Spotkania z literaturą niepokorną

Utworzono: wtorek, 18, wrzesień 2012

EDWARD STACHURA - wzrusza, porusza, inspiruje – pod tym hasłem chcemy odświeżyć pamięć o wiecznym wędrowcu, wiatrem podszytym Stedzie...

            Sted - Edward Stachura – wieczny podróżnik, wrażliwy poeta, twórca nowatorskiej prozy, a zarazem tramp z gitarą. Wszystko to czyniło z jego egzystencji wybuchową mieszankę. Zagubiony w życiu szukał swojego jestestwa na drogach i bezdrożach. Stachura całe swoje życie poświęcił pisaniu. Pisał całym sobą, wszystko w nim było podporządkowane pisaniu. Proces twórczy w szerokim rozumieniu był u niego jedyną formą kontaktu ze światem.

Wypowiadał się w różnych formach: lirykach, poematach, utworach z pogranicza prozy poetyckiej, refleksyjnej i narracyjnej. Sięgał do stylu ballady i gawędy. Na licznych spotkaniach autorskich grał na gitarze i śpiewał własne teksty. Jego pierwsza książka, tom opowiadań „Jeden dzień”, ukazała się w 1962 roku, rok później - poemat „Dużo ognia"” Wśród jego dokonań twórczych są takie utwory jak: „Falując na wietrze” (1966), powieści  „Cała jaskrawość” (1969), „Siekierezada” (1971), „Się” (1977), opowieść poetycka „Wszystko jest poezja” (1975) i dialog poetycko - filozoficzny wyrosły z fascynacji buddyzmem „Fabula rasa. Rzecz o egoizmie” (1979).

 W jego utworach najważniejsze były odczucia, jakie ma każdy z nas, ale nie każdy z nas potrafi je przelać na papier. Stanowiły dla niego pokarm dla tworzenia, materiał wyjściowy do życio-pisania. Kochał człowieka, kochał przyrodę, a zwłaszcza - swobodne wędrowanie po bezdrożach. Nie znosił intelektualnej hipokryzji, napuszonych rozmów, zakłamanych grymasów, cenił natomiast wolność wypowiedzi, ich nie udawaną siłę wyrazu, lubił swoje filozoficzne obserwowanie świata. A ponieważ uważał, że nie ma istotnej różnicy między nazwami wiersz lub proza, mówił, że „wszystko jest poezja”.

  Można powiedzieć, że wypełniając przesłanie Stachury: „Idź człowieku, idź rozpowiedz…” chcemy opowiedzieć o pisarzu jak najszerszemu gronu odbiorców.

Bo dobra literatura warta jest ciągłego odkrywania.

 

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates