Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

I SEMESTR

4 września

Pn.       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (kl. 2c – A. Stachowiak,

          sztandar – G.  Mrzygłocki, RSU -  A. Stachowiak) 

·         godz.9.00 – klasy I LO i  II, III Gimnazjum

·         godz.10.00 – klasy II, III LO

5 – 11 września

Wt.- Pn. Pierwszy kiermasz używanych podręczników organizowany przez

                bibliotekę szkolną

 6 września

Śr.       Ostateczny termin oddawania deklaracji dotyczącej uczestnictwa w zajęciach

          WDŻWR, religii lub etyki w klasach pierwszych wraz z podsumowaniem 

          (sekretariat – wychowawcy)

 

7 września

Czw.  Pierwsze zebranie z rodzicami

·         godz. 17.00 – Spotkanie rodziców uczniów klas I LO z Dyrektorem Szkoły

·         godz. 17.30 – Spotkanie rodziców uczniów klas I LO                                    z wychowawcami

11-12 września

Pn.- Wt. Biwaki integracyjne klas pierwszych liceum

12 września

 Wt.  godz. 18.00 spotkanie Rady Rodziców

14 września

Cz.   godz. 17.00 zebrania z rodzicami klas II i III LO, II i III Gimnazjum

14 - 15 września

Czw. – Pt. Udział uczniów klas maturalnych z wychowawcami w Salonie

                Maturzystów  PERSPEKTYWY 2017; zgłoszenia: www.perspektywy.pl

16 września

So.   Turniej GO (9:00 – 17:00) – K. Grabowski

do 29 września

Pt.       Składanie wstępnych pisemnych deklaracji maturalnych.

do 29 września

Pt.  Zgłaszanie Kart Projektów Edukacyjnych (E. Niewiadomska, nauczyciele

       uczący w klasie II gimnazjum)

*******************************************************************

13 października

Pt.         Święto Komisji Edukacji Narodowej –   uroczystość dla nauczycieli   

               i pracowników szkoły oraz uroczyste ślubowanie klas pierwszych

               (III Gim – M. Cabaj; RSU – A. Stachowiak, H. Tylicka;

               sztandar – G. Mrzygłocki)

14 października

So.   Turniej GO (9:00 – 17:00) – K. Grabowski

26 - 27 października

Czw. – Pt. „Fantastyka! Włącz wyobraźnię” – (B. Nowaczyk, M. Cabaj, R. Klein,

                                                                              P. Łabenda)

      

październik

Wybory do RSU – A. Stachowiak

******************************************************************

2  listopada

Cz.    Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10 listopada

Pt.        Święto Niepodległości – poranek dla uczniów (kl. 1d – P. Łabenda, sztandar – G. Mrzygłocki).

11 listopada

So.    Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

18 listopada

So.   Turniej GO (9:00 – 17:00) – K. Grabowski

27 listopada

Pn.    I Raport dla rodziców o ocenach i frekwencji uczniów (informacja                           o zagrożeniach).

28 listopada

Wt.  godz. 18.00 Posiedzenie Rady Rodziców.

30 listopada

Cz.   godz. 17.00 Zebrania i Drzwi otwarte

listopad      Próbny egzamin maturalny (OPERON/OKE)

                    Dzień BezpieczeństwaA. Frątczak

*******************************************************************

6 grudnia

Śr.     Mikołajkowa Góra Grosza  (RSU –A. Stachowiak)

7 grudnia

Cz.      VI Międzyszkolne Drużynowe Rozgrywki MatLog  (kl. 3c – H. Tylicka,             

            A. Czapiewski)

9 - 10 grudnia

So. – Nd.  VII Turniej Gry w GO o Puchar Dyrektora IV LO - K. Grabowski

21 grudnia

Czw.    godz. 8.30 – „Wigilijna pastorałka” – dla uczniów klas I LO i Gimnazjum   (1a – T. Uklejewska)

           godz. 9.00 – 11.00 –  spotkania wigilijne w klasach.

           godz. 12.00 – spotkanie wigilijne nauczycieli i pracowników szkoły.

22 grudnia

Pt.     Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

grudzień

Próbny egzamin gimnazjalny (OPERON/OKE).

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Od 23 grudnia (sobota)  do 31 grudnia (niedziela)

*******************************************************************                                                                                            

2 stycznia

Wt.    Pierwszy dzień zajęć w roku kalendarzowym 2018.

5 stycznia

Pt.        Zakończenie klasyfikacji za I semestr. Ustalenie ocen śródrocznych
i poinformowanie o nich uczniów (do godz. 15.00).

6 stycznia

So.    Święto Trzech Króli.

9  stycznia

Wt.   godz. 15.30 – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna.

           

9  stycznia

Wt.   godz. 18.00 – Posiedzenie Rady Rodziców.

10  stycznia

Śr.   II raport dla rodziców o ocenach i frekwencji uczniów

11 stycznia

Cz.      godz. 17.00  – Zebrania z Rodzicami

*******************************************************************                            

II SEMESTR

19 stycznia

Pt.  „Studniówka” – restauracja Restauracja Maestra – dzień wolny od zajęć

       dydaktycznych

do 18 stycznia

Czw.    Ostateczny termin zgłaszania klas do udziału w VI Mistrzostwach Bydgoszczy Szkół Ponadgimnazjalnych w Narciarstwie Zjazdowym o Puchar Dyrektora             ZSO nr 4.

 styczeń/luty

          VI Mistrzostwa Bydgoszczy Szkół Ponadgimnazjalnych w Narciarstwie Zjazdowym o Puchar Dyrektora ZSO Nr 4 (R. Szulakowski, M. Konicz

          1b – M. Zenelt, 2b – B. Leszczyńska, 3b –K. Chabasiński, RSU)

      Terminy te mogą ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych.

*******************************************************************

do 7 lutego  termin formalny, ustalony przez CKE

Śr.       Składanie ostatecznych pisemnych deklaracji maturalnych.

7 lutego

Śr.    IX Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „Best English Speller”

          organizowany przez ZSO nr 4 dla uczniów  bydgoskich szkół

          ponadgimnazjalnych (J. Zalewska, B. Leszczyńska, I. Ziębicka, S. Wandycz,

          RSU –  A. Stachowiak)

FERIE ZIMOWE

 od 12 lutego (poniedziałek) do 25 lutego (niedziela)

luty/marzec

Festiwal Talentów „Czwórki”2d, 3d, 2c,  J. Kolan, B. Myszkowska,

S. Wandycz, A. Stachowiak

luty/marzec

Święto Kina Polskiego 3gim, 1d M. Cabaj, P. Łabenda

*******************************************************************

do 13 marca

Wt.     Oceny prognozowane dla klas III LO

19 marca

Pn.       III Raport dla rodziców o ocenach i frekwencji uczniów (w tym prognozowane oceny roczne – dotyczy klas maturalnych).

20 marca

Wt.   godz.18.00 Posiedzenie Rady Rodziców

22 marca

Cz.       godz. 17.00  – zebrania z rodzicami – (wszyscy wychowawcy).
godz. 17.30  – „Drzwi otwarte” dla rodziców (wszyscy nauczyciele).

23 marca

Pt. Zawieszenie form pisemnych w klasach III (z wyjątkiem kartkówek, popraw)

27 marca

Wt.  Rozstrzygnięcie konkursu „Świętujemy Urodziny Kazimierza Wielkiego”

          organizowanego przez ZSO nr 4 dla uczniów bydgoskich szkół

          gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół w Polsce noszących imię

          Kazimierza Wielkiego – J. Rościszewska, A. Stachowiak, B. Nowaczyk,

         M. Cabaj, P. Łabenda

marzec

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

marzec/kwiecień

Targi Edukacyjne

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

od 29 marca (czwartek) do 3 kwietnia (wtorek)

*******************************************************************

7 kwietnia

So.    godz. 9.00 – 12.00 – „Drzwi Otwarte” w ZSO nr 4.

9 - 11 kwietnia

Pn. – Śr. Dni Przyrodnika Czwórkinauczyciele Zespołu Przedmiotów        

               Przyrodniczych

13  kwietnia

Pt.    Zakończenie klasyfikacji klas III LO (do godz. 15.00).

18 kwietnia

Śr.       Godzina 900  egzamin gimnazjalny – część humanistyczna.

19 kwietnia

Cz.      Godzina 900  egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza.

20 kwietnia

Pt.       Godzina 900  egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny.

do 20 kwietnia

Pt.  Składanie obiegówek przez uczniów klas III liceum.

24  kwietnia

Wt.      godz. 15.30 – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas III LO.

26 kwietnia

Czw.  „Świętujemy Urodziny Kazimierza Wielkiego”

          Społeczna akcja informacyjna organizowana przez uczniów ZSO nr 4

          na Starym Mieście w Bydgoszczy – kl. 3 gim., M. Cabaj, J. Rościszewska,

        1d  P. Łabenda

do 26 kwietnia

Cz.      Godzina 12.00 – złożenie do podpisu świadectw i dyplomów klas III LO.

