Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszamy Państwa na zebrania z wychowawcami klas,

   

 

W każdy poniedziałek od godz. 15.15
w świetlicy szkolnej, prowadzimy gimnastykę mózgu pt. NAUKA GRY W GO.

 

W piątek 3 września 2021r. uczniowie klasy 2d pod opieką pani prof. Bogumiły Myszkowskiej uczestniczyli w konferencji naukowej w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Konferencję „Wrzesień 1939 – Wydarzenia Bydgoskie” zorganizował Instytut De Republica. Jej celem było upamiętnienie tragicznych wydarzeń 3 i 4 września 1939r. w Bydgoszczy, określanych przez niemiecką propagandę jako Bromberger Blutsonntag. Krwawa niedziela stała się w III Rzeszy symbolem „polskiej żądzy mordu”. Posłużyła do usprawiedliwienia w oczach Niemców każdego prześladowania Polaków. Słowo wstępne wygłosili: dr hab. Bogumił Szmulik, dyrektor Instytutu De Republica, minister Łukasz Schreiber z Kancelarii Premiera RP oraz prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor UKW. Referaty zaprezentowali wybitni historycy z różnych ośrodków naukowych w Polsce.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje, że udzielane są  stypendia, o które mogą się ubiegać uczniowie dziennych liceów i techników, zamieszkałych i uczących się na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź uzyskujących osiągnięcia w innych dziedzinach i pozostających w trudnych warunkach materialnych.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego: http://archiwum.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1749&Itemid=355 

Tryb i zasady udzielania stypendiów dla absolwentów szkół ponadgminazjalnych regulują Uchwały Nr XLIV/664/06 z dnia 13.03.206 r.  i Nr XXXVII/921/09 z dnia 31.08.2009 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.