Losy absolwentów rocznik 2007

ANALIZA LOSÓW ABSOLWENTÓW

rocznik 2006/2007

 

  Klasa III a (klasa o profilu biologiczno-chemicznym)

Wychowawca: mgr Małgorzata Zenelt

Stan klasy .............................. 37 osób

Szkołę ukończyło ..................... 37 osób

Studia rozpoczęło ..................... 37 osób

Szkoły pomaturalne ....................    -

Uwagi ..............................  100 % absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: Collegium Medicum UMK (16 osób), UTP w Bydgoszczy (9), UKW w Bydgoszczy (4), Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (2), WSG w Bydgoszczy (1), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie(1), UMK w Toruniu (1), Akademia Medyczna w Poznaniu (1), Politechnika Gdańska (1)

Kierunki studiów: fizjoterapia (6 osób), biotechnologia przemysłowa (5), ratownictwo medyczne (3), ochrona środowiska (3), biologia (2), kosmetologia (2), analityka medyczna, weterynaria, technologia procesów chemicznych, technologia żywności i żywienie człowieka, ogrodnictwo, zootechnika, farmacja, zarządzanie nieruchomościami, technologia informacyjna, wydział lekarski, dietetyka, rolnictwo, oligofenopedagogika, pedagogika, resocjalizacja.


  Klasa III b (klasa z innowacją pedagogiczną i rozszerzonym programem w zakresie jęz. polskiego, jęz. angielskiego i jęz. francuskiego)

Wychowawca: mgr Jerzy Piszcz

Stan klasy .............................. 34 osoby

Szkołę ukończyły ..................... 33 osoby (1 osoba poprawia maturę)

Studia rozpoczęło ..................... 29 osób

Szkoły pomaturalne .................... -

Uwagi .................................     2 osoby studiują za granicą (Wielka Brytania)

                                                             los 5 osób nieznany (brak kontaktu)

         85 % absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: UKW w Bydgoszczy (16 osób), UMK w Toruniu (5), WSG w Bydgoszczy (3), Uniwersytet Warszawski (1), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Kierunki studiów: politologia (7), filologia polska (7), pedagogika, filologia angielska, prawo, europeistyka, biologia, turystyka i rekreacja, informatyka


  Klasa III c (o profilu ogólnym z rozszerzonym programem jęz. angielskiego i niemieckiego)

Wychowawca: mgr Ewa Lewandoeska, mgr Katarzyna Narojczyk

Stan klasy .............................. 32 osoby

Szkołę ukończyło ..................... 32 osoby

Studia rozpoczęło ..................... 29 osób

Szkoły pomaturalne .................... -

Uwagi ..............................      los 1 osoby nieznany (brak kontaktu)

         91 % absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: UKW w Bydgoszczy (12 osób), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy (3), UTP w Bydgoszczy (3), KPSW (2), UMK w Toruniu (1), UAM w Poznaniu (1), WSB w Bydgoszczy (1), Politechnika (1), UMmed Łódź (1), Collegium Medicum UMK (2)

Kierunki: biotechnologia (3), lingwistyka stosowana (3), filologia angielska (2), kosmetologia, resocjalizacja, historia, techniki dentystyczne, administracja, biologia, stosunki międzynarodowe, filozofia, geografia, edukacja techniczo-informatyczna, europeistyka, kulturoznawstwo, bankowość, inżynieria środowiska, prawo, ratownictwo medyczne, pedagogika z doradztwem rehabilitacyjnym


  Klasa III d (klasa z innowacją pedagogiczną i rozszerzonym programem w zakresie jęz. polskiego, jez. angielskiego i wiedzy o kulturze)

Wychowawca: mgr Joanna Kolan

Stan klasy .............................. 34 osoby

Szkołę ukończyły ..................... 34 osoby

Studia rozpoczęło ..................... 32 osoby

Szkoły pomaturalne ....................  1 osoba

Uwagi ..............................         2 osoby wyjechały do W. Brytanii

     94% absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: UKW w Bydgoszczy (14 osób), UMK w Toruniu (8), Uniwersystet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersystet Łódzki, Wyższa Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu, UAM w Poznaniu, Collegium Medicum UMK, BCUK w W Brytanii

Kierunki: polonistyka (3 osoby), politologia (3), psychologia (3), pedagogika (3), dziennikarstwo (2), historia sztuki (2), teatrologia, mish, iberystyka, stusunki międzynarodowe, psychologia w zarządzania, administracja, filologia bałkańska, filologia hiszpańska, europeistyka, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, mish, folozofia, analityka medyczna, komunikacja społeczna, international travel & tourism management


  Klasa III e (klasa o profilu informatycznym)

Wychowawca: mgr Paweł Romanowski

Stan klasy .............................. 30 osób

Szkołę ukończyły ..................... 30 osób 

Studia rozpoczęło ..................... 29 osób

Szkoły pomaturalne ....................  -

Uwagi .................................    1 osoba pracuje (Państwowa Straż Pożarna)

                                                         97% absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: UTP w Bydgoszczy (15 osób), Politechnika Poznańska (5), UMK w Toruniu (4), UKW w Bydgoszczy, NKJO w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Politechnika Warszawska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Kierunki: telekomunikacja (8 osób), informatyka (5), budownictwo (5), technologia chemiczna, zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistyka, mechanika, inżynieria środowiska, ekonomia, anglistyka, organizacja reklamy


  Klasa III f (klasa o profilu turystyczno-lingwistycznym)

Wychowawca: mgr Andrzej Stosik

Stan klasy .............................. 29 osób

Szkołę ukończyło ..................... 29 osób

Studia rozpoczęło ..................... 29 osób

Szkoły pomaturalne ....................   -

Uwagi .................................100% absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: UKW Bydgoszczy (11), UAM w Poznaniu (8), WSG w Bydgoszczy (5), UMK w Toruniu, Kujawsko-Pomoska Szkoła Wyższa (2), WSB w Bydgoszczy

Kierunki: geografia (5), turystyka i rekreacja (4), socjologia (3), historia, filologia angielska (2), folologia rosyjska, arabistyka, lingwistyka stosowana (jęz. niemiecki z rosyjskim), pedagogika, administracja, gospodarka przestrzenna, ekonomia, historia, matematyka ogólna.


Podsumowanie

  Jak można się przekonać czytając zestawienie, liczba studiujących absolwentów IV LO kształtuje się w przedziale 85-100%, w zależności od danej klasy. Ponieważ losów niektórych absolwentów nie udało się ustalić, w praktyce wskaźnik ten jest zapewne wyższy.

  Klasa ?a" (profil biol.-chem.) zanotowała znaczny wzrost absolwentów podejmujących naukę na wyższych uczelniach w stosunku do ubiegłego roku - 100% z nich kontynuuje edukację na studiach o kierunkach medycznych, biologicznych lub pokrewnych. Również wszyscy absolwenci z klasy ?f" (turystyczno-linwistycznej) kontynuują naukę na studiach, przy czym wielu wybrało geografię, turystykę, czy filologię. Tendencja wzrostowa zaznaczyła się również w klasie ?b", oraz ?e" (odpowiednio 85% i 97% w stosunku do 61% i 88% dla poprzedniego rocznika), zaś dla klas ?c" i ?d" utrzymała się na tym samym, stosunkowo wysokim poziomie (ponad 90%). Niewielka liczba absolwentów (w powyższym zestawieniu czterech) wyjeżdża z kraju za granicę i tam studiuje (częściej) lub pracuje. Podobnie jak w poprzednich latach, stwierdzamy, że profilowanie klas na programowo z przewagą elementów ścisłych bądź humanistycznych sprawdza się w tym sensie, że ich absolwenci wybierają często studia o kierunkach zgodnych albo pokrewnych do profilu klasy, którą ukończyli w liceum. Posiadamy również absolwentów kontynuujących kształcenie na różnorakich studiach filologicznych, co potwierdza sens rozszerzania w niektórych klasach programów języków obcych.

                                                                                                                                    Opracowanie: Adam Wójcicki

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates