Artykuły

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY z dnia 1.06.2020r.

Utworzono: poniedziałek, 01, czerwiec 2020 Dyrektor szkoły

w sprawie wprowadzenia PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA w związku z organizowaniem w szkole konsultacji, egzaminów maturalnych i udostępnieniem biblioteki szkolnej

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.

W związku z możliwością udziału uczniów w konsultacjach przedmiotowych na terenie szkoły, otwarciem biblioteki szkolnej na potrzeby uczniów oraz przygotowaniem szkoły do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w czasie zagrożenia epidemicznego, z dniem 1.06.2020r. wprowadzone zostają Zarządzeniem Dyrektora szkoły z dnia 29.05.2020r.

„ PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA CZASIE EPIDEMII WIRUSA SARS-Cov-2 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wraz z załącznikami:

 

https://1drv.ms/w/s!AutvykvJ6PndiGChmWQNClz1Q1Us?e=H1VP52

 

•Procedura przeprowadzania konsultacji dla uczniów -załącznik nr 1

 

https://1drv.ms/w/s!AutvykvJ6PndiFueIopzVaiQ6Hgv?e=acbxc6

 

•Procedura korzystania z biblioteki szkolnej -załącznik nr 2

 

https://1drv.ms/w/s!AutvykvJ6PndiFmoTeuiTgNNEPTn?e=joBIOh

 

•Procedura organizowania egzaminu maturalnego -załącznik nr 3

 

https://1drv.ms/w/s!AutvykvJ6PndiFogQkGU7icTBG4e?e=rgsz0N

 

•Procedura reagowania na sytuację podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 uczniów/pracowników

-załącznik nr 4

 

https://1drv.ms/w/s!AutvykvJ6PndiFzxoqVfQ8Wn7l52?e=diOmTq

 

•Procedura szybkiej komunikacji z rodzicami w czasie epidemii wirusa SARS-Cov-2 -załącznik nr 5

 

https://1drv.ms/w/s!AutvykvJ6PndiF14fn_uwYejnznD?e=T804RC

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w piśmie z dnia 29.05.2020r poinformował, że powyższe procedury są zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

 

https://1drv.ms/w/s!AutvykvJ6PndiF4d_QxGOmvxHH09?e=8vQicG

 

Uczniów, rodziców/prawnych opiekunów, którzy będą uczestniczyli w konsultacjach lub korzystali z biblioteki szkolnej oraz zdających egzamin maturalny zobowiązuję do zapoznania się z powyższymi procedurami.

Z poważaniem

Katarzyna Kijewska – Południak

Dyrektor szkoły

 


 

 

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates