Nasza szkoła od lat współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny (IFMSA) Poland w zakresie realizowania projektów edukacji rówieśniczej. Polegają one na spotkaniach uczniów ze studentami medycyny, którzy to powadzą zajęcia na temat różnych aspektów dotyczących profilaktyki zdrowotnej.

W maju 2021 odbyły się zajęcia, pt. “W kleszczach kleszczy” dotyczące życia tych pajęczaków, zagrożeń jakie niosą i profilaktyki chorób odkleszczowych oraz “ProfiRAKtyka”, na temat zapobiegania chorobom nowotworowym w oparciu o Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Łącznie w roku szkolnym 2020/2021 zrealizowaliśmy z IFMSA łącznie 5 projektów, którymi zostali objęci uczniowie klas pierwszych i drugich.