logo green4rest

Konkurs ekologiczny

 

„Bądź EKO”

Ochrona przyrody i pomoc dla środowiska

 

 

 Organizator konkursu:

Nauczyciele IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

w ramach projektu ekologicznego pn. Zielony Zakątek Czwórki  = „Green4rest”

 

 

Cele konkursu:

 • zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej;
 • propagowanie idei proekologicznego stylu życia;
 • zachęcanie do troski o środowisko naturalne;
 • pobudzanie do stałych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 • upowszechnianie inicjatyw twórczych uczniów.

 

 

Warunki konkursu:

 

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 2. Zadaniem uczniów jest przygotowanie pracy plastycznej lub graficznej dotyczącej problematyki ochrony przyrody i pomocy dla środowiska.
 3. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.
 5. Termin nadsyłania prac upływa: 17.09.2021r.
 6. Popisane prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs plastyczny EKO”, należy dostarczyć do biblioteki szkolnej IV LO w Bydgoszczy.
 7. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu przez e-dziennik.
 8. Wyniki pojawią się na stronie internetowej szkoły www.4lo.bydgoszcz.pl oraz na szkolnej stronie FB.
 9. Prace uczestników konkursu będą zaprezentowane podczas otwarcia Zielonego Zakątka Czwórki – „Green4rest”.

 

 

Szczegóły konkursu:

 

 1. Należy wykonać pracę plastyczną lub projekt graficzny nawiązujące do tematyki związanej z szeroko pojętą ekologią, które w oryginalny sposób zasygnalizuje ekologiczny problem, z jakim zmaga się współczesny świat, lub zaproponuje jego rozwiązanie.
 2. Interpretacja tematu jest dowolna.
 3. Technika wykonania
  – metodą tradycyjną: malarstwo, collage, rysunek, grafika, techniki mieszane;

  – za pomocą graficznych programów komputerowych.
 1. Format pracy:
  – praca tradycyjna powinna zostać przygotowana w formacie A3 lub A2 (ewentualnie A4);

  – plik komputerowy  w formie JPG lub PDF, w rozmiarze nie większym niż 20 MB (Uwaga! pracę graficzną należy wydrukować w formacie A4).
 1. Pracę należy wykonać indywidualnie.
 2. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane - imię, nazwisko oraz klasa.
 3. Prace będą oceniane przez szkolną komisję.
 4. Ocenie podlegać będą:
 • pomysłowość,
 • technika,
 • estetyka wykonania pracy.