O Gimnazjum nr 48

O Gimnazjum nr 48 w Bydgoszczy

 

Gimnazjum nr 48 w Bydgoszczy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy istnieje od 1999 r. Tradycją szkoły jest edukacja przyrodniczo ? turystyczna uczniów oraz kształcenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Przedmioty przyrodnicze realizowane są w terenie podczas Zielonych i Białych Szkół.

 

W bieżącym roku szkolnym w 3 oddziałach uczy się 88 uczniów. Szkoła posiada 26 sal lekcyjnych (w tym dwie pracownie informatyczne), świetlicę, bibliotekę z czytelnią, salę gimnastyczną. W marcu 2015 r. oddano do użytku nowoczesną Pływalnię ?Czwórka? wyposażoną w basen sportowy, basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią, jacuzzi, dwie sauny oraz salę fitness i siłownię.

 

Gimnazjum stwarza młodym ludziom świetne warunki nauki, pod okiem doświadczonych nauczycieli.

 

Patronem szkoły jest wybitna postać historyczna - król Polski Kazimierz Wielki. Od 2011 r. szkoła należy do Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu i współpracuje z nim oraz z 1 Pomorską Brygadą Logistyczną im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie organizacji imprez związanych z sylwetką wspólnego patrona. Razem organizujemy obchody rocznicy śmierci oraz ?Świętujemy Urodziny Kazimierza Wielkiego?. Współpracujemy także ze szkołami i placówkami oświatowymi noszącymi imię Kazimierza Wielkiego, zrzeszonymi w Stowarzyszeniu.

 

  Młodzież może tu rozwijać swoje naukowe pasje na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych: przedmiotowych, sportowych, konwersacyjnych z języków obcych, przygotowujących do konkursów i olimpiad, kołach zainteresowań, salonie kulturalnym i wielu innych, które są organizowane w odpowiedzi na potrzeby uczniów. Zaangażowanie nauczycieli i praca uczniów przekłada się na sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz świetne wyniki egzaminu gimnazjalnego.

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014r.

 

Przedmiot

Liczba zdających

Średni wynik

szkoły

Stanin

Średni wynik

w Bydgoszczy

Średni wynik

w kraju

Język polski

31

84,6%

IX

68,6%

68%

Historia i wiedza

o społeczeństwie

31

78,1%

IX

61,1%

59%

Matematyka

31

78,7%

IX

50,5%

47%

Przedmioty przyrodnicze

31

74,7%

IX

53,1%

52%

Język angielski PP

31

96,2%

IX

71,9%

67%

Język angielski PR

31

84,2%

IX

50,8%

46%

 

 

 

 

 

 

Finaliści i laureaci przedmiotowych konkursów kuratoryjnych w latach 2014-2015

 

Nazwa konkursu

Liczba finalistów

Liczba laureatów

Przedmiotowy konkurs kuratoryjny z fizyki

0

1

Przedmiotowy konkurs kuratoryjny z biologii

0

1

Przedmiotowy konkurs kuratoryjny z geografii

1

6

Przedmiotowy konkurs kuratoryjny z języka polskiego

0

1

Przedmiotowy konkurs kuratoryjny z języka angielskiego

2

1

Przedmiotowy konkurs kuratoryjny z języka niemieckiego

0

1

?Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego?

1

0

 

Wysokie wyniki uczniowie osiągają poprzez:

- doskonalenie i twórcze rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie: komunikacji w języku ojczystym, komunikacji w języku obcym, wykorzystania technologii informacyjnych w procesie uczenia się, kształtowania umiejętności matematycznych i naukowo technicznych, rozwijania inicjatywności i przedsiębiorczości, kształcenia postaw społecznych i obywatelskich, kształtowania świadomości i ekspresji kulturalnej;

- stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju uczniów;

- rozwijanie umiejętności obserwacji oraz gromadzenia, przetwarzania, analizowania danych i wnioskowania;

- rozwijanie umiejętności autoprezentacji;

- kształtowanie twórczej aktywności młodzieży;

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, twórczego rozwiązywania problemów;

- kształtowanie poczucia własnej wartości uczniów, wzmacniania wiary we własne możliwości, pokonywania stresu, motywowania do podejmowania inicjatyw w zakresie kreowania własnego wizerunku;

- aktywizowanie uczniów w procesie uczenia się, wdrażanie do systematycznej i wytrwałej pracy;

- wyrabianie umiejętności uczenia się od siebie nawzajem, tworzenie pozytywnych relacji w grupie;

- integrowanie zespołu klasowego poprzez kształtowanie wzajemnej tolerancji, poszanowania człowieka.

 

W Gimnazjum nr 48 nieustannie coś się dzieje. Uczniowie biorą udział w akcjach profilaktycznych, charytatywnych, edukacyjnych, patriotycznych, ekologicznych i innych. Wiele z nich sami inicjują i organizują, przy wsparciu Rady Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. Pomagają i uczestniczą w wielu konkursach i przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, np. w Międzyszkolnych Rozgrywkach Drużynowych MatLog, Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego Best English Speller, konkursie i happeningu ?Świętujemy Urodziny Kazimierza Wielkiego?, ?Zjeździe na Czymkolwiek?, Korfballu na Wyspie Młyńskiej.


  Gimnazjaliści są świetnymi sportowcami. W Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Korfballu w 2013 r. zdobyli tytuł wicemistrzowski. Na Bydgoskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2013r. ? III miejsce w rzucie oszczepem dziewcząt oraz II miejsce w skoku wzwyż dziewcząt, na Mistrzostwach Polski Młodzików w Lekkoatletyce w 2014 r. ? zloty medal w skoku wzwyż.

 

O zdrowy tryb życia i edukację w terenie dbamy podczas Zielonych i Białych Szkół oraz wycieczek krajoznawczych, planowanych i organizowanych przez młodzież i nauczycieli. W latach 2013 -15 roku w ramach programu unijnego Comenius ?Partnerskie Projekty Szkół? gimnazjaliści uczestniczą w projekcie ?Stress Fighters Club ? a way to succeed in life!?. Wymiana młodzieży z Beyşehir (Turcja), Nijmegen (Holandia), Fuente Álamo (Hiszpania), Vilkaviskis (Litwa), Burton ? on ? Trent (Wielka Brytania), Burgas (Bułgaria), Skiathos (Grecja) pozwoliła nawiązać nowe kontakty, znajomości, przyjaźnie, poszerzyć wiedzę, rozwinąć umiejętności językowe, poznać nowe kultury i promować aktywne sposoby spędzania wolnego czasu.

 

 

W latach 2013 ? 2015 uczniowie gimnazjum uczestniczą w projekcie unijnym ?Aktywny w szkole ? twórczy w życiu? realizowanym przez Miasto Bydgoszcz. Prowadzą szkolną gimnazjalną telewizję, uczą się sztuki filmowej, tworzenia scenariuszy, realizacji dźwięku, montażu.

 

Jeszcze innym, ale bardzo istotnym powodem popularności szkoły, jest panująca w niej ATMOSFERA! Hasło, że szkoła ma być drugim domem, nigdzie nie jest pełniej realizowane, niż właśnie tutaj. Nauka staje się przyjemnością, a do szkoły przychodzi się z radością. Tradycją stały się imprezy, podczas których nauczyciele, uczniowie i absolwenci rywalizując ? bawią się podczas cyklicznie organizowanych meczów piłki nożnej, siatkówki czy podczas święta patrona - ?Kazików?.

Szkoła nieustannie się rozwija, poszerza ofertę zajęć, unowocześnia bazę dydaktyczną. Przyłącz się do nas!

 

 

 

 

 

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates