W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczynamy realizacje nowego projektu - Tools for Thought -  May the WEB be with you w ramach programu Erasmus +

Tematyka projektu łączy naukę z zabawą i nawiązuje do kreatywnego wykorzystywania narzędzi internetowych i darmowych platform nauczania.

Czas trwania projektu: 1.11.2017 – 31.10.2019

Partnerzy:

- Anglia - Paget High School – Burton upon Trent

- Cypr - Gymnasio Agias Paraskevis Geroskipou – Pafos

- Włochy - Liceo Classico Tito Lucrezio Caro - Rzym

- Portugalia - Associação Torrejana de Ensino Profissional - Torres Novas

Cele:

- promowanie pozytywnego nastawienia do szkoły i edukacji;

- zwiększenie u uczniów i nauczycieli kompetencji cyfrowych;

- prezentowanie osiągnięć uczniów na forum europejskim;

- wprowadzanie umiejętności komputerowych do procesu nauczania wszystkich przedmiotów;

- rozwijanie umiejętności praktycznych wśród uczniów;

- wspólne uczenie się ( młodzież ze wszystkich szkół partnerskich będzie miała lekcje oparte na tych samych scenariuszach);

- nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innych krajów;

- wykorzystywanie narzędzi ICT, Web 2.0 w nauczaniu języków obcych;

Zadania:

Każda szkoła partnerska ma za zadanie przeprowadzić pokazowe 2 lekcje w roku, z wykorzystaniem kreatywności młodzieży, umiejętności nauczycieli, potencjału naszej szkoły oraz narzędzi Web 2.0

W wyjazdach na spotkania projektowe będzie brało udział po 4 uczniów z każdego państwa. Ta ilość jest związana z liczbą mobilności ustaloną przez program Erasmus+ Jednakże w projekcie może wziąć udział każdy uczeń i każdy nauczyciel, bo takie możliwości daję nauczanie online oraz narzędzia internetowe.

Do projektu można dołączyć się w dowolnym momencie.

Liczymy, że każdy nauczyciel będzie chciał pokazać swój warsztat pracy a każdy uczeń będzie chciał pokazać swoje umiejętności i wykorzystać potencjał twórczy.

Opiekunowie projektu: Marika Tokarska, Beata Nowaczyk