logo 4lo

IV Liceum Ogólnokształcące

im. Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy

 

 Kazimierz III Wielki

 ogłasza

 

IX KONKURS

W RAMACH

OBCHODÓW

ROCZNICY URODZIN

KRÓLA 
KAZIMIERZA III WIELKIEGO

 

  

 Patronat honorowy:

Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu

                  

  bydgoszcz logo

 

 logo SMKKW

 


REGULAMIN KONKURSU

 

Organizator konkursu:

IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego

ul. Stawowa 39, 85 – 323 Bydgoszcz

Cel ogólny konkursu:

Upamiętnienie, upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o dokonaniach i dorobku Kazimierza III Wielkiego oraz poznawanie i popularyzacja historii regionu uczestników konkursu.

Warunki uczestnictwa:

Uczniowie bydgoskich szkół podstawowych (klasy 6-8) i szkół ponadgimnazjalnych, szkół – członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz szkół noszących imię Kazimierza Wielkiego.

Kategorie konkursowe:

1. Literacka Tytuł konkursu: „Onegdaj, gdy na łowy do puszczy wyruszyłem…”  (komiks)

        Wymagania konkursowe:

 1. Format prac – nie większy niż A4, technika dowolna
  (z wyjątkiem fotografii).
  Ocenie podlega: realizacja tematu, oryginalność ujęcia tematu, zachowanie cech gatunkowych.
 2. Dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

2. Historyczna Tytuł konkursu: Sekrety królewskiego dworu (lapbook)

Wymagania konkursowe:

 1. Wykonanie lapbooku lub albumu, z dowolnej technice.
  Ocenie podlega: realizacja tematu, poprawność merytoryczna, technika i estetyka wykonania.
 2. Dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

3. Plastyczna Tytuł konkursu: Mural prezentujący czasy panowania króla Kazimierza Wielkiego.

Wymagania konkursowe:

 1. Format prac – nie większy niż A4, technika dowolna (z wyjątkiem fotografii).
  Ocenie podlega: ciekawe ujęcie tematu, technika i estetyka wykonania.
 2. Dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

4. Fotograficzna Tytuł konkursu: Które miejsca w Twojej miejscowości pokazałbyś królowi Kazimierzowi Wielkiemu? (reportaż zdjęciowy).

Wymagania konkursowe:

 1. 4 fotografie w formacie co najmniej 15x21cm opatrzone tytułem, imieniem i nazwiskiem ucznia oraz opiekuna, danymi szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).
  Ocenie podlega: technika wykonania, kadrowanie.
 2. Opis pracy na odwrocie: imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna, dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

 

Termin i miejsce konkursu:

1. Termin składania prac  – do 30.04.2021r. – Sekretariat szkoły

2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników (informacja mailowa do szkoły uczestnika) – do 14.05.2021r.

3. Wręczenie nagród  - 31.05.2021r.  

                                                                   

Uwagi:

 1. Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.
 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest możliwe po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1 lub załącznik 2).
 4. Prace uczestników nie podlegają zwrotowi i mogą być upowszechniane.
 5. Prace podlegają ocenie komisji konkursowej. Od werdyktu jury nie ma odwołania.

      Zapraszamy do udziału!

 

RODO - dokument do pobrania