- dla absolwentów szkół podstawowych pracuje w sali 101 i 103 (I piętro)

- dla absolwentów gimnazjum pracuje w sali 107 i 106 (I piętro)

 

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNYCH

 

– dla kandydatów do IV LO

 

11 lipca (czwartek) – wprowadzanie potwierdzenia woli podjęcia nauki w IV LO – od godz.

12.00 – do godz. 15.00

12 lipca (piątek) - wprowadzanie potwierdzenia woli podjęcia nauki w IV LO – od godz. 9.00

– do godz. 15.00

15 lipca (poniedziałek) - wprowadzanie potwierdzenia woli podjęcia nauki w IV LO – od

godz. 9.00 – do godz. 15.00

16 lipca (wtorek) – publikacja list przyjętych – od godz. 12.00 do 15.00

17 lipca (środa) – od godz. 9.00 do 12.00

18 lipca (czwartek) – od godz. 9.00 do 12.00

19 lipca (piątek) – od godz. 9.00 do 12.00

22 lipca (poniedziałek) – od godz. 9.00 do 15.00