27 kwietnia

Pt.        Godz. 10.00 – 12.00 –  „Kaziki”  – szkolna impreza na cześć patrona szkoły               (RSU – A. Stachowiak).

27 kwietnia

Pt.       Zakończenie zajęć w klasach III LO godz. 17.00 – pożegnanie  absolwentów klas III LO (kl. 2d –B. Myszkowska)

kwiecień

II Mistrzostwa ZSO nr 4 w Pływaniunauczyciele wychowania fizycznego

*******************************************************************

2 maja

Śr.    Dzień wolny od zajęć lekcyjnych - odrobione 7.04.2018

od 4 maja do 23 maja

            Część pisemna i ustna egzaminu maturalnego klas trzecich liceum.

4, 7, 8 maja

 Pt., Pn., Wt.   Dni wolne od zajęć dydaktycznych

                       (matura z przedmiotów obowiązkowych)

Do 11 maja

Pt.       Wystawienie prognozowanych ocen rocznych i poinformowanie o nich uczniów (do godz. 13.00).

14 maja

Pn.  IV raport dla rodziców o ocenach i frekwencji uczniów (w tym prognozowane oceny roczne)

15 maja

Wt.   godz. 18.00 Posiedzenie Rady Rodziców

17 maja

Cz.       godz. 17.00  – zebrania z rodzicami – (wszyscy wychowawcy).
godz. 17.30  – „Drzwi otwarte” dla rodziców (wszyscy nauczyciele).

od  28 maja

Pn.       Zawieszenie pisemnych form egzekwowania wiadomości z wyjątkiem kartkówek i popraw.

29 maja

Wt.    VIII Bydgoski Survival  Miejski (3b-K. Chabasiński;2b-B. Leszczyńska,                        

          R. Szulakowski, M. Konicz  1b-M. Zenelt)

*******************************************************************

1 czerwca

Pt. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

5 czerwca

Wt.   4LOVE „Słoneczko”  M. Zenelt, A. Frątczak, B. Kołodziejska, M. Tokarska,  

         J. Rościszewska          

8 czerwca

Pt. (do godz. 15.00) Klasyfikacja za II semestr. Ustalenie ocen rocznych                             i poinformowanie o nich uczniów. Zawieszenie wycieczek klasowych.               

                                                                    

14 – 20 czerwca

Czw. – Śr. Kiermasz używanych podręczników (biblioteka).

do 15 czerwca

Pt.        Składanie obiegówek przez uczniów klasy III Gim.

          

18 czerwca

Pn.    Projekty edukacyjne w klasie 2 gimnazjum                                                                                           E. Niewiadomska

18 czerwca

Pn. Wręczenie nagród w Konkursie o Historii Bydgoszczy w Językach Obcych

      – E. Niewiadomska, K. Jędrzejczyk, P. Romanowski

do 18 czerwca

Pn.     Złożenie wniosków o egzaminy poprawkowe / klasyfikacyjne przez uczniów 

           lub rodziców / opiekunów prawnych do Rady Pedagogicznej w sekretariacie

           szkoły.

19 czerwiec

Wt.      Godz. 12.30 – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna.

20 czerwca

Śr.     Mistrzostwa ZSO nr 4 w Piłce Nożnej – 1c - G. Mrzygłocki, R. Szulakowski

21 czerwca

Cz.       Godz. 18.00 – pożegnanie absolwentów Gimnazjum nr 48, sala gimnastyczna,            (kl. 2gim  - E. Niewiadomska,  sztandar – G. Mrzygłocki, RSU, S. Przybysz – oprawa muzyczna).

22  czerwca

Pt.        Godz. 9.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

(kl. 2a – A. Domańska, sztandar – G. Mrzygłocki, RSU -  A. Stachowiak).

do 22 czerwca

Pt.        Przekazanie uczniom zakresu materiału obowiązującego na egzaminach poprawkowych lub klasyfikacyjnych (zapis w dzienniku elektronicznym).

21 – 31 sierpnia

Ewentualne poprawkowe egzaminy przedmiotowe oraz maturalne.

Spotkanie Zespołu Doradczego Dyrektora ZSO nr 4.

Rada Pedagogiczna.

3 września

Pn. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 (kl. 2c i  sztandar –                              G. Mrzygłocki, RSU -  A. Stachowiak).

·         godz.9.00 – klasy I LO i  III Gimnazjum

·         godz.10.00 – klasy II, III LO

 

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates