Międzyszkolne Rozgrywki Drużynowe MatLog

 


matlog

 

 

Organizator konkursu: ZSO nr 4 w Bydgoszczy

Poziom: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

Uczestnicy konkursu: dwuosobowe drużyny z w/w szkół

Zasięg: miasto Bydgoszcz

Termin i miejsce konkursu: 5.12.2013 r., sala gimnastyczna ZSO nr4, Bydgoszcz, Stawowa 39, godz. 9.00

 
Cele konkursu:
  • rozwijanie twórczego myślenia u uczniów i wdrażanie ich do niekonwencjonalnych sposobów rozwiązywania problemów,
  • popularyzowanie matematyki wśród uczniów,
  • rozwijanie u uczniów zainteresowań matematycznych,
  • kształtowanie umiejętności analizowania, syntetyzowania, argumentowania,
  • kształtowanie twórczej postawy,
  • kształtowanie umiejętności pracy w grupach, współzawodnictwa i rywalizacji,
  • stworzenie życzliwej atmosfery rywalizacji,
  • dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu.
 
Opis konkursu:

Rozgrywki odbywają się jednego dnia i składają się z dwóch etapów.  Etap pierwszy polega na rozwiązaniu, przez każdą dwuosobową drużynę, 10 zadań logicznych w przeciągu 60 minut. Po 10-minutowej przerwie odbędzie się etap drugi polegający na rozwiązaniu (również drużynowo) logicznych łamigłówek tj. Sudoku, Karkuro, Kankei , itp. w przeciągu 30 minut.

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w dwóch kategoriach (pierwsza kategoria – gimnazja, druga – licea). Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół drogą elektroniczną do dnia 10.12.2013r. Nagrody dla laureatów zostaną przekazane ich opiekunom w przeciągu tygodnia od momentu przekazania do szkół wyników konkursu.

Organizatorzy


2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates