Dzień 7 października 2021 roku zapisał  się w historii szkoły IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jako jeden z najważniejszych.

Szkoła otrzymała Sztandar. Ta doniosła, piękna i wzruszająca uroczystość odbyła się w obecności Pani Iwony Waszkiewicz , zastępcy prezydenta Bydgoszczy, Pana Lecha Zagłoby – Zyglera , zastępcy przewodniczącej Rady Miasta, Pana  Eugeniusza Gołembiewskiego – prezesa Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego  z siedzibą w Kowalu, przedstawicieli Kujawsko – Pomorskiego Kuratorium Oświaty, Urzędu Miasta, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Związku Sybiraków oraz nauczycieli, uczniów i rodziców. To niepowtarzalne wydarzenie poprowadzili - uczennica klasy 3a Olga Śmigielska oraz nauczyciel języka polskiego Jerzy Piszcz.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Narodowego.

Pani Katarzyna Kijewska – Południak  - dyrektor szkoły wygłosiła przemówienie - powitała wszystkich gości, przedstawiła rys historyczny IV Liceum Ogólnokształcącego oraz wymieniła najważniejsze sukcesy dydaktyczno – wychowawcze szkoły.

Fundatorzy  Sztandaru to Rada Rodziców przy IV LO, Związek  Sybiraków oddział Bydgoszcz Koło Błonie,  Przyjaciele IV Liceum Ogólnokształcącego.

Sylwetkę patrona szkoły wszystkim zebranym przybliżyli: dr Monika Opioła – Cegiełka – adiunkt Wydziału Historycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz rektor Wyższej Szkoły Gospodarki prof. WSG dr Marek Chamot. Profesor Chamot w swoim wykładzie zwrócił uwagę na to, że patron szkoły to król wybitny, jedyny w naszym panteonie, który otrzymał przydomek „Wielki”.

W czasie uroczystości zostały  wbite gwoździe honorowe w drzewce Sztandaru. Gwoździe te są symbolem uhonorowania osób, które podjęły inicjatywę i wszechstronne działania na rzecz ufundowania i przekazania Sztandaru IV Liceum Ogólnokształcącego, są podziękowaniem za trud, którego zwieńczeniem  była październikowa  uroczystość. W imieniu fundatorów gwoździe honorowe wbiły:

Pani Małgorzata Kulesza – przewodnicząca Rady Rodziców IV LO w latach 2018 -2021,

Pani Helena Bogusławska – Prezes Zarządu Związku Sybiraków oddział Bydgoszcz Koło Błonie,

Pani Maria Nawrocka –  przyjaciel IV LO

Podniosłą i wzruszającą chwilą było przekazanie Sztandaru  na ręce Pani dyrektor Katarzyny Kijewskiej – Południak, która następnie przekazała go szkolnemu  pocztowi sztandarowemu     w składzie:  Izabela Dorosz, Patrycja Białkowska oraz  Maciej Kliszewski

Następnie przedstawiciele społeczności szkolnej złożyli ślubowanie na Sztandar - jako symbolu tradycji  szkoły. Przyrzekli otaczać go czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły oraz że będą go szanować i nie splamią jego honoru.

Na szkolnym Holu Kazimierzowskim została odsłonięta tablica upamiętniająca uroczystość. W  bibliotece szkolnej i sali nr 17  można było  obejrzeć prace nagrodzonych uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Urodziny Kazimierza Wielkiego, który nasza szkoła organizuje od 2011 roku.  Zaproszeni goście mieli możliwość zapoznać się z historią szkoły w udostępnionych Kronikach.

Uroczystość uświetniły piosenki w wykonaniu szkolnego zespołu Verte pod kierunkiem Sławomira Przybysza oraz recytacje uczniów z klasy 3a – Julię  Turską, Piotra Kosmowskiego i Samuela Kotlińskiego.

Ten dzień stał się zwieńczeniem pracy wielu osób. Siłą napędową w drodze do pozyskania sztandaru były działania  dyrektor szkoły – Pani Katarzyny Kijewskiej – Południak i jej współpraca z gronem pedagogicznym, Radą Rodziców, Związkiem Sybiraków o/Bydgoszcz Koło Błonie oraz Stowarzyszeniem Króla Kazimierza Wielkiego.

 Panie: Justyna Rościszewska – wicedyrektor szkoły i Joanna Kolan – nauczyciel – zaprojektowały wzór sztandaru.

 Pani Maria Cabaj – nauczyciel historii, opracowała opis sztandaru szkoły. Pani Paulina Ropińska przygotowała szkolny poczet sztandarowy do uroczystości. Panie: Beata Nowaczyk, Małgorzata Grynienko, Monika Grzybowska oraz Anna Fedorko-Kwaitkowska zadbały o piękny wystrój sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej oraz sali nr 17.

Uroczystość opracowała i przygotowała Pani Bogumiła Myszkowska – nauczyciel języka polskiego.