DNI PRZYRODNIKA CZWÓRKI

Regulamin konkursu

„Wiosenne rośliny Bydgoszczy i okolic”

 

 1. Organizator konkursu:

Nauczyciele Zespołu Przyrodniczego IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 1. Celem konkursu jest:
  • zwrócenie uwagi młodzieży na różnorodność roślin w mieście;
  • kształtowanie przyjaznych postaw wobec ożywionej części środowiska;
  • rozbudzenie wrażliwości artystycznej na piękno flory i jej znaczenia dla mieszkańców miasta.
 2. Przedmiot konkursu:

wykonanie autorskiego, kolorowego zdjęcia dowolnej rośliny lub roślin (dzikiej/ ozdobnej) na terenie miasta Bydgoszczy i jej okolic o formacie 29,5/21 (A4) w okresie wiosennym;

 • nadanie pracy własnego tytułu, miejsca wykonania zdjęcia (ulica, dzielnica miasta, miejscowość), nazwy rośliny (zwyczajowej lub botanicznej);
 • do zdjęcia należy dołączyć dane uczestnika: imię i nazwisko, klasa.
 1. Uczestnicy konkursu:

Uczniowie wszystkich klas IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  • wykonanie zdjęcia i przygotowanie jego kolorowego wydruku ;
  • praca musi być oryginalna wykonana samodzielnie lub przez dwuosobowy zespół uczniów.
 2. Zgłoszenie do konkursu:

Prace należy składać u Pani profesor Małgorzaty Zenelt w sali 101 lub do Pani profesor Aliny Domańskiej w sali 212. termin oddawania prac -  do 03.06.2022.

 1. Organizacja konkursu:
  • prace przyjęte do konkursu będą prezentowane w IV LO od 07.06.2022. do zakończenia roku szkolnego;
  • oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatorów, która weźmie pod uwagę: trafne ujęcie tematu na zdjęciu, walory artystyczne fotografii, poprawność nazwy zwyczajowej lub botanicznej rośliny, inwencję twórczą;
  • laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone 09.06.2022. podczas „Dni Przyrodnika Czwórki”;
  • wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły: 4lo.bydgoszcz.pl;
  • udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do prezentacji prac na wystawie w szkole i w internecie;
  • dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane przez organizatora dla celów związanych z konkursem .
 2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

 

Dnia 21 marca 2022r. miała miejsce gala II Bydgoskiego Konkursu Literackiego w Języku Angielskim. W tym roku uczestnicy pisząc artykuły zmierzyli się z niełatwym tematem etyki w dziennikarstwie.