Umowa z UKW

Utworzono: czwartek, 08, luty 2018 Małgorzata Zenelt

6022018ukw

    Dnia 6 lutego 2018 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy reprezentowanego przez rektora prof. dr hab. Jacka Woźnego, a IV Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy reprezentowanym przez dyrektora Katarzynę Kijewską-Południak.

    

6022018ukw4lo2

 

        Celem współpracy jest opieka nad uczniem zdolnym, jak również inspirowanie nauczycieli licealnych i akademickich do poszukiwania kreatywnych rozwiązań dydaktycznych. Ważnym elementem porozumienia jest również promowanie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i 4 Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w środowisku lokalnym. Patronatem zostały objęte klasy o profilu humanistyczno- kulturoznawczym. Uczniowie naszej szkoły będą mogli uczestniczyć w warsztatach i wykładach na UKW oraz współpracować ze studentami i pracownikami naukowymi na zajęciach kół naukowych. 

 

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates