Konkurs o Kazimierzu Wielkim

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy
ogłasza
VIII KONKURS
W RAMACH


OBCHODÓW
ROCZNICY URODZIN
KRÓLA KAZIMIERZA III WIELKIEGO

organizowany w ramach
Bydgoskich Grantów Oświatowych

Patronat honorowy:
Stowarzyszenie
Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu                                   

RODO

 

 

REGULAMIN KONKURSUOrganizator konkursu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego
ul. Stawowa 39, 85 – 323 Bydgoszcz
Cel ogólny konkursu: Upamiętnienie, upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o dokonaniach i dorobku
Kazimierza III Wielkiego oraz poznawanie i popularyzacja historii regionu uczestników konkursu.
Warunki uczestnictwa: uczniowie bydgoskich szkół podstawowych (klasy 7-8), klas trzecich
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, szkół – członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego
oraz szkół noszących imię Kazimierza Wielkiego.
Kategorie konkursowe:
1. Literacka Tytuł konkursu: Legenda o królu Kazimierzu Wielkim
Wymagania konkursowe:
a) Forma: legenda – maksymalnie dwie strony formatu A4; czcionka Times New Roman 10-11
Ocenie podlega: realizacja tematu, oryginalność ujęcia tematu, zachowanie cech gatunkowych.
b) dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer
telefonu, faksu i e-mail).
2. Historyczna Tytuł konkursu: Charakterystyka wybranego polskiego rycerza (album).
Wymagania konkursowe:
a) Wykonanie albumu – maksymalnie 15 stron.
Ocenie podlega: realizacja tematu, poprawność merytoryczna, technika i estetyka wykonania.
b) dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer
telefonu, faksu i e-mail).
3. Plastyczna Tytuł konkursu: Portret króla Kazimierza Wielkiego.
Wymagania konkursowe:
a) Format prac – nie większy niż A4, technika dowolna (z wyjątkiem fotografii).
Ocenie podlega: wierność odwzorowania postaci króla, technika i estetyka wykonania.
b) Opis pracy na odwrocie: imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna, dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu,
faksu i e-mail).
4. Fotograficzna Tytuł konkursu: Zabytki architektury w miastach kazimierzowskich w obiektywie.
Wymagania konkursowe:
a) Maksymalnie 3 fotografie w formacie co najmniej 15x21cm opatrzone tytułem, imieniem i nazwiskiem
ucznia oraz opiekuna, danymi szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).
Ocenie podlega: technika wykonania, kadrowanie.
Termin i miejsce konkursu:
1. Termin składania prac – do 29.03.2019 r. – Sekretariat szkoły
2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników – do 08.04.2019 r.
3. Wręczenie nagród - 16.04.2019 r.
Uwagi:
1. Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Uczestnictwo w konkursie jest możliwe po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1 lub załącznik 2).
4. Prace uczestników nie podlegają zwrotowi i mogą być upowszechniane.
5. Prace podlegają ocenie komisji konkursowej. Od werdyktu jury nie ma odwołania.


Zapraszamy do udziału!

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates