia zajęciowa

Artystyczne ?  1 uczeń ? Architektura

Lingwistyczne ? 1 uczeń ? Filologia czeska

 Pedagogiczne ?  1 uczeń ? Wychowanie fizyczne

Uczelnie:

Politechnika Poznańska ? 9 uczniów

UTP Bydgoszcz ? 4 uczniów

UAM Poznań ? 4 uczniów

UKW Bydgoszcz ? 3 uczniów 

Politechnika Gdańska ? 3 uczniów

UMK Toruń ? 1 uczeń

Uniwersytet Warszawski - 1 uczeń

Akademia Leona Kożmińskiego w Warszawie - 1 uczeń

Studium Kształcenia Kadr - 1 uczeń

Klasa humanistyczno ? kulturoznawcza

Losy absolwentów  klasy III d  (2012-2015)

Wychowawca: Joanna Kolan

Liczba uczniów: 31

Brak danych: 2

Kierunki studiów:

Społeczne ? 10 uczniów ? Prawo, Prawo ekonomiczne, , Administracja Bezpieczeństwo 

wewnętrzne, Bezpieczeństwo narodowe, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Psychologia 

biznesu 

Humanistyczne ? 6 uczniów ? Dziennikarstwo, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 

Psychologia, Psychologia i kulturoznawstwo, Humanistyka II generacji 

Pedagogiczne ? 3 uczniów ? Pedagogika, Logopedia, Wychowanie fizyczne

Lingwistyczne ? 3 uczniów ? Lingwistyka stosowana ? j. angielski z j. arabskim, J. rosyjski 

w biznesie, Lingwistyka stosowana

Techniczne ? 1 uczniów - Architektura wnętrz

Medyczne ? 1 uczeń ? Dietetyka

Artystyczne ? 5 uczniów ? Studia aktorskie, Studia aktorsko-wokalne, Edukacja artystyczna/ 

dyrygentura chóralna, Grafika

Uczelnie:

UKW Bydgoszcz ? 5 uczniów

UTP Bydgoszcz ? 1 uczeń 

Akademia Muzyczna Bydgoszcz ? 1 uczeń

UMK Toruń ? 3 uczniów 

UAM Poznań ? 7 uczniów

AWF Poznań ? 1 uczeń

Uniwersytet Przyrodniczy Poznań ? 1 uczeń

Uniwersytet Gdański ? 4 uczniów

Państwowe Studium Wokalno-Aktorskie w Gdyni ? 1 uczeń

PWST Warszawa ? 1 uczeń

Uniwersytet Warszawski ? 1 uczeń

SWPS Sopot? 1 uczeń

UWM Olsztyn ? 1 uczeń

ASP ? 1 uczeń