Historia szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 

im. Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy 

IV Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum nr 48 

Wyjątkowe szkoły, wyjątkowi ludzie

                 W 2013 roku IV Liceum Ogólnokształcące obchodziło jubileusz 60-lecia istnienia. Szkoła została powołana do życia w 1953 roku dla potrzeb szybko rozwijającego się Osiedla Leśnego. Zlokalizowano ją przy ulicy Kaliskiej 10, by w 1973 r. na krótko przenieść na ulicę Gdańską. W 1986 roku szkołę ostatecznie ulokowano przy ulicy Stawowej 39, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W 1999 r. utworzono tu Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 4. Obok IV Liceum pojawiło się Gimnazjum nr 48 z klasą lingwistyczno - turystyczną. Pomimo upływu lat w naszej szkole nadal kultywowane są tradycje, które łączą wszystkie pokolenia Czwórkowiczów.

            Patronem ZSO nr 4 jest wybitna postać historyczna - król Polski Kazimierz Wielki. Od 2011 r. szkoła należy do Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu i współpracuje z nim oraz z 1 Pomorską Brygadą Logistyczną im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie organizacji imprez związanych z sylwetką wspólnego patrona. Razem organizujemy obchody rocznicy śmierci oraz "Świętujemy Urodziny Kazimierza Wielkiego". 

 1

 2

Poczty sztandarowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego, przy ul. Pod Blankami - happening dla mieszkańców w ramach imprezy "Świętujemy Urodziny Kazimierza Wielkiego"

Dzień Dziecka w 1 Pomorskiej Brygadzie Logistycznej

w Bydgoszczy

 

              Od początku istnienia IV Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 48 nieustannie się rozwijają, a o ich wysokim poziomie świadczą tysiące absolwentów, z których większość kontynuuje naukę w liceach i na wyższych uczelniach. Przyczyny popularności naszej szkoły to przede wszystkim bardzo dobre i dobre wyniki egzaminu maturalnego oraz najwyższe wyniki egzaminu gimnazjalnego. Od lat nasi uczniowie plasują się w czołówce bydgoskich szkół.

           Młodzież może także rozwijać swoje naukowe zainteresowania. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, wielu uczniów święci sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych.

          Jeszcze innym, istotnym powodem popularności szkoły, jest panująca w niej ATMOSFERA! Hasło, że szkoła ma być drugim domem, nigdzie nie jest pełniej realizowane, niż właśnie tutaj. Nauka staje się przyjemnością, a do szkoły przychodzi się z radością. Tradycją stały się imprezy, podczas których nauczyciele i uczniowie rywalizując - bawią się podczas cyklicznie organizowanych meczów piłki nożnej, siatkówki, Mistrzostw Bydgoszczy Szkół Ponadgimnazjalnych w Narciarstwie Zjazdowym czy "Kazików".

                   

5    6

Po lewej: Mistrzostwa Bydgoszczy Szkół Ponadgimnazjalnych w Narciarstwie Zjazdowym w Myślęcinku

Po prawej: Święto szkoły"Kaziki" - wspólna zabawa uczniów i nauczycieli

          Wyróżniają nas działania związane ze sportem i turystyką. Jesteśmy jedyną szkołą w mieście, w której można wraz z drużyną osiągać sukcesy w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Korfballu. To wyjątkowa, bezpieczna i bardzo widowiskowa koedukacyjna gra zespołowa. O zdrowy tryb życia i edukację w terenie dbamy podczas Zielonych i Białych Szkół oraz wycieczek krajoznawczych, planowanych i organizowanych przez 

młodzież i nauczycieli.

 3

 4

"Korfball na Wyspie Młyńskiej" - pokazy gry dla mieszkańców miasta oraz nauka gry dla uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych

        Zielona Szkoła - klasa II gimnazjum

             Od marca 2015 roku młodzież naszej szkoły może uczestniczyć w zajęciach na Pływalni "Czwórka", jak również na siłowni i w sali fitness w ramach wychowania fizycznego.

IMG 0231     IMG 0264

 Pływalnia "Czwórka"

            Chętnie uczestniczymy w projektach edukacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. W latach 2013 - 2015 uczniowie gimnazjum i liceum korzystają z zajęć dodatkowych, wyrównawczych, przygotowujących do matury, zajęć w ramach szkolnej telewizji gimnazjalnej oraz z konsultacji z doradcą zawodowym w ramach Projektu "Aktywny w szkole- twórczy w życiu", koordynowanym przez Miasto Bydgoszcz.

              Od 2013 roku w ramach projektu Comenius "Partnerskie Projekty Szkół" w naszej szkole realizowany jest projekt hasłem "Stress Fighters Club - a way to succeed in life!", którego koordynatorami są nauczyciele ZSO nr 4.  Celem  wymiany jest nawiązanie nowych kontaktów, znajomości, przyjaźni, poszerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności językowych, poznanie nowych kultur i promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Do współpracy z ZSO nr 4 przystąpiły szkoły z państw partnerskich: z  Turcji (Beyşehir), Hiszpanii (Fuente Álamo), Bułgarii (Burgas), Holandii (Nijmegen), Grecji (Skiathos), Wielkiej Brytanii (Burton - on - Trent), Litwy (Vilkaviskis). Bon voyage, Czwórkowicze!

DSC 0007     DSC 0178

Wyjazd do Holandii w ramach programu Comenius, listopad 2014 r. 

Justyna Rościszewska, Anna Stachowiak

Strona Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego - www.kazimierzwielki.pl 

Strona Polskiego Związku Korfballu - www.korfball.pl

Strona Projektu Comenius - www.comenius.org.pl

Strona Projektu "Aktywny w szkole - twórczy w życiu" - www.aktywnywszkole.bydgoszcz.pl 

Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego współpracują z wieloma instytucjami realizując różnorodne działania. 

Zespół humanistyczny:

 1. Teatr Polski
 2. Cinema City
 3. Multikino
 4. Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego
 5. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
 6. Miejski Ośrodek Kultury
 7. Caritas Diecezji Bydgoskiej
 8. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW
 9. Grupa rekonstrukcyjna DROMEDER
 10.  Grupa rekonstrukcyjna "Sarmackie Dziedzictwo"
 11.  Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 12.  Bydgoska Grupa Larpowa

Zespół przedmiotów ścisłych:

 1. Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 3. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 4. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Zespół przyrodniczy:

 1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika: Collegium Medicum w Bydgoszczy
 2. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 
 3. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 4. Sanepid
 5. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku
 6. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
 7. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 
 8. Koło Bydgoskich Geografów przy KPCEN

Zespół lingwistyczny:

 1. NKJO w Bydgoszczy: Specjalność języka angielskiego i francuskiego
 2. Instytut Goethego w Warszawie
 3. Towarzystwo Mniejszości Niemieckiej w Bydgoszczy
 4. Szkoły w Fuente Alamo w Hiszpanii i Nijmegen w Holandii w ramach wymiany młodzieży 
 5. Urząd Miasta Bydgoszczy

Zespół rekreacyjno-sportowy:

 

 1. Polski Związek Korfballowy w Warszawie
 2. Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy
 3. Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku
 4. Bydgoski Klub Go Jako-Tako
 5. Stowarzyszenie Meijin


Pedagog szkolny:

 1. Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
 2. Komisariat Policji Błonie 
 3. Straż Miejska w Bydgoszczy 
 4. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Uzależnień
 5. Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy
 6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
 7. Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki i  Promocji Zdrowia Kobiet EWA 
 8. Dom Pomocy Społecznej "Słoneczko"
 9. Fundacja DKMS

Zespół ds. Promocji:

 1. Urząd Miasta Bydgoszczy
 2. "Gazeta Pomorska"
 3.  "Express Bydgoski"
 4.  "Gazeta Wyborcza"
 5.  Radio PLUS
 6.  Radio PiK
 7.  Radio OMG
 8. TVP Bydgoszcz 
 9.  www.enjoybydgoszcz.pl  
 10.  www.express.bydgoski.pl
 11.  www.pomorska.pl 
 12.  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osiedla Błonie

Joanna Zalewska

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates