Losy absolwentów rocznik 2006

 

ANALIZA LOSÓW ABSOLWENTÓW (rocznik 2005/2006)


Klasa III a (klasa o profilu biologiczno-chemicznym)

Wychowawca: mgr Danuta Matczak

Stan klasy .............................. 32 osoby

Szkołę ukończyło ..................... 32 osoby

Studia rozpoczęły ..................... 22 osoby

Szkoły pomaturalne .................... 5 osób

Uwagi ................................. 1 osoba podjęła pracę

los 4 osób nieznany (brak kontaktu)

69 % absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: Collegium Medicum w Bydgoszczy (10 osób), ATR w Bydgoszczy (4), UKW w Bydgoszczy (2), UMK w Toruniu (3), UAM w Poznaniu (1), KUL w Lublinie (1), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (1)

Kierunki studiów: biotechnologia, farmacja, fizjoterapia, ochrona środowiska, zootechnika, weterynaria, analityka, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, fizyka, chemia, psychologia, pedagogika, budownictwo

Klasa III b (klasa z innowacją pedagogiczną i rozszerzonym programem w zakresie jęz. polskiego, jęz. angielskiego i jęz. francuskiego)

Wychowawca: mgr Beata Leszczyńska

Stan klasy .............................. 33 osoby

Szkołę ukończyły ..................... 33 osoby (1 osoba objęta ?amnestią")

Studia rozpoczęło ..................... 20 osób

Szkoły pomaturalne .................... -

Uwagi ................................. 7 osób wyjechało za granicę

los 6 osób nieznany (brak kontaktu)

61 % absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: UKW w Bydgoszczy (11 osób), UAM w Poznaniu (3), ATR w Bydgoszczy (1), WSG w Bydgoszczy (2), UMK w Toruniu (1), WSB w Toruniu (1), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy (1)

Kierunki studiów: politologia, historia, lingwistyka, filologia angielska, logopedia, pedagogika, prawo, bankowość, zootechnika, technologia informatyczna

wykres2

 

Klasa III c (o profilu ogólnym z rozszerzonym programem jęz. angielskiego i niemieckiego)

Wychowawca: mgr Ewa Niewiadomska

Stan klasy .............................. 34 osoby

Szkołę ukończyło ..................... 34 osoby

Studia rozpoczęły ..................... 33 osoby

Szkoły pomaturalne .................... -

Uwagi .............................. los 1 osoby nieznany (brak kontaktu)

97 % absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: UMK w Toruniu (10 osób), UKW w Bydgoszczy (9 osób), ATR w Bydgoszczy (7), UAM w Poznaniu (1), WSG w Bydgoszczy (1), Wyższa Szkoła Środowiska (1), Uniwersytet Wrocławski (1), AWF w Gdańsku (2), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy (1)

Kierunki: budownictwo, administracja, lingwistyka stosowana, filologia angielska, filologia klasyczna, ochrona środowiska, zarządzanie i marketing, pielęgniarstwo, fizjoterapia, architektura wnętrz, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, farmacja, biologia, biotechnologia, archeologia, prawo, psychologia, logopedia, chemia

Klasa III d (klasa z innowacją pedagogiczną i rozszerzonym programem w zakresie jęz. polskiego, jez. angielskiego i wiedzy o kulturze)

Wychowawca: mgr Joanna Kolan

Stan klasy .............................. 31 osób

Szkołę ukończyło ..................... 31 osób

Studia rozpoczęło ..................... 31 osób

Szkoły pomaturalne .................... -

Uwagi .............................. 100% absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: UKW w Bydgoszczy (6 osób), WSG w Bydgoszczy (1), ATR w Bydgoszczy (1), NKJO w Bydgoszczy (1), UAM w Poznaniu (6), UMK w Toruniu (6), Uniwersytet Warszawski (4), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (4), Colegium Medicum w Bydgoszczy (1), Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (1)

Kierunki: kulturoznawstwo, historia sztuki, historia, filologia romańska, wychowanie przedszkolne, język francuski, etnologia, filozofia, europeistyka, judaistka, ukrainoznawstwo, archeologia, psychologia społeczna, prawo, resocjalizacja, stosunki międzynarodowe, prawo, politologia, mish, biotechnologia, kosmetologia, sinologia, administracja

