Nauczyciele IV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy - pani Marika Tokarska i pani Beata Nowaczyk - uczestniczyły w Międzynarodowym spotkaniu w ramach projektu „Check & Design” programu Erasmus+. 

Organizatorem spotkania była instytucja partnerska z Włoch - Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Po powitaniu i przedstawieniu harmonogramu spotkania nauczyciele ze szkół partnerskich udali się na krótką wycieczkę po kampusie. Ponad stuletni uniwersytet mieści się w kompleksie zabytkowych budynków po dawnym klasztorze. Mieliśmy możliwość spotkania się z kilkoma studentami oraz wykładowcami tej uczelni. Mogliśmy również poznać jedną z tradycji uniwersyteckich, a mianowicie byliśmy świadkami nadania stopnia naukowego - Laurea Magistrale, a właściwie świadkami celebracji jaka towarzyszy temu niezwykle ważnemu wydarzeniu w życiu każdego studenta.  Na znak otrzymania tytułu magistra młodzi ludzie otrzymują od swoich bliskich, specjalnie wykonany, wieniec wykonany z liści laurowych i kwiatów, który z dumą noszą na głowie absolwenci. 

Część merytoryczna spotkania była podzielona na część warsztatowo-szkoleniową i część ewaluacyjną. 

Braliśmy udział w warsztatach - Studium przypadku jako metoda pracy z grupą. Prowadząca wyjaśniła czym jest case study, a w części ćwiczeniowej poznaliśmy ich praktyczne zastosowanie. Na pewno możemy to wykorzystać w pracy z naszymi uczniami. Ponadto, wzięliśmy udział w wykładzie nt. przydatności narzędzi i aplikacji internetowych w prowadzeniu zajęć szkolnych.  

Uczestniczyliśmy w seminarium przeprowadzonym przez badacza z Instytutu Antysemityzmu i Uprzedzeń dotyczącym dezinformacji i zjawiska tzw fake news, podczas którego dowiedzieliśmy się jak weryfikować informacje, które docierają do nas z różnych mediów społecznościowych. 

W części ewaluacyjnej spotkania dokonaliśmy analizy dotychczasowych działań projektowych, szczególnie aplikacji Social Book Creator i platformy EduOpen. Spotkanie zakończyło się przekazaniem wskazówek do dalszej realizacji projektu i dodatkowych zadań do wykonania.  Sporo jeszcze do zrobienia, ale warto zdobywać nowe umiejętności i wzbogacać warsztat pracy.