Gala wręczenia nagród w Konkursie "Świętujemy Urodziny Kazimierza Wielkiego"

 

Gala wręczenia nagród w IV edycji Konkursu

"Świętujemy Urodziny Kazimierza Wielkiego"

                                  W piątek, 27.03.2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w Konkursie "Świętujemy Urodziny Kazimierza Wielkiego".


 IMG 0003IMG 0103

  Organizatorzy, laureaci i opiekunowie przybyli na galę wręczenia nagród w konkursie.

                     Konkurs zorganizowali nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych, przyznawanych przez Urząd Miasta Bydgoszczy. Honorowy patronat nad Konkursem objęło Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Organizację Konkursu wsparła Rada Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz Rada Rodziców.    

                   W uroczystości wzięli udział przedstawiciele: Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz laureaci i opiekunowie uczniów. Galę prowadzili uczniowie pierwszej klasy humanistyczno - kulturoznawczej: Dominika Gburek i Adam Leik.

3

Uczniowie prowadzący galę: Dominika Gburek i Adam Leik

                                      W skład komisji konkursowej wchodzili:

- Pani Beata Nowaczyk - nauczyciel bibliotekarz

- Pani Anna Stachowiak ? nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze

- Pani Justyna Rościszewska - nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości

- Pani Maria Cabaj - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

- Pan Piotr Łabenda - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

                   Wykorzystując swoje talenty, rozwijając zainteresowania i pasje, uczniowie  z 20 szkół bydgoskich zmierzyli się  w czterech kategoriach:

- literackiej "Wielkie czyny Kazimierza Wielkiego? - kartka z pamiętnika Kazimierza Wielkiego"

- historycznej ?Grody Kazimierza Wielkiego w moim mieście (regionie)? ? album historyczny,

- plastycznej "Pocztówka z miasta kazimierzowskiego",

- fotograficznej "Kazimierz Wielki założyciel mojego miasta - miasto w obiektywie",

w dwóch grupach wiekowych : 
                                I - dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych

                                II - dla uczniów gimnazjów oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

                       W kategorii literackiej nadesłano 17 prac, w historycznej -  27 albumów, w plastycznej - 105 prace, a w fotograficznej - 72 zdjęcia. Czwarta edycja Konkursu cieszyła się więc równie dużym zainteresowaniem, a konkurencja wśród młodych twórców była ogromna.

                     Nagrodzono uczniów z następujących bydgoskich szkół:

 1. Szkoła Podstawowa nr 20,
 2. Szkoła Podstawowa nr 36,
 3. Szkoła Podstawowa nr 46,
 4. Szkoła Podstawowa nr 61,
 5. Szkoła Podstawowa nr 64,
 6. Szkoła Podstawowa nr 66,
 7. Gimnazjum nr 23,
 8. Gimnazjum nr 38,
 9. Gimnazjum nr 46,
 10. Gimnazjum nr 48,
 11. Gimnazjum nr 52
 12. II Liceum Ogólnokształcące

 

                  Nagrodzone prace można było podziwiać na wystawie zorganizowanej w świetlicy szkolnej.

                   Uroczystość uświetnił wykład pana Lech Łbika, Sekretarza Rady Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu, pt. "Król Kazimierz Wielki w legendach i podaniach ludowych".

IMG 0021

Pan Lech Łbik - Sekretarz Rady Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego

                    Nagrody książkowe, rzeczowe i listy gratulacyjne dla uczniów oraz podziękowania dla nauczycieli ? opiekunów wręczyła Pani Katarzyna Kijewska ? Południak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wraz z nauczycielami ? współorganizatorami konkursu.

 IMG 00466910

  Wręczenie nagród uczestnikom konkursu.

                     Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom! Zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym!

Justyna Rościszewska


2013

 
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w Konkursie "Świętujemy Urodziny Kazimierza Wielkiego"
 
1  
Pani dyrektor Katarzyna Kijewska ? Południak wręcza podziękowania opiekunom
uczniów nagrodzonych w konkursie.

  Konkurs zorganizowali nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych, przyznawanych przez Urząd Miasta Bydgoszczy. Honorowy patronat nad Konkursem objęło Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Organizację Konkursu wsparła także Rada Rodziców.    
  W uroczystości wzięli udział przedstawiciele: Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy, Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz laureaci i opiekunowie uczniów.
 
2
Zaproszeni goście: od lewej: Lech Łbik, Eugeniusz Gołembiewski, kpt. Jarosław Klunder, Włodzimierz Złotnicki

  Wykorzystując swoje talenty, rozwijając zainteresowania i pasje, uczniowie  z 17 szkół bydgoskich oraz szkół noszących imię Kazimierza Wielkiego z Przemyśla, Jaworzna i Częstochowy, zmierzyli się  w czterech kategoriach:
- literackiej "Wielkie czyny Kazimierza Wielkiego",
- historycznej "Dokonania króla Kazimierza Wielkiego w moim mieście (regionie)",
- plastycznej "Karykatura króla Kazimierza III Wielkiego",
- fotograficznej "Kazimierz Wielki założyciel mojego miasta - miasto w obiektywie",

w dwóch grupach wiekowych - dla uczniów gimnazjów oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  W kategorii literackiej nadesłano 7 prac, w historycznej - 19 albumów, w plastycznej - 70 prac, w fotograficznej - 55 zdjęć. Druga edycja Konkursu cieszyła się więc równie dużym zainteresowaniem, a konkurencja wśród młodych twórców była ogromna.

3  
Wystawa prac konkursowych

  Nagrodzone prace można było podziwiać na wystawie zorganizowanej w holu kazimierzowskim szkoły. Galę uświetniły występy zespołu Verte, którego opiekunem jest pan Sławomir Przybysz.


 5
Występ zespołu Verte

  Nagrody książkowe, rzeczowe i listy gratulacyjne dla uczniów oraz podziękowania dla nauczycieli - opiekunów wręczyła Pani Katarzyna Kijewska - Południak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.                  
  Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom! Zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.
 
6
Zdjęcie pamiątkowe z gali rozdania nagród


Anna Stachowiak
Justyna Rościszewska

 

Regulamin Konkursu


REGULAMIN KONKURSU

Organizator konkursu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego

                                         ul. Stawowa 39, 85 ? 323 Bydgoszcz

Cel ogólny konkursu:

Upamiętnienie, upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o dokonaniach i dorobku

Kazimierza III Wielkiego oraz poznawanie i popularyzacja historii regionu uczestników konkursu.

Warunki uczestnictwa: uczniowie bydgoskich szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szkół ? członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz szkół noszących imię Kazimierza Wielkiego.

Kategorie konkursowe:     

1.      Literacka Tytuł konkursu: Wiersz na cześć króla Kazimierza Wielkiego.

Wymagania konkursowe:

a)      Forma:  wiersz ? maksymalnie jedna strona formatu A4; czcionka Times New Roman 10-11 (ocenie podlega: realizacja tematu, oryginalność ujęcia tematu, zachowanie cech gatunkowych)

b)      dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

2.      Historyczna Tytuł konkursu: ?Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną? ? dokonania króla Kazimierza Wielkiego w moim regionie.

Wymagania konkursowe:

a)      Prezentacja multimedialna ? maksymalnie 15 stron.

b)      dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

3.      Plastyczna Tytuł konkursu: Dzień z życia Kazimierza Wielkiego - komiks

Wymagania konkursowe:

a)      Format prac ? nie większy niż A4, technika dowolna (z wyjątkiem fotografii).

b)      Opis pracy na odwrocie: imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna, dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

4.      Fotograficzna Tytuł konkursu: Najpiękniejsze zakątki w miastach kazimierzowskich w obiektywie.

Wymagania konkursowe:

a)      Maksymalnie 3 fotografie w formacie co najmniej 15x21cm opatrzone tytułem, imieniem i nazwiskiem ucznia oraz opiekuna, danymi szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

Termin i miejsce konkursu:

1.      Termin składania prac  ? do 28.02.2017 r. ? Sekretariat szkoły

2.      Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników ? do 17.03.2017 r.

3.      Wręczenie nagród  - 22.03.2017 r.  

                                                                   

Uwagi:

1.      Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.

2.      Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

3.      Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie pracy podczas wystawy zorganizowanej na terenie ZSO nr 4.

4.      Składane prace pozostają do dyspozycji organizatorów. 

                                                                                                                  Zapraszamy do udziału!

Organizatorzy

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates