Najlepsze życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej dla Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników szkoły!