Losy absolwentów  klasy III a  - rozszerzony program nauczania chemii, biologii i fizyki

(2011-2014)

Wychowawca: Małgorzata Zenelt

Liczba uczniów: 30

Brak danych: 3

Kierunki studiów:

Medyczne -14 uczniów - analityka medyczna ratownictwo medyczne, dietetyka, pielęgniarstwo, kosmetologia, elektroradiologia, asystentka stomatologiczna, audiofonologia

Techniczne -3 uczniów - inżynieria biomedyczna, biotechnologia, informatyka

Przyrodnicze -  5 uczniów - archeologia, technologia żywności i żywienia, chemia, oceanografia, chemia kosmetyczna

Społeczne -1 uczeń - prawo

Ekonomiczne - 1 uczeń -ekonomia

Humanistyczne - 1 uczeń - filologia polska

Lingwistyczne - 1 uczeń - filologia angielska

Uczelnie:

Collegium Medicum Bydgoszcz - 11 uczniów

UMK Toruń - 3 uczniów

UKW Bydgoszcz - 2 uczniów

Uniwersytet Gdański - 2 uczniów

UAM Poznań  - 2 uczniów

Uniwersytet Medyczny Poznań - 2 uczniów

UTP Bydgoszcz - 1 uczeń

Politechnika Gdańska - 1 uczeń

Uniwersytet Przyrodniczy Poznań - 1 uczeń

Policealna Szkoła Medyczna Toruń - 1 uczeń

Szkoła Policealna - 1 uczeń

Losy absolwentów  klasy III d  - realizacja innowacji w zakresie wiedzy o kulturze

(2011-2014)

Wychowawca: Piotr Łabenda

Liczba uczniów: 29

Brak danych: 3

Kierunki studiów:

Humanistyczne ? 7 uczniów ? dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, wiedza o teatrze, , historia sztuki, filmoznawstwo i kultura mediów

Lingwistyczne ? 3 uczniów ? filologia angielska, lingwistyka stosowana (j. francuski, j. hiszpański),  lingwistyka stosowana (j. włoski, j. hiszpański)

Społeczne ? 8 uczniów ? prawo, prawo ekonomiczne, innowacyjność i zarządzanie w sferze publiczne, administracja

Techniczne ? 2 uczniów - mechanika i budowa maszyn, transport

Pedagogiczne ? 4 uczniów ? pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, logopedia

Medyczne? 1 uczeń ? biotechnologia medyczna

Uczelnie:

UMK Toruń ? 9 uczniów

UAM Poznań ? 7 uczniów

UTP Bydgoszcz ? 1 uczeń

UKW Bydgoszcz ? 5 uczniów

Politechnika Gdańska ? 1 uczeń

Collegium Medicum Bydgoszcz ? 1 uczeń

Uniwersytet Gdański ? 1 uczeń

Wyższe Seminarium Duchowne w Bydgoszczy ? 1 uczeń

Losy absolwentów  klasy III e  - rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki                     i informatyki  (2011-2014)

Wychowawca: Klaudiusz Grabowski

Liczba uczniów: 30

Brak danych: 8

Kierunki studiów:

Techniczne ?  10 uczniów -  , elektrotechnika, transport, mechatronika, budownictwo, energetyka, nanobioinżynieria

Matematyczno-informatyczne ? 6 uczniów ? automatyka i robotyka, informatyka, informatyka stosowana, matematyka

Społeczne ?  1 uczeń ? wojskowość

Ekonomiczne ? 2 uczniów-  finanse i rachunkowość

Lingwistyczne ? 1 uczeń - lingwistyka stosowana

Uczelnie:

UTP Bydgoszcz ? 5 uczniów

UKW Bydgoszcz ? 1 uczeń

UMK Toruń ? 2 uczniów

Politechnika Gdańska ? 2 uczniów

Politechnika Poznańska ? 9 uczniów

UAM Poznań - 1 uczeń

Uniwersytet Jagielloński ? 1 uczeń

Wyższa Szkoła Bankowa Bydgoszcz ? 1 uczeń

Losy absolwentów  klasy III f  - realizacja innowacji w zakresie edukacji krajoznawczo-turystycznej (2011-2014)

Wychowawca: Rafał Szulakowski

Liczba uczniów: 29

Brak danych: 1

Kierunki studiów:

Techniczne ? 9 uczniów ? nanobiotechnologia, analityka techniczna i spożywcza, automatyka i robotyka, informatyka i ekonometria, zarządzanie i inżynieria produkcji, budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria zasobów naturalnych

Ekonomiczne ? 4 uczniów ? zarządzanie i inżynieria produkcji, międzynarodowe stosunki gospodarcze, gospodarka międzynarodowa, finanse i rachunkowość biznesu

Lingwistyczne ? 2 uczniów ? lingwistyka stosowana (j. włoski, j. hiszpański), filologia angielska

Humanistyczne ? 3 uczniów - dziennikarstwo i komunikacja społeczna, międzynarodowe studia kulturowe, archeologia  

Społeczne ? 6 uczniów ? bezpieczeństwo narodowe, prawo, psychologia, zdrowie publiczne, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne

Pedagogiczne ? 2 uczniów ? pedagogika, wychowanie fizyczne

Medyczne ? 2 uczniów ? fizjoterapia, kosmetologia

Uczelnie:

UTP Bydgoszcz ? 7 uczniów

UKW Bydgoszcz ? 6 uczniów

UMK Toruń ? 3 uczniów

Uniwersytet Ekonomiczny Poznań ? 3 uczniów

Politechnika Poznańska ? 1 uczeń

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn ? 1 uczeń

Politechnika Gdańska ? 1 uczeń

Uniwersytet Gdański ? 1 uczeń

Uniwersytet Łódzki ? 1 uczeń

Wyższa Szkoła Policji Szczytno ? 1 uczeń

Collegium Medium UMK  Bydgoszcz ? 1 uczeń

Wyższa Szkoła Nauki o Zdrowiu ? 1 uczeń

Akademia Wychowania Fizycznego Gdańsk ? 1 uczeń