Klasa III e (klasa o profilu informatycznym)

Wychowawca: mgr Halina Kwiatkowska

Stan klasy .............................. 33 osoby

Szkołę ukończyły ..................... 33 osoby (2 osoby objęte ?amnestią)

Studia rozpoczęło ..................... 29 osób

Szkoły pomaturalne .................... -

Uwagi ................................. 1 osoba powtarza klasę

1 odbywa służbę wojskową (policja)

88% absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: ATR w Bydgoszczy, UKW w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Warszawski, akademia Górniczo-Hutnicza w Katowicach

Kierunki: informatyka, matematyka, budownictwo, telekomunikacja, ekonomia, zarządzanie i marketing, architektura, medycyna, wychowanie fizyczne

Klasa III f (klasa o profilu turystyczno-lingwistycznym)

Wychowawca: mgr Grzegorz Mrzygłocki

Stan klasy .............................. 34 osoby

Szkołę ukończyły ..................... 34 osoby

Studia rozpoczęły ..................... 32 osoby

Szkoły pomaturalne .................... -

Uwagi ................................. los 1 osoby nieznany

1 osoba przebywa za granicą (W. Brytania)

94% absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: UKW Bydgoszczy (11 osób), Uniwersytet Toruńsko-Poznański (6), WSG w Bydgoszczy (5), UMK w Toruniu (3), Uniwersytet Warszawski (1), Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu (1), Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi (1), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (1), Collegium Medicum w Bydgoszczy (2), Wyższa Szkoła Nauki o Zdrowiu (1)

Kierunki: zarządzanie turystyką, biotechnika, logistyka, geografia, iberystyka, germanistyka, pedagogika, pedagogika z muzyką, pedagogika z terapią dziecka, psychologia marketingu, historia, politologia, budownictwo, europeistyka, marketing, technologia procesów chemicznych, technologia żywienia, analityka medyczna, ratownictwo medyczne, weterynaria

Klasa III g (klasa o profilu ogólnym)

Wychowawca: mgr Danuta Podlaszewska

Stan klasy .............................. 31 osób

Szkołę ukończyło ..................... 31 osób

Studia rozpoczęło ..................... 20 osób

Szkoły pomaturalne .................... -

Uwagi ................................. 2 osoby wyjechały za granicę (W. Brytania)

los 10 osób nieznany (brak kontaktu)

64,5% absolwentów podjęło naukę na wyższych uczelniach

Uczelnie: UKW w Bydgoszczy, Szkoła Lotnicza w Dęblinie, ATR w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Politechnika w Gdańsku, Politechnika w Poznaniu

Kierunki: telekomunikacja, etnologia, geografia, politologia, filologia polska, historia, politologia, marketing i zarządzanie, turystyka i rekreacja, zarządzanie i inżynieria produkcji, chemia, budownictwo, administracja, pedagogika (Lub pielęgniarstwo)

wykres1

Podsumowanie

Jak można się przekonać czytając zestawienie, liczba studiujących absolwentów IV LO kształtuje się w przedziale 60-100%, w zależności od danej klasy.

Klasa ?a" (profil biol.-chem.) zanotowała znaczny spadek absolwentów podejmujących naukę na wyższych uczelniach w stosunku do ubiegłego roku. (Jednocześnie jest to profil, którego znaczna liczba absolwentów kształci się dalej na kierunkach medycznych lub pokrewnych). Tendencja spadkowa dotknęła również klasę ?b", zaś dla ?g" utrzymała się na tym samym, stosunkowo niskim poziomie (65%). Spośród uczniów tej pierwszej aż 7 wyemigrowało za granicę i brak bliższych informacji, czy ci absolwenci studiują tam, czy pracują. Podobnie jak w poprzednich latach, stwierdzamy, że profilowanie klas na programowo z przewagą elementów ścisłych bądź humanistycznych sprawdza się w tym sensie, że ich absolwenci wybierają często studia o kierunkach zgodnych albo pokrewnych do profilu klasy, którą ukończyli w liceum. Posiadamy również absolwentów kontynuujących kształcenie na różnorakich studiach filologicznych, co potwierdza sens rozszerzania w niektórych klasach programów języków (obcych).

Opracowanie: Adam Wójcicki

Klasa III a - informacje szczegółowe

1. Adamowicz Katarzyna - fizyka, UWK w Toruniu

2. Borucki Tomasz - szkoła pomaturalna

3. Chuderewicz Natalia - ekonomia, UMK w Toruniu

4. Czarnecki Rafał - zootechnika, ATR w Bydgoszczy

5. Didyk Grzegorz - brak informacji (brak kontaktu)

6. Florczak Paula - farmacja, Collegium Medicum w Bydgoszczy

7. Grąbczewska Anna - chemia, ATR w Bydgoszczy

8. Grzywacz Monika - brak informacji (brak kontaktu)

9. Jadarkiewicz Maciej - ratownictwo, Collegium Medicum w Bydgoszczy

10. Jerasińska Anna - brak informacji (brak kontaktu)

11. Kiełpińska Joanna - ochrona środowiska, KUL w Lublinie

12. Konitz Daria - psychologia, UKW w Bydgoszczy

13. Ostrz Natalia - pedagogika, UKW w Bydgoszczy

14. Lewandowska Natalia - pedagogika, fizjoterapia, Collegium Medicum w Bydgoszczy

15. Maćkowiak Paweł, fizjoterapia - Collegium Medicum w Bydgoszczy

16. Matuszczak Michał - budownictwo, ATR w Bydgoszczy

17. Mierzwa Emilia - farmacja, UAM w Poznaniu

18. Miś Kamila - zdrowie publiczne, Collegium Medicum w Bydgoszczy

19. Muchewicz Żaneta - chemia, UMK w Toruniu

20. Nowakowski Krzysztof - szkoła pomaturalna

21. Oliwkowska Anna - zdrowie publiczne, Collegium Medicum w Bydgoszczy

22. Pieszczyńska Otylia - analityka, Collegium Medicum w Bydgoszczy

23. Rakowska Judyta - szkoła pomaturalna

24. Sokolski Mieszko - brak informacji (brak kontaktu)

25. Szymkowiak Paulina - pielęgniarstwo, Collegium Medicum w Bydgoszczy

26. Tabaczyńska Justyna - pielęgniarstwo, Collegium Medicum w Bydgoszczy

27. Tarczyński Maciej - szkoła pomaturalna

28. Tomaszewska Martyna - biotechnologia, AT|R w Bydgoszczy

29. Wieczorek Agnieszka - UWM w Olsztynie

30. Wnuk Katarzyna - szkoła pomaturalna

31. Ziaja Katarzyna - farmacja, Collegium Medicum w Bydgoszczy

32. Ziętara Monika - pracuje

Klasa III b - informacje szczegółowe

1. Adamowicz Karolina - brak informacji (brak kontaktu)

2. Dereczgowska Monika - pedagogika, UWK w Bydgoszczy

3. Dworska Kasia - lingwistyka, UKW w Bydgoszczy

4. Foctowski Bartosz - politologia, UKW w Bydgoszczy

5. Gajowniczek Karol - wyjechał do Anglii

6. Gotowicz Marta - wyjechał do Anglii

7. Grabczyńska Marta - logopedia, UKW w Bydgoszczy

8. Grzęda Jakub - brak informacji (brak kontaktu)

9. Jarocka Ania - filologia angielska, UAM w Poznaniu

10. Janiec Jurek - historia, UKW w Bydgoszczy

11. Laskowski Filip - wyjechał do Anglii

12. Kozielec Rafał - pedagogika, UKW w Bydgoszczy

13. Malina Hubert - zootechnika, ATR w Bydgoszczy

14. Nowakowska Viletta - ???, UAM w Poznaniu

15. Papierska Joanna - prawo, UMK w Toruniu

16. Pietrzak Natalia - ???, UAM w Poznaniu

17. Przybysz Filip - wyjechał do Anglii (Wolverhampton)

18. Ptasznik Patrycja - brak informacji (brak kontaktu)

19. Purczyński Patryk - politologia, UKW w Bydgoszczy

20. Rosińska Daria - brak informacji (brak kontaktu)

21. Rózga Agata - technologia informatyczna, UKW w Bydgoszczy

22. Sachoń Maciej - politologia, UKW w Bydgoszczy

23. Siedlecki Paweł- politologia, UKW w Bydgoszczy

24. Stanisławska Natalia - wyjechała do Anglii (Wolverhampton)

25. Szafrański Krzysztof - bankowość , Wyższa Szkoła bankowa w Toruniu.

26. Szykuła Marta - brak informacji

27. Świtała Joanna - brak informacji (brak kontaktu)

28. Tomaszewska Marta - wyjechała do Szwecji

29. Zbylut Marta - filologia angielska - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy

30. Zielińska Alicja- politologia, UKW w Bydgoszczy

31. Zieliński Patryk - wyjechał do Australii

32. Wójt Agata - ???, Wyższa Szkoła Gospodarki

33. Zodewski Wadim - ???, Wyższa Szkoła Gospodarki

Klasa III c - informacje szczegółowe

1. Bednarek Ewelina - architektura wnętrz, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

2. Bednarek Katarzyna - lingwistyka stosowana (angielski z rosyjskim), UKW w Bydgoszczy

3. Bocian Natalia - wychowanie fizyczne, AWF

4. Bryfczyńska Wioletta - filologia angielska, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy

5. Chałupka Michał - brak informacji (brak kontaktu)

6. Dębowska Ewelina - farmacja, Collegium Medicum w Bydgoszczy

7. Dyrka Michał - budownictwo, ATR w Bydgoszczy

8. Gackowska Natalia - biologia, UKW w Bydgoszczy

9. Gaszyński Radosław - fizjoterapia, Collegium Medicum w Bydgoszczy

10. Gredżuk Szymon - archeologia, UMK w Toruniu

11. Gutowski Bartosz - budownictwo, ATR w Bydgoszczy

12. Halasz Michał - budownictwo, ATR w Bydgoszczy

13. Hanuszewska Paula - zarządzanie i marketing, ATR w Bydgoszczy

14. Jabłonowski Przemysław - prawo, Uniwersytet Wrocławski

15. Joras Agata - biotechnologia farmaceutyczno przemysłowa, ATR w Bydgoszczy

16. Kaptur Natalia - filologia angielska, UAM w Poznaniu

17. Kaszyńska Ania - pielęgniarstwo, Collegium Medicum w Bydgoszczy

18. Kosobucka Agata - pielęgniarstwo, Collegium Medicum w Bydgoszczy

19. Kubacki Łukasz - psychologia, UKW w Bydgoszczy

20. Kulczyk Mateusz - turystyka i rekreacja, AWF

21. Kwiatkowska Kamila - administracja, UKW w Bydgoszczy

22. Mania Patrycja - prawo, UMK w Toruniu (studia zaoczne)

23. Michoń Paulina - pedagogika, UKW w Bydgoszczy

24. Nestorek Agnieszka - logopedia, UKW w Bydgoszczy

25. Rakowska Iga - administracja, UKW w Bydgoszczy

26. Rudnicka Paulina - administracja, UMK w Toruniu

27. Ruszkowska Aleksandra - administracja, UMK w Toruniu

28. Skotnicka Dominika - ochrona środowiska, Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

29. Tarczykowska Magdalena - ochrona środowiska, ATR w Bydgoszczy

30. Tryba Adam - administracja, UKW w Bydgoszczy

31. Wasilewski Piotr - chemia, ATR w Bydgoszczy

32. Ziółkowska Luiza - zarządzanie i marketing, UMK w Toruniu

33. Zywert Patrycja - lingwistyka stosowana (angielski z rosyjskim), UKW w Bydgoszczy

34. Żurowska Alicja - filologia klasyczna, UMK w Toruniu

Klasa III d - informacje szczegółowe

1. Bandelak Martyna - kulturoznawstwo, Wyższa Szkoła Gospodarki Bydgoszczy

2. Bohańska Agata - wychowanie przedszkolne, UWK w Bydgoszczy

3. Bonin Marcelina - kosmetologia, Akademia Medyczna w Toruniu

4. Cywińska Martyna - filologia romańska, UAM w Poznaniu

5. Dittmar Małgorzata - historia sztuki, UMK w Toruniu

6. Frasz Dawid - entologia, UAM w Poznaniu

7. Gałka Kinga - europeistyka, UMK w Toruniu

8. Graczkowski Jakub - psychologia społeczna, WSPS

9. Góralska Katarzyna - ukrainoznawstwo, Uniwersytet Warszawski

10. Grabowska Marta - ??? Uniwesystet Jagieloński,

11. Jarosz Paulina - europeistyka, UMK w Toruniu

12. Konińska Joanna - resocjalizacja, UKW w Bydgoszczy

13. Kozłowska Katarzyna - biotechnologia, ATR w Bydgoszczy

14. Krupa Marta - judaistka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (wieczorowo)

15. Kubański Jakub - europeistyka (albo stosunki międzynarodowe), UMK w Toruniu

16. Kucharczyk Michał - administracja lub europeistyka, UMK w Toruniu

17. Kumor Joanna - administracja, UKW w Bydgoszczy

18. Kwaśniewska Ewa - mish, UAM w Poznaniu

19. Łaniecka Joanna - mish, Uniwersytet Warszawski

20. Norkowska Maria - historia sztuki, UAW

21. Owsiany Marek - politologia, UKW w Bydgoszczy

22. Pieczyńska Ania - język francuski, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy

23. Przybojewska Ilona - prawo, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

24. Walczak Aleksandra - politologia (profilaktyka socjalna i resocjalizacja), Uniwersytet Warszawski

25. Raczkowska Aleksandra - filozofia i etnologia (2 kierunki), Uniwersytet Jagielloński

26. Redos Martyna - sinologia, UAM w Poznaniu

27. Rzeszowska Ewa - mish, Uniwersytet Warszawski

28. Sicińska Malwina - archeologia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

29. Szepietowski Radosław - historia, UMK w Toruniu

30. Wiśniewski Marta, prawo, UAM

31. Wojciechowski Bartosz - administracja, UKW w Bydgoszczy

Klasa III e - informacje szczegółowe

1. Antoniak Mateusz - budownictwo, ATR w Bydgoszczy

2. Chorobiński Jakub - ekonomia, UMK w Toruniu,

3. Domżalski Dominik - telekomunikacja, ATR w Bydgoszczy,

4. Glazik Marcin - budownictwo, ATR w Bydgoszczy

5. Gorczyca Dorian - informatyka, Wyższa Szkoła Informatyki w Bydgoszczy

6. Frasz Karol - budownictwo, ATR w Bydgoszczy

7. Grunt Paweł - informatyka, UKW w Bydgoszczy

8. Grykier Mateusz - służba wojskowa, policja

9. Gwiazdowska Aleksandra - ekonomia, AE w Poznaniu

10. Igielski Oliwer - amnestia, studium z informatyki

11. Kasperek Łukasz - informatyka, UKW w Bydgoszczy

12. Kloska Daniel - ekonomia, Akademia Ekonomiczna (AE) w Poznaniu,

13. Konopski Mateusz - lotnictwo i kosmonautyka, Politechnika w Rzeszowie

14. Kowalska Karolina - telekomunikacja, ATR w Bydgoszczy

15. Kucal Michał - informatyka, Politechnika w Poznaniu

16. Kufel Łukasz - wychowanie fizyczne, UKW w Bydgoszczy

17. Kranz Kamil - informatyka, UNK w Toruniu

18. Lesiński Marcin - ekonomia, AE w Poznaniu

19. Maliszewski Krzysztof - powtarza klasę

20. Małkowski Michał - ekonomia, UAM w Poznaniu

21. Medziński Jędrzej - budownictwo, ATR w Bydgoszczy

22. Merda Tomasz - informatyka, Politechnika w Poznaniu

23. Rożek Marcin - architektura, Politechnika w Gdańsku

24. Róg Paweł - informatyka, Politechnika w Poznaniu

25. Różańska Sylwia - matematyka, Uniwersytet Gdański

26. Sobiechowska Dorota - telekomunikacja, ATR w Bydgoszczy

27. Szpiczyński Jarosław - budownictwo, ATR w Bydgoszczy

28. Śliwa Marcin - amnestia (j. polski)

29. Szmańkowski Szymon - budownictwo, ATR w Bydgoszczy

30. Ziętek Roger -medycyna, AM w Białystoku lub Szczecinie

31. Zieliński Łukasz - marketing i zarządzanie, ATR w Bydgoszczy

32. Zygleglewski Sebastian - ekonomia, UMK w Toruniu

33. Żemło Łukasz - ekonomia, AE w Poznaniu

Klasa III f - informacje szczegółowe

1. Aniukiewicz Karolina - biotechnologia, UTP

2. Bartnicki Jakub - lingwistyka stosowana, UKW w Bydgoszczy

3. Behnke Jacek - technologia żywienia, WSG w Bydgoszczy

4. Białodrzewska Justyna - pedagogika, UKW w Bydgoszczy

5. Błażejewska Malwina - germanistyka, UKW w Bydgoszczy

6. Czyżewska Małgorzata, budownictwo, UTP

7. Dawidowicz Kacper - logistyka, Wyższa szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

8. Dzięciołowska Marta - pedagogika, UKW w Bydgoszczy

9. Franczak Aleksandra - iberystyka, Uniwersytet Warszawski

10. Grobelny Przemek - zarządzanie turystyką, WSG w Bydgoszczy

11. Grochowska Anna - pedagogika z muzyką, UKW w Bydgoszczy

12. Gruszewska Agata - biotechnika, UTP

13. Hejnicki Dariusz - analityka medyczna, Wyższa Szkoła Nauki o Zdrowiu

14. Hoppe Natalia - geografia, UKW w Bydgoszczy

15. Kalinowska Karolina - dietetyka, Colegium Medicum w Bydgoszczy

16. Kucharczyk Tomasz - psychologia marketingu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

17. Leszczyńska Patrycja - stosunki międzynarodowe, UMK w Toruniu

18. Limanowski Krzysztof - historia, UKW w Bydgoszczy

19. Pawlak Szymon - weterynaria, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

20. Pełka Agata - budownictwo, UTP

21. Podlasińska Małgorzata - pedagogika z terapią dziecka, UWK w Bydgoszczy

22. Potner Natalia - pedagogika ogólna, UKW w Bydgoszczy

23. Rejment Natalia - zarządzanie turystyką, WSG w Bydgoszczy

24. Rochowiak Michał - historia, UKW w Bydgoszczy

25. Sikorska Marcelina - zarządzanie turystyką, WSG w Bydgoszczy

26. Stanisławski Michał - politologia, UWK w Bydgoszczy

27. Sternal Mateusz - ratownictwo medyczne, Collegium Medicum w Bydgoszczy

28. Stróżyńska Klaudia - brak informacji (brak kontaktu)

29. Tomolska Kornelia - budownictwo, UTP

30. Urbanik Magdalena - technologia procesów chemicznych, UTP

31. Urańska Maja - europeistyka, UMK w Toruniu

32. Wiatrowisk Bartosz - wyjechał do Anglii

33. Witucki Mateusz - geografia, UMK w Bydgoszczy

34. Wodniak Aleksandra - marketing, Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Klasa III g - informacje szczegółowe

1. Antosik Jacek - Szkoła Lotnicza w Dęblinie

2. Piotr Bujewski - telekomunikacja, ATR w Bydgoszczy

3. Janasińska Aneta - etnologia, UMK w Toruniu

4. Kaczmarek Lucjan - ???, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

5. Kowalska Marlena - geografia, UKW w Bydgoszczy

6. Kiełbasiński Jarosław - politologia, UKW w Bydgoszczy

7. Klientowska Judyta - wyjechała do Anglii

8. Lasik Mateusz - ???, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

9. Lasik Paulina - filologia polska, UKW w Bydgoszczy

10. Łaski Michał - historia, UKW w Bydgoszczy

11. Łbik Kasper - politologia, UKW w Bydgoszczy

12. Michałowska Patrycja - marketing i zarządzanie, ATR w Bydgoszczy

13. Pacek Bogumiła - turystyka i rekreacja, WSG w Bydgoszczy

14. Piasecki Paweł - chemia, Gdańsk

15. Piękoś Malwina - brak informacji (brak kontaktu)

16. Przybylski Sławomir - budownictwo, Politechnika Poznań

17. Ptaszyska Justyna - zarządzanie i inżynieria produkcji, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

18. Puławski Szymon - politologia, UKW w Bydgoszczy

19. Stołowska Monika - administracja, UKW w Bydgoszczy

20. Stimma Marta - geografia, UKW w Bydgoszczy

21. Śmigielska Małgorzata - pedagogika lub pielęgniarstwo, UMK w Toruniu

22. Trybuś Magdalena - wyjechała za granicę


Adam Wójcicki & Maciej Perkowski

 

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates