Ten rok szkolny rozpoczynamy z książką w roli głównej. Zawsze w naszej szkole promujemy czytelnictwo, ale tym razem zwiększymy „siłę rażenia”. Jest to po części związane  z realizowanym w szkole Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa.

Początek roku szkolnego 2020/2021 mamy już za sobą. Nareszcie spotkaliśmy się znowu w szkole. Nawet maseczki na twarzach nie mogły ukryć radości, że widzimy na żywo nauczycieli, koleżanki i kolegów. Mimo, że musimy trzymać dystans, nic nie zastąpi atmosfery wspólnej nauki, czy  gwaru na szkolnych korytarzach.

1 września, po raz pierwszy, próg naszej szkoły przekroczyli nowi uczniowie. Absolwenci szkół podstawowych po długim okresie rekrutacji, pełni niepewności, ale też radości, zaciekawienia i oczekiwania na nowy etap edukacji, rozpoczęli naukę w 5 oddziałach klas pierwszych.

Uroczyście powitali ich dyrekcja, nauczyciele oraz koleżanki i koledzy  z klasy 2C4 wraz z wychowawcą panią Ewą Niewiadomską. Hasło tegorocznego pierwszego spotkania – „Nareszcie w szkole! Nareszcie w Czwórce” – doskonale oddawało nasze radosne oczekiwanie, że znowu zasiądziemy w szkolnych ławkach.

Wrzesień to nie tylko początek nauki, to także czas nawiązywania  nowych znajomości. Każdego roku pierwszoklasiści spędzali wspólnie czas na biwakach integracyjnych. Niestety okres pandemii nie sprzyja wspólnym wyjazdom. Tym razem, w pięknych okolicznościach bydgoskiej przyrody na Wyspie Młyńskiej i Myślęcinku lub po prostu w szkolnej sali,  wychowawcy klas pierwszych przygotowali szereg gier i zabaw, dzięki którym uczniowie mogli się lepiej poznać. Wszyscy, niezależnie od miejsca, doskonale się bawili. Taki fantastyczny początek to doskonały zastrzyk energii na kolejne miesiące nauki, ale również zachłyśnięcie się „czwórkową” atmosferą.

 

 

 

Jeżeli chcesz zostać przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zgłoś swoją kandydaturę do sali 205! Termin zgłoszeń do 25 września.

Pink_and_Orange_Abstract_Quote_Instagram_Post.jpg

 

Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na pierwsze zebrania

w roku szkolnym 2020/2021:

10.09.2020 (czwartek) godz. 17:00 – rodzice uczniów klasy 1D

(spotkanie z Dyrektorem Szkoły i wychowawcą w sali 17)

14.09.2020 (poniedziałek) godz. 17:00 – rodzice uczniów klas trzecich

16.09.2020 (środa) godz. 17:00 – rodzice uczniów klasy 1A, 1E

(spotkanie z Dyrektorem Szkoły i wychowawcą w sali gimnastycznej)

16.09.2020 (środa) godz. 17:30 – rodzice uczniów klasy 1B, 1C

(spotkanie z Dyrektorem Szkoły i wychowawcą w sali gimnastycznej)

17.09.2020 (czwartek) godz. 17:00 – rodzice uczniów klas drugich po SP

17.09.2020 (czwartek) godz. 17:30 – rodzice uczniów klas drugich po GIM


 

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2020 r., uczniowie posiadający opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, są uprawnieni do dostosowania form i warunków egzaminu maturalnego do ich potrzeb i możliwości. Wymienione dokumenty, o ile nie zostały złożone wcześniej, należy dostarczyć  do sekretariatu szkoły do 30 września 2020 roku. Szczegółowe informacje dotyczące form i warunków dostosowania egzaminu maturalnego do potrzeb ucznia znajdują się tutaj: komunikat dyrektora CKE ws. warunków i form dostosowania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

W razie pytań proszę o kontakt z pedagogiem lub wychowawcą klasy.