Logo

Our productions

About project

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczynamy realizację dwuletniego projektu w ramach programu ERASMUS+

InnovativeeTwinnersCan Do More- to projekt mający na celu promowanie programueTwinningu*, odkrywanie i praktyczne wykorzystywanie nowych narzędzi internetowychpomocnych do tworzenia prezentacji i materiałów edukacyjnych, społecznych spotów reklamowych, filmików i autoprezentacji.

Czas trwania: 01.09.2019 – 31.08.2022

W projekcie uczestniczą  szkoły średnie z: Polski, Turcji, Włoch, Chorwacjii Republiki Macedonii Północnej. Idea projektu oparta jest na wprowadzania programu eTwinning do pracy z uczniami oraz współpracy na tej platformie szkół z różnych krajów Europy.

Projekt jest interdyscyplinarny i wielopoziomowy, ponieważ odnosi się do wszystkich przedmiotów (wybór przedmiot zależy od grupy docelowej uczniów, zaangażowanych w nie nauczycieli i ich wiedzy specjalistycznej oraz rodzaj szkoły).Głównym zadaniem tego programu jest uczenie się  nie tylko z podręczników, ale także  empirycznie poprzez doświadczenie zdobyte podczas całego projektu.

Każde spotkanie partnerskie zostanie podzielone na kilka etapów: zbieranie danych, ich analiza za pomocą narzędzi Web 2.0  oraz prezentacja tych wyników w wielu formach, m.in. ekspresji artystycznej.

*eTwinning to internetowa społeczność , gromadząca szkoły z całej Europy (i nie tylko) współpracujące ze sobą  za pomocą mediów elektronicznych. Program ten ma szczególnie pozytywny wpływ na umiejętności nauczania oparte na projektach, znajomość języków obcych , rozwój kompetencji uczniów, oraz umiejętności uczenia się.

Szkoły partnerskie:

IV Liceum Ogólnokształcące – Bydgoszcz – Polska

SarayönüMehmetEmineAkdoganAnadoluLisesi – Sarayonu – Turcja

http://sarayonuanadolu.meb.k12.tr

Liceo Statale "Tito Livio" - Martina Franca – Włochy

http://www.titoliviomartinafranca.gov.it

SrednjaskolaVela Luka - Vela Luka – Chorwacja

http://ss-vela-luka.skole.hr/

SEPUGS "VasilAntevski Dren" - Skopje– Republika Północnej Macedonii

http://www.vasilantevskidren.edu.mk/

Uczniowie z krajów partnerskich będą mieli okazję poznać świat z innej

perspektywy , łamiąc stereotypy i stając się bardziej tolerancyjni i otwarci na różnice kulturalne, społeczne, światopoglądowe.

Projekt ten da uczestnikom  możliwość doskonalenia języka angielskiego, rozwoju zainteresowań, poszerzenia horyzontów kulturowych i zwiększenia motywacji do nauki. Uczniowie będą mieli możliwość porównania kultury, zwyczajów i wiedzy z rówieśnikami mieszkającymi w innych krajach Europy.