W dniach 14 – 18 listopada 2022 odbył się w naszej szkole Tydzień Tolerancji, organizowany od 2019 roku przez Panią Agatę Frątczak oraz Panią Marię Cabaj, w tym roku przy współpracy z klasą 3e. 

Wydarzenie zainspirowane jest obchodzonym 16 listopada Międzynarodowym Dniem Tolerancji ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. 

Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności i różności. 

W naszej szkole, w ramach Tygodnia Tolerancji odbyły się dyskusje panelowe, w których udział brali uczniowie klas pierwszych. Podczas zajęć  rozmawialiśmy prawach człowieka na świecie, wolności słowa. Poruszaliśmy również temat hejtu i mowy nienawiści, pomimo że te zagadnienia są obecne od lat w przestrzeni publicznej, okazało się, że wcale nie są takie łatwe to zdefiniowania i rozróżnienia. 

Klasa 3e przygotowała z tej Tygodnia Tolerancji gazetkę oraz materiały informacyjne, które pojawiły się na ścianach i drzwiach w całej szkole. 

Ponadto, każdy dzień tygodnia akcentowaliśmy innym kolorem, co zostało wyrażone ubiorem części uczniów.