Nagrody literackie

NAGRODY LITERACKIE 
 
 
calliope_2
 
Nagroda Fundacji im. Kościelskich (zwana popularnie nagrodą Kościelskich) - to polska nagroda literacka, ufundowana w 1959 i przyznawana od 1962 przez szwajcarską Fundację im. Kościelskich z siedzibą w Genewie. Fundacja powstała na mocy testamentu zmarłej w 1959 Moniki Kościelskiej, wdowy po Władysławie Auguście Kościelskim, wydawcy i poecie. Nagrodą Fundacji wyróżniani są najlepsi polscy prozaicy i poeci przed ukończeniem 40. roku życia, tworzący w kraju i poza jego granicami.
 
Laureaci nagrody im. Kościelskich z ostatnich lat:
2000 - Michał Paweł Markowski, Wojciech Wencel
2001 - Jerzy Sosnowski 2002 - Olga Stanisławska
2003 - Dawid Bieńkowski
2004 - Tomasz Różycki
2005 - Jacek Dehnel
2006 - Jolanta Stefko
2007 - Mikołaj Łoziński
2008 - Jacek Dukaj
2009 - Tadeusz Dąbrowski
2010 - Marcin Kurek
 
 Paszport Polityki - jest nagrodą ustanowioną w 1993 r. przez tygodnik Polityka przyznawaną twórcom w sześciu kategoriach: literatura, film, teatr, muzyka poważna, plastyka (sztuki wizualne) i estrada oraz od roku 2002 nagrodę specjalną kreator kultury za osiągnięcia w krzewieniu kultury.

Nagroda literacka Nike ? prestiżowe polskie wyróżnienie dla najlepszej polskiej książki roku. Przyznawana jest corocznie od roku 1997 przez Fundację tej nagrody. Zadaniem jest promocja literatury polskiej, szczególnie powieści. Konkurs dotyczy wyłącznie autorów żyjących. Zwycięzca wyłaniany jest w trzyetapowym konkursie. Pierwszy etap to przyznanie przez jury 20 nominacji, następnie wybór siedmiu finalistów i z tej grupy wyłaniany jest zwycięzca. Wybór laureata Nike dokonywany jest przez jury na posiedzeniu w dniu wręczenia nagrody. Autor nagrodzonej książki otrzymuje statuetkę NIKE dłuta Gustawa Zemły oraz nagrodę pieniężną.
     
Zdobywcy nagrody:
2010 -  "Nasza klasa" Tadeusz Słobodziaczek
2009 - "piosenka o zależnościach i uzależnieniach" Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki
2008 - "Bieguni" Olga Tokarczuk
2007 - "Traktat o łuskaniu fasoli" Wiesława Myśliwskiego
2006 - "Paw królowej" Doroty Masłowskiej
2005 - "Jadąc do Babadag" Andrzeja Stasiuka
2004 - "Gnój" Wojciecha Kuczoka
2003 - "Zachód słońca w Milanówku" Jarosława Marka Rymkiewicza
2002 - "W ogrodzie pamięci" Joanny Olczak-Ronikier
2001 - "Pod Mocnym Aniołem" Jerzego Pilcha
2000 - "Matka odchodzi" Tadeusza Różewicza

 Zdobywcy Nagrody Nike czytelników:
2010 - "Jerzy Giedroyc. Do polski ze snu" Magdalena Grochowska
2009 - "Gulasz z turula" Krzysztof Varga
2008 - "Bieguni" Olga Tokarczuk
2007 - "Gottland" Mariusza Szczygła
2006 - "Dwukropek" Wisławy Szymborskiej
2005 - "Podróże z Herodotem" Ryszarda Kapuścińskiego
2004 - "Gnój" Wojciecha Kuczoka
2003 - "Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną" Doroty Masłowskiej
2002 - "Gra na wielu bębenkach" Olgi Tokarczuk
2001 - "Pod Mocnym Aniołem" Jerzego Pilcha, "Sąsiedzi" Jana Grossa
2000 - "Matka odchodzi" Tadeusza Różewicza

