Harmonogram egzaminów gimnazjalnych w 2014 roku

Utworzono: wtorek, 06, listopad 2012 Maciej Perkowski

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

Na podstawie § 32 ust. 2 i 3, § 33 ust. 1, § 37 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz. 432, z późn. zm.), informuję:

egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno- przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.

Część humanistyczna odbędzie się 21 kwietnia 2015 r. (wtorek):

? z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

? z zakresu języka polskiego

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 22 kwietnia 2015 r. (środa):

? z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

? z zakresu matematyki

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 23 kwietnia 2015 r. (czwartek):

? na poziomie podstawowym

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

? na poziomie rozszerzonym

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

 

 

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates