Regulamin konkursu na logo Jubileuszu 70-lecia powstania

IV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

 

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej  szkoły i FB szkoły.

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem Konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logo promującego obchody

70-lecia istnienia IV VLO w Bydgoszczy.

2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, informacyjnych, korespondencyjnych, promocyjnych Szkoły.

III. Terminy

1.Konkurs trwa od dnia 24.10.2022 r. do 30.12.2022 r.( włącznie).

2. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania prac.

3. Ogłoszenie wyników winno nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia posiedzenia Komisji Konkursowej.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy prac indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych.

3. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace.

4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

5. Przystąpienie do konkursu oznacza:

a) akceptację przez Uczestnika wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie,

b) oświadczenie zgłaszającego, że jest autorem logo i jego zgłoszenie na konkurs nie narusza praw osób trzecich.

6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z bezpłatnym zrzeczeniem się praw autorskich (majątkowych i osobistych) na rzecz IV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy (dotyczy tylko  projektu  zwycięskiego).

7. Uczestniczyć w konkursie można jedynie po pełnym i poprawnym wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego wraz z akceptacją regulaminu konkursu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

V. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do wszechstronnego wykorzystania i umieszczania na szeroko rozumianych materiałach informacyjnych, promocyjnych, popularyzatorskich, takich jak m.in. plakaty, foldery, billboardy, rollupy, prezentacje, serwisy internetowe, media społecznościowe, tablice informacyjne.

2. Prace należy wykonać korzystając z programów komputerowych. Logo powinno być zapisane i przesłane w formacie JPEG, w rozdzielczości co najmniej 300dpi oraz w jednym z formatów wektorowych (do wyboru formaty PDF, CDR, EPS, SVG). Pliki muszą dopuszczać możliwość zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty jakości. Optymalne rozmiary logo do wydruku na formacie A4 to 84mm x 44mm.

3. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:

  • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
  • identyfikować się ze szkołą,
  • wzbudzać pozytywne uczucia,
  • odznaczać się kreatywnością w zakresie idei, znaczenia i symboliki,
  • musi nawiązywać do obchodów 70-lecia IV LO (napis literowy),
  • wskazane jest nawiązanie do nazwy szkoły (nie musi być pełna nazwa)
  • może zawierać połączenie logotypu (stylizacji literowej) i elementów graficznych.

4. Gotowe prace należy przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; w temacie wpisując „Jubileusz – konkurs na logo”. Nazwa pliku powinna zawierać: imię, nazwisko autora pracy.

5. Do pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu. Skład komisji zostanie określony odrębnie.

2. Dla zwycięzcy(ów) przewidziane są nagrody. Fundatorem nagród jest Dyrektor IV LO w Bydgoszczy.

3.Wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych (strona WWW i FB) szkoły.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Jeśli Organizator konkursu uzna, że Uczestnik nie spełnił wymogów formalnych, ma prawo odrzucić takie zgłoszenie na każdym etapie trwania konkursu.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji wszystkich nadesłanych prac na stronach internetowych szkoły.

 


Formularz zgłoszeniowy(docx, 30KB)

Pobierz