Konkurs o Kazimierzu Wielkim

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Organizator konkursu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego

                                         ul. Stawowa 39, 85 ? 323 Bydgoszcz

Cel ogólny konkursu:

Upamiętnienie, upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o dokonaniach i dorobku

Kazimierza III Wielkiego oraz poznawanie i popularyzacja historii regionu uczestników konkursu.

Warunki uczestnictwa: uczniowie bydgoskich szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szkół ? członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz szkół noszących imię Kazimierza Wielkiego.

Kategorie konkursowe:     

1.      Literacka Tytuł konkursu: Wiersz na cześć króla Kazimierza Wielkiego.

Wymagania konkursowe:

a)      Forma:  wiersz ? maksymalnie jedna strona formatu A4; czcionka Times New Roman 10-11 (ocenie podlega: realizacja tematu, oryginalność ujęcia tematu, zachowanie cech gatunkowych)

b)      dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

2.      Historyczna Tytuł konkursu: ?Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną? ? dokonania króla Kazimierza Wielkiego w moim regionie.

Wymagania konkursowe:

a)      Prezentacja multimedialna ? maksymalnie 15 stron.

b)      dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

3.      Plastyczna Tytuł konkursu: Dzień z życia Kazimierza Wielkiego - komiks

Wymagania konkursowe:

a)      Format prac ? nie większy niż A4, technika dowolna (z wyjątkiem fotografii).

b)      Opis pracy na odwrocie: imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna, dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

4.      Fotograficzna Tytuł konkursu: Najpiękniejsze zakątki w miastach kazimierzowskich w obiektywie.

Wymagania konkursowe:

a)      Maksymalnie 3 fotografie w formacie co najmniej 15x21cm opatrzone tytułem, imieniem i nazwiskiem ucznia oraz opiekuna, danymi szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

Termin i miejsce konkursu:

1.      Termin składania prac  ? do 28.02.2017 r. ? Sekretariat szkoły

2.      Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników ? do 17.03.2017 r.

3.      Wręczenie nagród  - 22.03.2017 r.  

                                                                   

Uwagi:

1.      Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.

2.      Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

3.      Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie pracy podczas wystawy zorganizowanej na terenie ZSO nr 4.

4.      Składane prace pozostają do dyspozycji organizatorów. 

                                                                                                                  Zapraszamy do udziału!

Organizatorzy

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates