Kalendarz rocznic I-II 2011

Utworzono: środa, 02, marzec 2011 Beata Nowaczyk

 

Styczeń

 

 3. I - 105. rocznica urodzin Romana Brandstaettera (1906-1987), poety,dramaturga, prozaika, tłumacza
4. I -  70. rocznica śmierci Henri Bergsona (1859-1941), francuskiego filozofa,laureata literackiej Nagrody Nobla (1927)
5. I -  90. rocznica urodzin Friedricha Dürrenmatta (1921-1990),szwajcarskiegopisarza i dramaturga
12. I -  35. rocznica śmierci Agathy Christie (1891-1976), angielskiej pisarki,autorki powieści kryminalnych (15 IX ? 120. rocznica urodzin)
12. I -  135. rocznica urodzin Jacka Londona (1876-1916), amerykańskiegopowieściopisarza, nowelisty i eseisty (22 XI ? 95. rocznica śmierci)
13. I -  70. rocznica śmierci Jamesa Joyce`a (1882-1941), irlandzkiego pisarza,tworzącego w języku angielskim, jednego z najwybitniejszych nowatorówprozy XX w.
16. I -  70. rocznica urodzin Ewy Demarczyk (1941), aktorki i pieśniarki
18. I -  75. rocznica śmierci Rudyarda Kiplinga (1865-1936), angielskiego poety,nowelisty i powieściopisarza, laureata literackiej Nagrody Nobla (1907)
20. I -  185. rocznica śmierci Stanisława Staszica (1755-1826), uczonego,działacza oświatowego, gospodarczego i politycznego, organizatora i mecenasa nauki, przyrodnika, filozofa, pisarza politycznego i tłumacza
21. I -  110. rocznica urodzin Janusza Meissnera (1901-1978), prozaika, autoraksiążek o tematyce lotniczej i morskiej
26. I -  35. rocznica śmierci Witolda Jana Doroszewskiego (1899-1976),językoznawcy i leksykografa, redaktora Słownika języka polskiego
27. I -  110. rocznica śmierci Giuseppe Verdiego (1813-1901), włoskiego kompoytora operowego
27. I -  120. rocznica urodzin Ilji Erenburga (1891-1967), rosyjskiego pisarza
27. I -  255. rocznica urodzin Wolfganga Amadeusa Mozarta (1756-1791),austriackiego kompozytora (5 XII ? 220. rocznica śmierci )         
28. I -  15. rocznica śmierci Josifa Brodskiego (1940-1996), rosyjskiego poety,eseisty i tłumacza, laureata literackiej Nagrody Nobla (1987)   
29. I -  135. rocznica urodzin Adama Grzymały Siedleckiego (1876-1967), krytykaliterackiego, dramaturga, autora szkiców teatralnych i wspomnień
29. I -  145. rocznica urodzin Romain Rollanda (1866-1944), francuskiegopowieściopisarza, biografa i dramaturga, laureata literackiej Nagrody Nobla(1915)
29. I -  155. rocznica urodzin Aleksandra Brücknera (1856-1939), historyka kulturyi literatury, slawisty, badacza dziejów języka 

Luty

1. II - 475. rocznica urodzin Piotra Skargi (1536-1612), jezuity, kaznodziei, teologa,
9. II -  80. rocznica urodzin Thomasa Bernharda (1931-1989), pisarza i dramaturgaaustriackiego
10. II -  125. rocznica urodzin Jerzego Szaniawskiego (1886-1970), dramaturga,prozaika, nowelisty
11. II -  95. rocznica urodzin Seweryny Szmaglewskiej (1916-1992),Powieściopisarki
11. II -  130. rocznica śmierci Fiodora Dostojewskiego (1821-1881), rosyjskiegopowieściopisarza (11 XI ? 190. rocznica urodzin)
16. II -  280. rocznica urodzin Marcello Bacciarellego (1731-1818), włoskiegomalarza, portrecisty, autora scen alegorycznych i historycznych, nadwornegomalarza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
17. II -  155. rocznica śmierci Heinricha Heinego (1797-1856), niemieckiego poety,prozaika i eseisty
18. II -  45. rocznica śmierci Stanisława Mackiewicza (pseud. Cat-Mackiewicz)(1896-1966), pisarza i publicysty (18 XII ? 115. rocznica urodzin)
18. II -  115. rocznica urodzin André Bretona (1896-1966), francuskiego pisarza,przywódcy i teoretyka surrealizmu (28 IX ? 45. rocznica śmierci)
19. II -  60. rocznica śmierci André Gide?a (1869-1951), francuskiego pisarza, laureataliterackiej Nagrody Nobla (1947)
24. II -  70. rocznica śmierci Emila Zegadłowicza (1888-1941), poety,powieściopisarza i dramaturga
25. II - 170. rocznica urodzin Augusta Renoira (1841-1919), francuskiego malarza,rzeźbiarza, jednego z głównych przedstawicieli impresjonizmu
27. II -  100. rocznica urodzin Zofii Hertz (1911-2003), tłumaczki, publicystki,wydawcy, współzałożycielki Instytutu Literackiego i członka redakcjiparyskiej ?Kultury?
28. II - 35. rocznica śmierci Józefa Wittlina (1896-1976), powieściopisarza, poety  

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates