W dniu 05.11.2022 miało miejsce pasowanie klas pierwszych oraz zaprzysiężenie Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

Na Holu Kazimierzowskim odbył się apel, na którym przewodniczący klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę na sztandar, tym samym wstępując do społeczności uczniowskiej naszej szkoły.

Tego dnia pożegnaliśmy także dawny Samorząd Uczniowski i przywitaliśmy nowy. Z miejsca wiceprzewodniczącej ustąpiła Antonina Pawlaczyk, a na jej miejsce została zaprzysiężona Aleksandra Walczak. Funkcję przewodniczącej po raz kolejny objęła Patrycja Białkowska. Nowe prezydium złożyło ślubowanie na sztandar oraz krótko przemówiło.

Następnie głos zabrały: pani dyrektor Katarzyna Kijewska-Południak i pani profesor Anna Stachowiak — opiekun Samorządu Uczniowskiego. Uroczystość zakończyła się uwiecznieniem tej wyjątkowej chwili pamiątkowym zdjęciem.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5