Nagroda Polskiego PEN Clubu - PEN Club (ang. pen ? pióro, oraz skrót pierwszych liter słów: Poets, Essayists, Novelists) - międzynarodowe stowarzyszenie pisarzy założone w 1921 w Londynie w celu promowania przyjaźni oraz intelektualnej współpracy pomiędzy pisarzami z całego świata. Kieruje się zasadą, że literatura spełnia istotną rolę w rozwoju współpracy międzynarodowej. Założycielem Polskiego Klubu Literackiego PEN (1925) i pierwszym prezesem był Stefan Żeromski. Nagrody PEN Clubu otrzymują pisarze   i działacze kultury.
 
Literacka Nagroda Nobla - uważana jest za najbardziej prestiżową międzynarodową nagrodą literacką na świecie. Ustanowiona razem z czterema innymi nagrodami przez Alfreda Nobla w testamencie z 1895, jest przyznawana od 1901. Pierwszym laureatem Nagrody był Sully Prudhomme. Wielu ludzi uważa, że w historii przyznawania nagrody pominięto wielu słynnych pisarzy, takich jak Marcel Proust, James Joyce, Bertolt Brecht, Jorge Luis Borges, Graham Greene czy Witold Gombrowicz, Zbigniew Herbert i Stanisław Lem. Z kolei nazwiska niektórych laureatów zostały szybko zapomniane. Wybór kilku laureatów dostarczył kontrowersji związanych z rodzajem i poziomem twórczości przez nich uprawianej. Zaliczyć można do nich Dario Fo i Elfriede Jelinek.    
 
Lista laureatów z ostatnich lat i pisarzy polskich, którzy otrzymali Literacką  Nagrodę Nobla:
2010 - Mario Vargas Llosa
2009 - Herta Müller
2008 - Jean-Marie Gustave Le Clézio
2007 - Doris Lessing
2006 - Orhan Pamuk
2005 ? Harold Pinter
2004 ? Elfriede Jelinek
2003 ? John Maxwell Coetzee
2002 ? Imre Kertész
2001 ? Vidiadhar Surajprasad Naipaul
2000 ? Gao Xingjian
1999 ? Günter Grass
1998 ? José Saramago
1997 ? Dario Fo
1996 ? Wisława Szymborska
1980 ? Czesław Miłosz
1924 ? Władysław Stanisław Reymont
1905 ? Henryk Sienkiewicz
 
Nagroda Pulitzera - to amerykańska nagroda literacka przyznawana corocznie  w kwietniu. Nagrodę tę przyznaje się w dziedzinie różnych gatunków dziennikarstwa, literatury, dramatu i muzyki. Zdobywcy nagrody są wybierani przez jury, działające przy Wyższej Szkole Dziennikarstwa Uniwersytetu Columbia. Kandydatów wybiera się jedynie spośród twórców amerykańskich. Nagrodę swojego imienia ufundował amerykański dziennikarz i wydawca węgierskiego pochodzenia, Joseph Pulitzer w roku 1917. Pierwsze nagrody rozdano
4 czerwca 1917 roku.
 

Nagrody Mediów Publicznych - zostały ustanowione w kwietniu 2008 roku.

Nagroda Cogito - dla autora najlepszej książki z dziedziny literatury o szczególnych walorach artystycznych, napisanej i wydanej w języku polskim, której pierwsze wydanie nastąpiło w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
Nagroda  Opus - dla kompozytora polskiego za utwór muzyczny, którego pierwsze wykonanie i upowszechnienie  nastąpiły w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
Laureatką pierwszej edycji nagrody Mediów Publicznych Cogito w dziedzinie literatury została Małgorzata Szejnert za książkę "Czarny ogród".
Laureatem pierwszej edycji nagrody Opus został Paweł Mykietyn. Kompozytor został wyróżniony za II Symfonię.

  

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates